Document Generator Portlet
Uluslarüstü

ULUSLARÜSTÜ

AB ile ilgili kanun ve uygulamalar, Türkiye-AB İlişkileri, Müzakere Süreci vb. konuları takip eder, başta üyeler olmak üzere tüm ilgilileri AB konusunda bilgilendirir. Bu konularla ilgili araştırmalar, yayın, broşür hazırlar, eğitim ve seminerler düzenler. AB fonları, mevcut teklif çağrıları, proje hazırlama teknikleri konusunda üyeleri bilgilendirir, bu amaçla seminer ve atölye çalışmaları düzenler.

Ülkelerarası ticaretin ve işbirliğinin geliştirilmesinde oldukça önemli bir role sahip olan uluslararası projelerde Odamızın etkin olarak yer almasına yönelik çalışmalar yürütür.AB projeleri hazırlar, başvuruda bulunur, proje ortağı / ana yüklenici olarak görev alır. Amerikan Ticaret Odaları Birliği, Milletlerarası Ticaret Odası, Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği,  çeşitli AB Odaları ve diğer yabancı kurum ve kuruluşlarla ortak projeler geliştirir ve yürütür.

AB’ye üyelik sürecinde en önemli kamuoyu oluşturma araçlarından biri olan “Lobicilik” faaliyetlerini Oda adına yürütür. Bu kapsamda her yıl Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu başta olmak üzere, AB karar alma mekanizmalarında etkin olan kişi ve kurumlarla çeşitli toplantı ve organizasyonlar düzenleyerek, Türkiye’nin üyeliğinin AB’ye katkılarını AB nezdinde anlatır.

Başta AB kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesine yönelik ortak çalışmalar; seminer, toplantı ve projeler yapar.