Document Generator Portlet
Uluslarüstü


ULUSLARÜSTÜ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ FAALİYETLERİ


 • Ülkemizi ziyaret eden ticaret heyetlerinin Odamızda ağırlanması, Türk ve yabancı iş adamları arasında ikili görüşmelerin organize edilmesi,

 • Türk ürünlerinin ihracat imkânlarını arttırmak ve yeni pazarların tespit edilmesi amacıyla Odamızca yurtdışında düzenlenen Türk Ürünleri Sergileri’ne ve Milli Katılımı gerçekleştirilen sektörel fuarlara inceleme gezilerinin düzenlenmesi,

 • Uluslararası nitelikte seminer, konferans, forum vb. etkinliklerin organizasyonun gerçekleştirilmesi,

 • Ticaret/sanayi dernek ve odaları ile veri ve bilgi tedarikinin sağlanması,

 • Büyük çaplı yabancı yatırımcı çekmek amacıyla ülkemiz sektörlerinin üst düzey iş yapan firma ve temsilcilerinin, dünyanın önde gelen firmalarıyla aynı masada bir araya getirilmesi ve ikili iş görüşmeleri ile işbirliği ve yatırım imkanlarının sağlanması amacıyla Yuvarlak Masa Toplantıları’nın düzenlenmesi,

 • Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Ekonomi Bakanlığı, TOBB, DEİK vb. tarafından düzenlenen yurt dışı ticaret heyet organizasyonlarına Odamız iştirakinin sağlanması,

 • Çeşitli kurum/kuruluşların (Eurochambres, Club of Chambers, İş Konseyleri vs.) uluslararası etkinliklerine Odamız katılımının sağlanması,

 • Yurtdışından Odamıza gelen ve Odamızın yurtdışına götürdüğü işadamı heyetlerine ülke raporları, araştırmalar ve bilgi notlarının hazırlanması,

 • Kurumlar, başkonsolosluklar, çeşitli dernekler vb. tarafından düzenlenen yatırım ve sektörel bilgilendirme toplantılarına Odamız katılımlarının sağlanması

   

   Daha fazla bilgi ve sorularınız için: uluslarustuiliskiler@ito.org.tr