Gazete-Detay

KDV İadesi Risk Analiz Sistemi (KDVİRA) 20 Kasım’da bu seminerde anlatılacak

para-1.jpg

T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ülkedeki bütün KDV iade taleplerini analiz eden ve sonuçları bir rapor halinde vergi dairelerine aktaran Katma Değer Vergisi Risk Analiz Sistemi (KDVİRA) 2010/Ocak ayından itibaren uygulanmaktadır. Sistem, Başkanlığın kendi veri tabanı ile gümrük ve bankalarla kurulan entegrasyon sayesinde KDV iade taleplerini çapraz kontroller ve veri madenciliği teknikleri ile analiz etmek suretiyle KDV İadesi Kontrol Raporları üretmekte ve bu suretle hem mükelleflerin iade taleplerini hızlı bir biçimde sonuçlandırmayı hem de vergi dairelerini kırtasiyecilikten ve bir kısım formalitelerden kurtarmayı amaçlamaktadır.

Bu seminerde mükelleflerin KDVİRA Sistemi üzerinden iade talebinde bulunurken nelere dikkat etmeleri gerektiği, sistemin nasıl çalıştığı, uygulamada ne tür sorunlarla karşılaşıldığı ve bunların çözümüne dönük neler yapılması gerektiği Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez ve İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı yetkilileri tarafından detaylı bir şekilde anlatılacaktır.

Bu çerçevede, KDVİRA Sistemi hakkında üyelerimizin bilgilendirilmesi amacıyla 20 Kasım 2012 Salı günü 10:00 - 14:00 saatleri arasında Odamız 5. kat Meclis Salonu’nda T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın katkıları ile düzenlenecek etkinliğe kayıt için aşağıdaki kayıt formunu doldurarak, aşağıdaki e-posta adreslerine ya da (212) 455 48 59 no’lu faksa en geç 16 Kasım 2012 tarihine kadar iletmenizi rica eder, saygılar sunarız.

 *   *   *

Programın Amacı: KDVİRA (KDV İadesi Risk Analiz Sistemi) hakkında üyelerimizin bilgilendirilmesi

Kapsamı: KDVİRA Sistemi ile ülkemizdeki bütün KDV iade taleplerinin detaylı analizi

Yöntemi: Seminer

Konuşmacılar: T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ve İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Yetkilileri

Yeri: İTO Merkez Binası 5. Kat Meclis Salonu

Tarih / Saat: 20 Kasım 2012 Salı (10:00 – 14:00)

Hedef kitle: Yeni KDVİRA Sistemi hakkında bilgilenmek isteyen tüm üyelerimiz

Katılım: Ücretsiz

 *   *   *

Kayıt formu

Katılımcının Adı Soyadı:

Firma Ünvanı:   

Firma İştigal Konusu:    

Adres:  

Telefon ve Faks:

E-Posta:    

*   *   *

 

Kayıt formlarını iletmek ve geniş bilgi için:

İstanbul Ticaret Odası Bilişim Teknolojileri ve e-Ticaret Şubesi

Telefon: 212 455 48 51 – 53

Faks : 212 455 48 59

e-posta:

tulay.bahcetepe@ito.org.tr

ebru.ertun@ito.org.tr

naz.istanbullu@ito.org.tr