Duyurular

KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği

2017 YILI KOSGEB SIFIR FAİZLİ İŞLETME KREDİSİ FAİZ DESTEĞİ İLE İLGİLİ DUYURU
► Program kapsamında işletme başına sağlanacak kredi üst limiti 50.000.- TL’yi
aşmayacaktır.
► Kredi vadesinin ilk 12 ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam
36 ay şeklinde olacaktır.
► Kredi 0 faizli olarak uygulanacaktır.
► Teminat ve kefalet sıkıntısı çeken işletmelerin bu sorunlarının giderilmesini teminen Kredi
Garanti Fonu A.Ş. ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri
Merkez Birliği düzenlenecek protokole taraf olacaklardır. Protokol yapılan bankalar teminat
ve kefalet konusunda daha olumlu değerlendirme yapmaya yönlendirilmiştir.
► 2016 yılında KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteğine başvuruda
bulunmuş 244.980 işletmeden söz konusu krediyi kullanarak destek ödemesi
gerçekleştirilen işletmeler hariç olmak üzere, başvurusu bulunan ve gerekli şartları
taşıyan tüm işletmelerin, bu programdan faydalandırılması planlanmış olup, bu
işletmelerin tekrar başvuruda bulunmasına gerek bulunmamaktadır. Önceki
başvuruları geçerli sayılacaktır. Başvuru yapamayan özellikle mikro işletmelerin yeni
başvuru yapmalarına imkan sağlanmaktadır.
► KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı, 2015 yılı KOBİ Beyannamesi onaylı ve KOSGEB
desteklerinden yasaklı olmayan mikro işletmeler (Yıllık net satış hasılatı 1 Milyon Liranın
altında olan ve 10 kişiden az çalışan sayısı olan işletmeler) destekten öncelikle
yararlanacaklardır.
Başvuru Değerlendirme Kriterleri
► Tüm başvuru yapan işletmeler güvenlik soruşturmasından geçirilecektir.
► İşletmeler; çalışan sayısı ve net satış hasılatı daha az olandan başlayarak sıralanacaktır.
► 14.12.2015 tarih ve 2015/8297 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Esnaf ve Sanatkarlara
kullandırılan 30.000 TL faizsiz krediden yararlanan Esnaf ve Sanatkarlar, 2017 KOSGEB
Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Programından yararlanamayacaklardır.
Başvuru Zamanı
Başvurular 10 – 20 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.
İlk defa başvuracak işletmelerin www.sifirfaiz2017.kosgeb.gov.tr adresine girerek
ilgili bölümleri doldurmaları ve başvurunun alındığına dair onay bilgilendirme
formunu almaları gerekmektedir. Doldurulan bilgilere göre geri dönüş yapılacağı için

bu ekranlardaki bilgilerin doğru olması önem arz etmektedir.

Kredi Faiz Desteğine başvuru öncesinde, KOSGEB Veri Tabanı’na kayıtlı olma şartı
aranmayacaktır. KOSGEB Veri Tabanı’na kayıtlı olmayan işletmelerin kredi faiz desteğine
hak kazanmaları durumunda, kredi kullanımından önce KOSGEB Veri Tabanı’na kayıt
olmaları ve onaylı KOBİ Bilgi Beyannamelerini oluşturmaları gerekecektir.
Başvuru sonrasında 27 Şubat 2017 tarihinden itibaren kredi faiz desteğine hak kazanan
işletmelere sms ve bilgilendirme e-postası gönderilecektir. Bu aşamadan sonra belirlenen
işletmeler Bankalara başvurarak kredi işlemlerini başlatabileceklerdir.
Protokole Taraf Olan Bankalar
Akbank T.A.Ş.
Denizbank A.Ş.
QNB Finansbank A.Ş.
T. Garanti Bankası A.Ş.
T. Halk Bankası A.Ş.
T. İş Bankası A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Ziraat Bankası A.Ş.

KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği

2017 YILI KOSGEB SIFIR FAİZLİ İŞLETME KREDİSİ FAİZ DESTEĞİ İLE İLGİLİ DUYURU
► Program kapsamında işletme başına sağlanacak kredi üst limiti 50.000.- TL’yi
aşmayacaktır.
► Kredi vadesinin ilk 12 ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam
36 ay şeklinde olacaktır.
► Kredi 0 faizli olarak uygulanacaktır.
► Teminat ve kefalet sıkıntısı çeken işletmelerin bu sorunlarının giderilmesini teminen Kredi
Garanti Fonu A.Ş. ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri
Merkez Birliği düzenlenecek protokole taraf olacaklardır. Protokol yapılan bankalar teminat
ve kefalet konusunda daha olumlu değerlendirme yapmaya yönlendirilmiştir.
► 2016 yılında KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteğine başvuruda
bulunmuş 244.980 işletmeden söz konusu krediyi kullanarak destek ödemesi
gerçekleştirilen işletmeler hariç olmak üzere, başvurusu bulunan ve gerekli şartları
taşıyan tüm işletmelerin, bu programdan faydalandırılması planlanmış olup, bu
işletmelerin tekrar başvuruda bulunmasına gerek bulunmamaktadır. Önceki
başvuruları geçerli sayılacaktır. Başvuru yapamayan özellikle mikro işletmelerin yeni
başvuru yapmalarına imkan sağlanmaktadır.
► KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı, 2015 yılı KOBİ Beyannamesi onaylı ve KOSGEB
desteklerinden yasaklı olmayan mikro işletmeler (Yıllık net satış hasılatı 1 Milyon Liranın
altında olan ve 10 kişiden az çalışan sayısı olan işletmeler) destekten öncelikle
yararlanacaklardır.
Başvuru Değerlendirme Kriterleri
► Tüm başvuru yapan işletmeler güvenlik soruşturmasından geçirilecektir.
► İşletmeler; çalışan sayısı ve net satış hasılatı daha az olandan başlayarak sıralanacaktır.
► 14.12.2015 tarih ve 2015/8297 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Esnaf ve Sanatkarlara
kullandırılan 30.000 TL faizsiz krediden yararlanan Esnaf ve Sanatkarlar, 2017 KOSGEB
Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Programından yararlanamayacaklardır.
Başvuru Zamanı
Başvurular 10 – 20 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.
İlk defa başvuracak işletmelerin www.sifirfaiz2017.kosgeb.gov.tr adresine girerek
ilgili bölümleri doldurmaları ve başvurunun alındığına dair onay bilgilendirme
formunu almaları gerekmektedir. Doldurulan bilgilere göre geri dönüş yapılacağı için

bu ekranlardaki bilgilerin doğru olması önem arz etmektedir.

Kredi Faiz Desteğine başvuru öncesinde, KOSGEB Veri Tabanı’na kayıtlı olma şartı
aranmayacaktır. KOSGEB Veri Tabanı’na kayıtlı olmayan işletmelerin kredi faiz desteğine
hak kazanmaları durumunda, kredi kullanımından önce KOSGEB Veri Tabanı’na kayıt
olmaları ve onaylı KOBİ Bilgi Beyannamelerini oluşturmaları gerekecektir.
Başvuru sonrasında 27 Şubat 2017 tarihinden itibaren kredi faiz desteğine hak kazanan
işletmelere sms ve bilgilendirme e-postası gönderilecektir. Bu aşamadan sonra belirlenen
işletmeler Bankalara başvurarak kredi işlemlerini başlatabileceklerdir.
Protokole Taraf Olan Bankalar
Akbank T.A.Ş.
Denizbank A.Ş.
QNB Finansbank A.Ş.
T. Garanti Bankası A.Ş.
T. Halk Bankası A.Ş.
T. İş Bankası A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Ziraat Bankası A.Ş.