Duyurular

Yeni yapılandırma imkanını kaçırmayın

SON BAŞVURU 30 Haziran 2017 (Süre uzatımı yok)
7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 27 Mayıs 2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
7020 sayılı Yeni Yapılandırma Kanunu kesinleşmiş borçlara aşağıdaki avantajları sağlamaktadır.
-Vergi Dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların gecikme zamları, faizleri daha düşük olan Yİ-ÜFE oranında yeniden hesaplanmakta,
-Vergi aslına bağlı cezalar silinmekte,
-Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaların %50 si ödendiği takdirde kalan %50'sinin tahsilinden vazgeçilmekte,
-Yeniden yapılandırılan borcun tek seferde ödenmesi halinde gecikme zammı ve faizi yerine hesaplanan Yİ-ÜFE oranındaki Fer’i alacağın da yarısının tahsilinden vazgeçilmekte,
- 36 aya varan surelerde taksitli ödeme imkânı getirilmekte,
7020 sayılı Yapılandırma Kanunu 31 Mart 2017 tarihinden öncesine ilişkin gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergileri kapsamaktadır. Ancak, önceki yapılandırma yasası olan 6736 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılmış borçlar Yeni Yapılandırma Kanunu kapsamına alınmamıştır.
Önceki yasa çerçevesinde borcunu yapılandıran mükelleflerimizin 1 Temmuz 2016 - 31 Mart 2017 zaman aralığında borçları oluşmuş ise bu borçları için yeni Yapılandırma Kanunundan yararlanabileceklerdir.
Yeni Yapılandırma Kanunu olan 7020 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, 30 Haziran 2017 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvurmaları gerekmektedir. Bu sürenin uzatılmasına ilişkin Kanunda yetki bulunmadığından sürenin uzaması söz konusu değildir.
Başvurular, bizzat bağlı olunan vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla ya da Gelir İdaresi Başkanlığı www.gib.gov.tr adresi üzerinden internet aracılığı ile yapılabilecektir,
Peşin veya ilk taksit ödemelerinin 31 Temmuz 2017 Pazartesi günü bitimine kadar yapılması gerekiyor. Kanundan yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri de taksitle ödemeyi tercih etmişlerse ilk iki taksitin süresinde ödenmesidir.
Konu hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı www.gib.gov.tr adresinden, vergi dairelerinden, AVM ve vatandaşlarımızın yoğun şekilde uğradığı bazı alanlarda açılan bilgilendirme stantlarından ve 444 0 189 Vergi İletişim Merkezi (VİMER)’den bilgi alınabilecektir.

Yeni yapılandırma imkanını kaçırmayın

SON BAŞVURU 30 Haziran 2017 (Süre uzatımı yok)
7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 27 Mayıs 2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
7020 sayılı Yeni Yapılandırma Kanunu kesinleşmiş borçlara aşağıdaki avantajları sağlamaktadır.
-Vergi Dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların gecikme zamları, faizleri daha düşük olan Yİ-ÜFE oranında yeniden hesaplanmakta,
-Vergi aslına bağlı cezalar silinmekte,
-Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaların %50 si ödendiği takdirde kalan %50'sinin tahsilinden vazgeçilmekte,
-Yeniden yapılandırılan borcun tek seferde ödenmesi halinde gecikme zammı ve faizi yerine hesaplanan Yİ-ÜFE oranındaki Fer’i alacağın da yarısının tahsilinden vazgeçilmekte,
- 36 aya varan surelerde taksitli ödeme imkânı getirilmekte,
7020 sayılı Yapılandırma Kanunu 31 Mart 2017 tarihinden öncesine ilişkin gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergileri kapsamaktadır. Ancak, önceki yapılandırma yasası olan 6736 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılmış borçlar Yeni Yapılandırma Kanunu kapsamına alınmamıştır.
Önceki yasa çerçevesinde borcunu yapılandıran mükelleflerimizin 1 Temmuz 2016 - 31 Mart 2017 zaman aralığında borçları oluşmuş ise bu borçları için yeni Yapılandırma Kanunundan yararlanabileceklerdir.
Yeni Yapılandırma Kanunu olan 7020 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, 30 Haziran 2017 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvurmaları gerekmektedir. Bu sürenin uzatılmasına ilişkin Kanunda yetki bulunmadığından sürenin uzaması söz konusu değildir.
Başvurular, bizzat bağlı olunan vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla ya da Gelir İdaresi Başkanlığı www.gib.gov.tr adresi üzerinden internet aracılığı ile yapılabilecektir,
Peşin veya ilk taksit ödemelerinin 31 Temmuz 2017 Pazartesi günü bitimine kadar yapılması gerekiyor. Kanundan yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri de taksitle ödemeyi tercih etmişlerse ilk iki taksitin süresinde ödenmesidir.
Konu hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı www.gib.gov.tr adresinden, vergi dairelerinden, AVM ve vatandaşlarımızın yoğun şekilde uğradığı bazı alanlarda açılan bilgilendirme stantlarından ve 444 0 189 Vergi İletişim Merkezi (VİMER)’den bilgi alınabilecektir.