Duyurular

ON BİRİNCİ KALKINMA PLANININ ANKET ÇALIŞMASI

01-28 Şubat
Sayın Üyemiz,
İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından Odamıza yapılan bilgilendirmede, 2017/16 sayılı T.C.
Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde, On Birinci Kalkınma Planının (2019-2023) hazırlıkları
kapsamında merkezi düzeyde gerçekleştirilen Özel İhtisas Komisyonları ve İstişare
toplantılarının yanında yerel paydaşların, kadınların, gençlerin ve doğrudan vatandaşların da
kalkınma planı sürecine dâhil olmalarının önemi vurgulanmıştır.
Bu doğrultuda, On Birinci Kalkınma Planının hazırlanması sürecinde güçlü ve yaygın bir
toplumsal ve kurumsal sahipliliğin oluşturulması amacıyla vatandaşlara yönelik bir anket
çalışması hazırlandığı ifade edilmiştir.
Söz konusu anket çalışması 01-28 Şubat 2018 tarihleri arasında ilgili link
(http://kbanket.kalkinma.gov.tr/index.php/473257/lang-tr) doğrultusunda yayınlanacak
olup, çalışmaya katılmak isteyen üyelerimizin anketi doldurmaları rica olunur.

ON BİRİNCİ KALKINMA PLANININ ANKET ÇALIŞMASI

01-28 Şubat
Sayın Üyemiz,
İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından Odamıza yapılan bilgilendirmede, 2017/16 sayılı T.C.
Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde, On Birinci Kalkınma Planının (2019-2023) hazırlıkları
kapsamında merkezi düzeyde gerçekleştirilen Özel İhtisas Komisyonları ve İstişare
toplantılarının yanında yerel paydaşların, kadınların, gençlerin ve doğrudan vatandaşların da
kalkınma planı sürecine dâhil olmalarının önemi vurgulanmıştır.
Bu doğrultuda, On Birinci Kalkınma Planının hazırlanması sürecinde güçlü ve yaygın bir
toplumsal ve kurumsal sahipliliğin oluşturulması amacıyla vatandaşlara yönelik bir anket
çalışması hazırlandığı ifade edilmiştir.
Söz konusu anket çalışması 01-28 Şubat 2018 tarihleri arasında ilgili link
(http://kbanket.kalkinma.gov.tr/index.php/473257/lang-tr) doğrultusunda yayınlanacak
olup, çalışmaya katılmak isteyen üyelerimizin anketi doldurmaları rica olunur.