Duyurular

Kuyumculuk Meslek Standardı Taslakları

Odamız, “Kuyumculuk ” sektöründe yer alan mesleklere ilişkin mesleki standartların hazırlanması hususunda, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile “Ulusal Meslek Standardı Hazırlama Protokolü”nü imzalamış ve bu kapsamda yetkilendirilmiştir.
Söz konusu protokol kapsamında Odamızca gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde;

taslak meslek standartları hazırlanmıştır. Belirtilen taslak meslek standartları, şeffaflığı ve katılımcılığı artırmak, aynı zamanda objektif ve ulusal platformda kabul gören meslek standartları oluşturabilmek, ilgili tarafların talep ve beklentilerini tam olarak karşılamak amacıyla görüş ve önerilerinize sunulmaktadır.
Bu kapsamda, ek’te sunulmakta olan taslak meslek standartlarına ilişkin değerli görüş ve önerilerinizin "Görüş ve Değerlendirme Formu” vasıtasıyla, 31 Mart 2017 tarihine kadar Odamıza e-posta (recep.dayioglu@ito.org.tr) yoluyla iletilmesi konusundaki katkı ve işbirliğiniz için teşekkürlerimizi sunarız.

Kuyumculuk Meslek Standardı Taslakları

Odamız, “Kuyumculuk ” sektöründe yer alan mesleklere ilişkin mesleki standartların hazırlanması hususunda, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile “Ulusal Meslek Standardı Hazırlama Protokolü”nü imzalamış ve bu kapsamda yetkilendirilmiştir.
Söz konusu protokol kapsamında Odamızca gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde;

taslak meslek standartları hazırlanmıştır. Belirtilen taslak meslek standartları, şeffaflığı ve katılımcılığı artırmak, aynı zamanda objektif ve ulusal platformda kabul gören meslek standartları oluşturabilmek, ilgili tarafların talep ve beklentilerini tam olarak karşılamak amacıyla görüş ve önerilerinize sunulmaktadır.
Bu kapsamda, ek’te sunulmakta olan taslak meslek standartlarına ilişkin değerli görüş ve önerilerinizin "Görüş ve Değerlendirme Formu” vasıtasıyla, 31 Mart 2017 tarihine kadar Odamıza e-posta (recep.dayioglu@ito.org.tr) yoluyla iletilmesi konusundaki katkı ve işbirliğiniz için teşekkürlerimizi sunarız.