Duyurular

NEFES KREDİSİ 2018

Odamız Üyesi KOBİ’lerin Yararlanabileceği “Nefes Kredisi” Başvuruları 2 Nisan 2018 Pazartesi Günü Başlamıştır.

Sayın Üyemiz, 

İçinde bulunulan ekonomik süreçte üyelerimiz olan KOBİ’lerin en büyük sorunlarından birisinin de finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar ve enflasyonun çok üzerindeki kredi faizleri olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, ülkemiz ekonomisinde önemli yer tutan KOBİ’lerin finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere, 2017 yılında başarı ile gerçekleştirilen "TOBB Nefes Kredisi"nin tekrarlanmasına karar verilmiştir. Nefes Kredisi’nin vadesi, faiz/kar payı oranı, limiti ve destek tutarı bu sene artırılmış ve ayrıca ilgili banka sayısı da; Ziraat Bankası, Denizbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım Bankaları olarak altıya çıkmıştır. Bu bağlamda söz konusu bankalar ile TOBB ve KGF arasında bir protokol imzalanmıştır.

Söz konusu projeye İstanbul Ticaret Odası 100 Milyon TL katkıda bulunacak olup, bu rakamın on beş katı olan yani 1,5 Milyar TL tutarındaki kredi hacminden ise KOBİ vasfına haiz üyelerimiz yararlanabilecektir.

 

Üyelerimiz, Ziraat Bankası, Denizbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım Bankalarının ilimizdeki tüm şubeleri üzerinden söz konusu krediye başvuruda bulunabileceklerdir.  

 •  Kredi toplamda 18 ay vadeli olup, bunun ilk 6 ayı anapara ödemesiz (üyeler ilk 6 ay sadece kredi faiz/kar payı ödemesi yapacak) kalanı ise aylık eşit taksitler halinde 12 ayda geri ödenecektir. 
 • Kredinin brüt faiz oranı / kar payı aylık % 0,99, yıllık % 11,88’dir.
 • Kredinin teminatı %85 oranında Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile kalan %15’lik kısım ise ilgili bankanın mevcut kredi teamülleri çerçevesinde şekillenecektir.
 • Kredi değerlendirme sürecinde Odamız’ın kredi onayına ilişkin herhangi bir etkisi ve referans olma durumu olmayacaktır.    
 • Protokol imzalanan bankalar tarafından masraf olarak talep edilecek tutar en fazla kefalet oranının %0,03’ü (onbinde üç) ile sınırlı olacak, dolasıyla bankalar tarafından 51 TL’nin üzerinde masraf talep edilmeyecektir.
 • Söz konusu kredide hizmet-imalat sektör ayrımı bulunmamaktadır. Ancak; aşağıda bulunan tabloda yer verilen nace kodlarına sahip sektörlerin anılan krediden faydalanma imkânı olamayacaktır.


NACE KODU

AÇIKLAMA

649204

Tarım kredi kooperatiflerinin kredi verme faaliyetleri

649901

Faktoring faaliyetleri

661204

Döviz bürolarının faaliyetleri

661906

Esnaf ve sanatkârlar kredi kefalet kooperatiflerinin kredi aracılık faaliyetleri ile kredi garanti fonunun faaliyetleri

Nefes Kredisi’ne başvurular 2 Nisan 2018 Pazartesi Günü başlamış olup, KOBİ'lerin Nefes Kredisi'ne başvurabilmeleri için öncelikle Odamıza gelerek (Odamız merkez ve temsilcilikleri)“TOBB Nefes Kredisi Başvurusu İçindir.” ibaresini içeren Faaliyet Belgesi almaları, (bu belge olmadan banka talep kabul etmeyecektir), daha sonra üyelerimizin Ziraat Bankası, Denizbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım Bankalarının ilimizdeki herhangi bir şubesine giderek bankanın talep edeceği kredi evrakları ile söz konusu krediye müracaat etmeleri gerekmektedir.  

Not: Faaliyet belgesi, “TOBB Nefes Kredisi Başvurusu İçindir” ibaresi içerecek şekilde ve İTO Eminönü Merkez, Perpa, Maltepe, Giyimkent, Pendik, Çatalca, İDTM ve İTO Mobil Hizmet Otobüsü’ndeki İTO Oda Sicil Hizmetleri birimlerinden alınacaktır.  Faaliyet Belgesi ücreti 10 TL olup, belgeyi firma adına herhangi birisi alabilmekte ve herhangi bir talimat, yazı, vs. gerekmemektedir. 

 

Nefes Kredisi’nin üyelerimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ederiz. 

Saygılarımızla,


Bilgi İçin:

Burak ÖZTEMEL

İTO Rekabeti Geliştirme Koordinatörlüğü

Tel       : 0212 455 62 37

Faks     : 0212 455 62 38

E-posta : burak.oztemel@ito.org.tr

NEFES KREDİSİ 2018

Odamız Üyesi KOBİ’lerin Yararlanabileceği “Nefes Kredisi” Başvuruları 2 Nisan 2018 Pazartesi Günü Başlamıştır.

Sayın Üyemiz, 

İçinde bulunulan ekonomik süreçte üyelerimiz olan KOBİ’lerin en büyük sorunlarından birisinin de finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar ve enflasyonun çok üzerindeki kredi faizleri olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, ülkemiz ekonomisinde önemli yer tutan KOBİ’lerin finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere, 2017 yılında başarı ile gerçekleştirilen "TOBB Nefes Kredisi"nin tekrarlanmasına karar verilmiştir. Nefes Kredisi’nin vadesi, faiz/kar payı oranı, limiti ve destek tutarı bu sene artırılmış ve ayrıca ilgili banka sayısı da; Ziraat Bankası, Denizbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım Bankaları olarak altıya çıkmıştır. Bu bağlamda söz konusu bankalar ile TOBB ve KGF arasında bir protokol imzalanmıştır.

Söz konusu projeye İstanbul Ticaret Odası 100 Milyon TL katkıda bulunacak olup, bu rakamın on beş katı olan yani 1,5 Milyar TL tutarındaki kredi hacminden ise KOBİ vasfına haiz üyelerimiz yararlanabilecektir.

 

Üyelerimiz, Ziraat Bankası, Denizbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım Bankalarının ilimizdeki tüm şubeleri üzerinden söz konusu krediye başvuruda bulunabileceklerdir.  

 •  Kredi toplamda 18 ay vadeli olup, bunun ilk 6 ayı anapara ödemesiz (üyeler ilk 6 ay sadece kredi faiz/kar payı ödemesi yapacak) kalanı ise aylık eşit taksitler halinde 12 ayda geri ödenecektir. 
 • Kredinin brüt faiz oranı / kar payı aylık % 0,99, yıllık % 11,88’dir.
 • Kredinin teminatı %85 oranında Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile kalan %15’lik kısım ise ilgili bankanın mevcut kredi teamülleri çerçevesinde şekillenecektir.
 • Kredi değerlendirme sürecinde Odamız’ın kredi onayına ilişkin herhangi bir etkisi ve referans olma durumu olmayacaktır.    
 • Protokol imzalanan bankalar tarafından masraf olarak talep edilecek tutar en fazla kefalet oranının %0,03’ü (onbinde üç) ile sınırlı olacak, dolasıyla bankalar tarafından 51 TL’nin üzerinde masraf talep edilmeyecektir.
 • Söz konusu kredide hizmet-imalat sektör ayrımı bulunmamaktadır. Ancak; aşağıda bulunan tabloda yer verilen nace kodlarına sahip sektörlerin anılan krediden faydalanma imkânı olamayacaktır.


NACE KODU

AÇIKLAMA

649204

Tarım kredi kooperatiflerinin kredi verme faaliyetleri

649901

Faktoring faaliyetleri

661204

Döviz bürolarının faaliyetleri

661906

Esnaf ve sanatkârlar kredi kefalet kooperatiflerinin kredi aracılık faaliyetleri ile kredi garanti fonunun faaliyetleri

Nefes Kredisi’ne başvurular 2 Nisan 2018 Pazartesi Günü başlamış olup, KOBİ'lerin Nefes Kredisi'ne başvurabilmeleri için öncelikle Odamıza gelerek (Odamız merkez ve temsilcilikleri)“TOBB Nefes Kredisi Başvurusu İçindir.” ibaresini içeren Faaliyet Belgesi almaları, (bu belge olmadan banka talep kabul etmeyecektir), daha sonra üyelerimizin Ziraat Bankası, Denizbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım Bankalarının ilimizdeki herhangi bir şubesine giderek bankanın talep edeceği kredi evrakları ile söz konusu krediye müracaat etmeleri gerekmektedir.  

Not: Faaliyet belgesi, “TOBB Nefes Kredisi Başvurusu İçindir” ibaresi içerecek şekilde ve İTO Eminönü Merkez, Perpa, Maltepe, Giyimkent, Pendik, Çatalca, İDTM ve İTO Mobil Hizmet Otobüsü’ndeki İTO Oda Sicil Hizmetleri birimlerinden alınacaktır.  Faaliyet Belgesi ücreti 10 TL olup, belgeyi firma adına herhangi birisi alabilmekte ve herhangi bir talimat, yazı, vs. gerekmemektedir. 

 

Nefes Kredisi’nin üyelerimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ederiz. 

Saygılarımızla,


Bilgi İçin:

Burak ÖZTEMEL

İTO Rekabeti Geliştirme Koordinatörlüğü

Tel       : 0212 455 62 37

Faks     : 0212 455 62 38

E-posta : burak.oztemel@ito.org.tr