Duyurular

Ayakkabı UR-GE Projeleri

__________________________________________________________
Küresel ticaretin her geçen gün geliştiği dünyada; firmalarımızın pazarlarını çeşitlendirmeleri, uluslararası ölçekte iş yapabilme kapasitesine ve yeteneğine sahip olmaları büyük önem taşımaktadır.
İstanbul Ticaret Odası olarak firmalarımızın dış pazarlara açılmalarına katkıda bulunmak adına başlattığımız Ur-Ge projeleri çerçevesinde, Ayakkabı sektöründe yer alan üye firmalarımızın mevcut ihracat potansiyelleri ve kapasiteleri geliştirilerek, düzenli ihracat yapar hale gelmeleri hedeflenmektedir.
Ekonomi Bakanlığı'nın "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi” tebliği (Ur-Ge) kapsamında desteklenecek çalışma ile Odamıza üye, Ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın uluslararası pazarlara açılmasına doğrudan katkı sağlayacak faaliyetler dizisi gerçekleştirilecektir.
Projemizde yer almak isteyen firmaların ekte yer alan formu doldurarak en geç 25 Ağustos 2017 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen iletişim adreslerinden birine göndermeleri gerekmektedir.
Toplanan ön başvurular değerlendirilip, Ağustos ayı içerisinde “katılımcı firmalar” ilan edilecektir.

İletişim ve Başvuru İçin:
Onur Arslan, Ertan Ünal
Rekabeti Geliştirme Koordinatörlüğü
Tel      : 0212 455 47 77 / 455 47 76
Faks    : 0212 455 62 38
E-mail : onur.arslan@ito.org.tr / ertan.unal@ito.org.tr

Ayakkabı UR-GE Projeleri

__________________________________________________________
Küresel ticaretin her geçen gün geliştiği dünyada; firmalarımızın pazarlarını çeşitlendirmeleri, uluslararası ölçekte iş yapabilme kapasitesine ve yeteneğine sahip olmaları büyük önem taşımaktadır.
İstanbul Ticaret Odası olarak firmalarımızın dış pazarlara açılmalarına katkıda bulunmak adına başlattığımız Ur-Ge projeleri çerçevesinde, Ayakkabı sektöründe yer alan üye firmalarımızın mevcut ihracat potansiyelleri ve kapasiteleri geliştirilerek, düzenli ihracat yapar hale gelmeleri hedeflenmektedir.
Ekonomi Bakanlığı'nın "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi” tebliği (Ur-Ge) kapsamında desteklenecek çalışma ile Odamıza üye, Ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın uluslararası pazarlara açılmasına doğrudan katkı sağlayacak faaliyetler dizisi gerçekleştirilecektir.
Projemizde yer almak isteyen firmaların ekte yer alan formu doldurarak en geç 25 Ağustos 2017 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen iletişim adreslerinden birine göndermeleri gerekmektedir.
Toplanan ön başvurular değerlendirilip, Ağustos ayı içerisinde “katılımcı firmalar” ilan edilecektir.

İletişim ve Başvuru İçin:
Onur Arslan, Ertan Ünal
Rekabeti Geliştirme Koordinatörlüğü
Tel      : 0212 455 47 77 / 455 47 76
Faks    : 0212 455 62 38
E-mail : onur.arslan@ito.org.tr / ertan.unal@ito.org.tr