Duyurular

Askıya Alma Uygulaması

Ticaret Bakanlığı, İthalat Genel Müdürlüğü'nün yazısına atfen Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nden alınan 22.11.2018 tarih ve 17561 sayılı yazıda;

Sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvuruları, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlanacağı,

AB ya da Türk firmalarınca 01.07.2019 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulaması talep edilen eşyaya ilişkin listeye yer verileceği (EK 1),

Bu ürünlere ilişkin itirazların ilgili Bakanlığa en geç 10.12.2018 tarihine kadar intikal ettirilmesi ve başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarında belirtilen tarihlere kadar Ticaret Bakanlığı'ndan evrak kayıt numarası almış olması gerektiği ifade edilmektedir.

Söz konusu yazıda devamla başvurulara ilişkin formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/digerithalat-politikasi-uygulamalari/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabileceği (EK 2) ve ayrıca, konunun üyelerimize listeyle birlikte duyurulması gerektiği belirtilmektedir.

İlgili firmalarca listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı ürünlerin GTP'sinden ziyade tanımlarının incelenip, tanımı karşılayacak üretimin bulunması durumunda başvuru yapılması gerektiği bildirilmektedir. Askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2018/1 sayılı İthalat Tebliği'nin 7inci Kısım 2 inci Bölümünün (EK 3) incelenebileceği bildirilmektedir.

Askıya Alma Uygulaması

Ticaret Bakanlığı, İthalat Genel Müdürlüğü'nün yazısına atfen Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nden alınan 22.11.2018 tarih ve 17561 sayılı yazıda;

Sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvuruları, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlanacağı,

AB ya da Türk firmalarınca 01.07.2019 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulaması talep edilen eşyaya ilişkin listeye yer verileceği (EK 1),

Bu ürünlere ilişkin itirazların ilgili Bakanlığa en geç 10.12.2018 tarihine kadar intikal ettirilmesi ve başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarında belirtilen tarihlere kadar Ticaret Bakanlığı'ndan evrak kayıt numarası almış olması gerektiği ifade edilmektedir.

Söz konusu yazıda devamla başvurulara ilişkin formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/digerithalat-politikasi-uygulamalari/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabileceği (EK 2) ve ayrıca, konunun üyelerimize listeyle birlikte duyurulması gerektiği belirtilmektedir.

İlgili firmalarca listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı ürünlerin GTP'sinden ziyade tanımlarının incelenip, tanımı karşılayacak üretimin bulunması durumunda başvuru yapılması gerektiği bildirilmektedir. Askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2018/1 sayılı İthalat Tebliği'nin 7inci Kısım 2 inci Bölümünün (EK 3) incelenebileceği bildirilmektedir.