Duyurular

ORDİNO ÜCRETLERİ HAKKINDA

.

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere; uluslararası taşımacılık firmalarının acenteliğini yapan firmalar veya bunların Türkiye’deki temsilcileri ile gerçekleştirilen taşımalarda; taşıyıcı firmalar tarafından, gümrükleme işlemlerinin yapılabilmesi için göndericinin taşıyıcıya verdiği taşımaya ilişkin vesaiklerin alıcılara tesliminde, taşıma ücreti dışında;

‘’ordino, terminal, özet beyan, acente hizmet/organizasyon, parsiyel servis, yük teslim/ bildirim  gibi’’

yasal dayanağı olmayan ve Gümrük mevzuatı ile Ticaret hukukuna ilişkin mevzuat hükümlerinde yer almayan  isimler altında  düzenlenen acente faturaları ile alıcılardan olmaması gereken bedeller talep edilmekte, dolayısıyla yurt dışındaki taşıyıcıların acentelik görevlerini yerine getirmekle yetkilendirilen temsilcileri; taşıyıcı kişi/kurum adına hareket ederken, taşıyıcının aldığı navlun ve taşımaya ilişkin sözleşme gereği ifa edimini tamamlamakla sorumluyken, müşterilerinden haksız kazançlar elde etmektedirler.

Türk Ticaret Kanunu’nun 21/2 maddesi "Bir fatura alan kişi aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde faturanın içeriği hakkında bir itirazda bulunmamışsa bu içeriği kabul etmiş sayılır" hükmüne amir olup, bu çerçevede nakliye acenteleri tarafından talep edilen söz konusu ödemelerin genellikle gümrük müşavirlerince yapıldığı ve 8 günlük itiraz süresi geçtiği için sonradan yapılan itirazların geçersiz sayıldığı bilinmektedir.

Bu itibarla; olası itiraz haklarının korunabilmesi için acentelere bu ödemelerin,gümrük müşavirleri tarafından "ihtirazi kayıt şerhi ile" yapılması önem arz etmekte olup, böylelikle gümrük müşavirlerinin ihtirazi kayıt ile yapacağı ödemelere ve bunlara ilişkin faturalara itiraz etmek için dava açma hakkı firmaya ait olacaktır. Gümrük Müşaviri tarafından ihtirazi kayıtla yapılan ödeme akabinde herhangi bir ekstra maliyet olmaksızın Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) marifeti ile ödemeye ve buna ilişkin faturaya itiraz edilebilmekte ve düzenlenmiş olan fatura iade edilebilmektedir.

 

Bilgilerinize rica olunur.

Saygılarımızla.

ORDİNO ÜCRETLERİ HAKKINDA

.

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere; uluslararası taşımacılık firmalarının acenteliğini yapan firmalar veya bunların Türkiye’deki temsilcileri ile gerçekleştirilen taşımalarda; taşıyıcı firmalar tarafından, gümrükleme işlemlerinin yapılabilmesi için göndericinin taşıyıcıya verdiği taşımaya ilişkin vesaiklerin alıcılara tesliminde, taşıma ücreti dışında;

‘’ordino, terminal, özet beyan, acente hizmet/organizasyon, parsiyel servis, yük teslim/ bildirim  gibi’’

yasal dayanağı olmayan ve Gümrük mevzuatı ile Ticaret hukukuna ilişkin mevzuat hükümlerinde yer almayan  isimler altında  düzenlenen acente faturaları ile alıcılardan olmaması gereken bedeller talep edilmekte, dolayısıyla yurt dışındaki taşıyıcıların acentelik görevlerini yerine getirmekle yetkilendirilen temsilcileri; taşıyıcı kişi/kurum adına hareket ederken, taşıyıcının aldığı navlun ve taşımaya ilişkin sözleşme gereği ifa edimini tamamlamakla sorumluyken, müşterilerinden haksız kazançlar elde etmektedirler.

Türk Ticaret Kanunu’nun 21/2 maddesi "Bir fatura alan kişi aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde faturanın içeriği hakkında bir itirazda bulunmamışsa bu içeriği kabul etmiş sayılır" hükmüne amir olup, bu çerçevede nakliye acenteleri tarafından talep edilen söz konusu ödemelerin genellikle gümrük müşavirlerince yapıldığı ve 8 günlük itiraz süresi geçtiği için sonradan yapılan itirazların geçersiz sayıldığı bilinmektedir.

Bu itibarla; olası itiraz haklarının korunabilmesi için acentelere bu ödemelerin,gümrük müşavirleri tarafından "ihtirazi kayıt şerhi ile" yapılması önem arz etmekte olup, böylelikle gümrük müşavirlerinin ihtirazi kayıt ile yapacağı ödemelere ve bunlara ilişkin faturalara itiraz etmek için dava açma hakkı firmaya ait olacaktır. Gümrük Müşaviri tarafından ihtirazi kayıtla yapılan ödeme akabinde herhangi bir ekstra maliyet olmaksızın Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) marifeti ile ödemeye ve buna ilişkin faturaya itiraz edilebilmekte ve düzenlenmiş olan fatura iade edilebilmektedir.

 

Bilgilerinize rica olunur.

Saygılarımızla.