Duyurular

AİDAT BORÇLARINI YAPILANDIRAN ODAMIZ ÜYELERİNE

AİDAT BORÇLARINI YAPILANDIRAN ODAMIZ ÜYELERİNİN ASKIDAN İNDİRİLME VE SEÇMEN LİSTESİNE DAHİL EDİLME İŞLEMİ HAKKINDA DUYURU
- Aidat borcu nedeniyle üyeliği askıda olan ve dolayısıyla seçmen listelerinden silinmiş olan Odamız üyelerinin Kanun'a istinaden aidat borçlarının tamamını yapılandırıp, ilk taksitini ödemeleri halinde askıdan indirileceği ve seçmen listelerine tekrar dahil edileceği,

- Diğer nedenlerle üyeliği askıda olan ve dolayısıyla seçmen listesinden silinmiş olan Oda ve Borsa üyelerinden mevzuatta öngörülen şartların yerine getirilmiş olması suretiyle askıdan indirilmiş olanların kanuna istinaden aidat borçlarının tamamını yapılandırıp ilk taksitini ödemeleri halinde, seçmen listelerine tekrar dahil edileceği,

Oda ve Borsa üyelerinden Kanun'a istinaden aidat borçlarını yapılandıranların askıdan indirilme ve seçmen listesine dahil edilme işleminin bu çerçevede yürütüleceği, bu suretle seçmen iradesinin seçimlere tam olarak yansıması amacıyla üyelerin askıdan indirileceği ve seçmen listesine dahil edileceği hususunu 

ÜYELERİMİZİN BİLGİSİNE SUNARIZ.

AİDAT BORÇLARINI YAPILANDIRAN ODAMIZ ÜYELERİNE

AİDAT BORÇLARINI YAPILANDIRAN ODAMIZ ÜYELERİNİN ASKIDAN İNDİRİLME VE SEÇMEN LİSTESİNE DAHİL EDİLME İŞLEMİ HAKKINDA DUYURU
- Aidat borcu nedeniyle üyeliği askıda olan ve dolayısıyla seçmen listelerinden silinmiş olan Odamız üyelerinin Kanun'a istinaden aidat borçlarının tamamını yapılandırıp, ilk taksitini ödemeleri halinde askıdan indirileceği ve seçmen listelerine tekrar dahil edileceği,

- Diğer nedenlerle üyeliği askıda olan ve dolayısıyla seçmen listesinden silinmiş olan Oda ve Borsa üyelerinden mevzuatta öngörülen şartların yerine getirilmiş olması suretiyle askıdan indirilmiş olanların kanuna istinaden aidat borçlarının tamamını yapılandırıp ilk taksitini ödemeleri halinde, seçmen listelerine tekrar dahil edileceği,

Oda ve Borsa üyelerinden Kanun'a istinaden aidat borçlarını yapılandıranların askıdan indirilme ve seçmen listesine dahil edilme işleminin bu çerçevede yürütüleceği, bu suretle seçmen iradesinin seçimlere tam olarak yansıması amacıyla üyelerin askıdan indirileceği ve seçmen listesine dahil edileceği hususunu 

ÜYELERİMİZİN BİLGİSİNE SUNARIZ.