Document Generator Portlet
Mesleklerin Gruplandırılması Rehberi
MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI REHBERİ
A-    TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK

01-   Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri

01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri
01.1 Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
01.11 Tahılların (pirinç hariç), baklagillerin ve yağlı tohumların yetiştirilmesi
01.11.01 Tahılların yetiştirilmesi
01.11.02 Baklagillerin yetiştirilmesi
01.11.03 Yağlı tohumların yetiştirilmesi
01.12 Çeltik (kabuklu pirinç) yetiştirilmesi
01.12.00 Çeltik (kabuklu pirinç) yetiştirilmesi
01.13 Sebze, kavun-karpuz, kök ve yumru sebzelerin yetiştirilmesi
01.13.01 Yapraklı veya saplı sebzelerin yetiştirilmesi
01.13.02 Meyvesi yenen sebzelerin yetiştirilmesi
01.13.03 Kökleri, soğanları, yumruları tüketilen sebzelerin yetiştirilmesi
01.13.04 Şeker pancarı tohumları dahil, diğer pancar tohumları hariç, sebze tohumu yetiştirilmesi
01.13.05 Şeker pancarı yetiştirilmesi
01.13.06 Kök ve yumruların yetiştirilmesi
01.13.99 Diğer sebze, kavun-karpuz, kök ve yumru sebzelerin yetiştirilmesi
01.14 Şeker kamışı yetiştirilmesi
01.14.00 Şeker kamışı yetiştirilmesi
01.15 Tütün yetiştirilmesi
01.15.00 Tütün yetiştirilmesi
01.16 Lifli bitkilerin yetiştirilmesi
01.16.01 Pamuk yetiştirilmesi
01.16.02 Keten ve kenevir yetiştirilmesi
01.16.99 Diğer lifli bitkilerin yetiştirilmesi
01.19 Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) diğer bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
01.19.01 Sarı şalgam, mangoldlar, yemlik kökleri, yonca, alfalfa (kabayonca), korunga, yemlik mısır ve diğer otlar, yemlik kıvırcık lahana ve benzeri yem ürünlerinin yetiştirilmesi
01.19.02 Çiçek yetiştiriciliği
01.19.99 Diğer tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) diğer bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
01.2 Çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
01.21 Üzüm yetiştirilmesi
01.21.00 Üzüm yetiştirilmesi
01.22 Tropikal ve subtropikal meyvelerin yetiştirilmesi
01.22.00 Tropikal ve subtropikal meyvelerin yetiştirilmesi
01.23 Turunçgillerin yetiştirilmesi
01.23.00 Turunçgillerin yetiştirilmesi
01.24 Yumuşak çekirdekli meyvelerin ve sert çekirdekli meyvelerin yetiştirilmesi
01.24.00 Yumuşak çekirdekli meyvelerin ve sert çekirdekli meyvelerin yetiştirilmesi
01.25 Diğer ağaç ve çalı meyvelerinin ve sert kabuklu meyvelerin yetiştirilmesi
01.25.01 Üzümsü meyvelerin yetiştirilmesi
01.25.02 Meyve tohumu yetiştirilmesi
01.25.03 Yenilebilir sert kabuklu meyvelerin (fındık, ceviz, vs) yetiştirilmesi
01.25.99 Diğer ağaç ve çalı meyvelerinin yetiştirilmesi
01.26 Yağlı meyvelerin yetiştirilmesi
01.26.00 Yağlı meyvelerin yetiştirilmesi
01.27 İçecek üretiminde kullanılan bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
01.27.00 İçecek üretiminde kullanılan bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
01.28 Baharatlık, aromatik (ıtırlı), uyuşturucu nitelikte ve eczacılıkla ilgili bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
01.28.01 Tek ve çok yıllık baharatların ve aromatik (ıtırlı) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
01.28.02 İlaç ve uyuşturucu nitelikteki ürünlerin yetiştirilmesi
01.29 Diğer çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
01.29.00 Diğer çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
01.3 Dikim için bitki yetiştirilmesi
01.30 Dikim için bitki yetiştirilmesi
01.30.01 Dikim için bitki yetiştirilmesi
01.30.02 Başka bir yere sermek için olan çimenler de dahil, dekoratif amaçlarla bitki yetiştirilmesi
01.30.03 Çiçek soğanı, yumru kök ve kökler, çelikler, aşı kalemleri ve mantar tohumu için canlı bitki yetiştirilmesi
01.30.04 Orman ağacı fidanlıkları hariç ağaç fidanlıklarının işletilmesi
01.4 Hayvansal üretim
01.41 Sütü sağılan büyükbaş hayvan yetiştiriciliği
01.41.01 Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği ve üretimi
01.41.02 İneklerden veya mandalardan işlenmemiş süt üretilmesi
01.42 Diğer sığır ve manda yetiştiriciliği
01.42.01 Et için sığır ve manda yetiştiriciliği ve üretilmesi
01.42.02 Büyükbaş hayvanlardan sperm elde edilmesi
01.43 At ve at benzeri diğer hayvan yetiştiriciliği
01.43.00 At ve at benzeri diğer hayvan yetiştiriciliği
01.44 Deve ve devegillerin yetiştiriciliği
01.44.00 Deve ve devegillerin yetiştiriciliği
01.45 Koyun ve keçi yetiştiriciliği
01.45.01 Koyun ve keçi yetiştiriciliği ve üretimi
01.45.02 İşlenmemiş koyun ve keçi sütü üretimi
01.45.03 İşlenmemiş yün üretimi (yapağı)
01.46 Domuz yetiştiriciliği
01.46.00 Domuz yetiştiriciliği
01.47 Kümes hayvanları yetiştiriciliği
01.47.01 Kümes hayvanlarının yetiştirilmesi ve üretilmesi
01.47.02 Kümes hayvanlarından yumurta üretilmesi
01.47.03 Kümes hayvanları civciv üretme çiftliklerinin işletilmesi
01.49 Diğer hayvan yetiştiriciliği
01.49.01 Çiftçilik yoluyla elde edilen kürklü derilerin, sürüngen veya kuş derilerinin üretimi
01.49.02 Arıcılık, bal ve balmumu üretilmesi
01.49.03 Evcil hayvanların yetiştirilmesi ve üretilmesi (balık hariç)
01.49.99 Diğer hayvan yetiştiriciliği
01.5 Karma çiftçilik
01.50 Karma çiftçilik
01.50.00 Karma çiftçilik
01.6 Tarımı destekleyici faaliyetler ve hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler
01.61 Bitkisel üretimi destekleyici faaliyetler
01.61.01 Ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak gerçekleştirilen tarım faaliyetleri
01.61.02 Tarımsal arazinin tarımsal ve çevresel açıdan iyi durumda korunması
01.61.03 Köy Kalkınma ve Zirai Sulama Kooperatifleri (bitkisel üretim ile ilgili)
01.61.99 Diğer bitkisel üretimi destekleyici faaliyetler (Köy Kalkınma ve Zirai Sulama Kooperatifleri hariç)
01.62 Hayvan üretimini destekleyici faaliyetler
01.62.01 Bir ücret karşılığında ya da sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen tarımsal faaliyetler
01.62.02 Köy Kalkınma Kooperatifleri (hayvancılık ile ilgili)
01.62.99 Diğer hayvan üretimini destekleyici faaliyetler
01.63 Hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler
01.63.01 Birincil piyasalar için bitkisel ürünlerin hazırlanması
01.63.02 Pamuğun çırçırlanması
01.63.03 Tütün yapraklarının hazırlanması
01.63.99 Diğer hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler
01.64 Bitkisel üretim için tohumun işlenmesi
01.64.00 Bitkisel üretim için tohumun işlenmesi
01.7 Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri
01.70 Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri
01.70.00 Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri

02-   Ormancılık ve tomrukçuluk

02 Ormancılık ve tomrukçuluk
02.1 Orman yetiştirme (Silvikültür) ve diğer ormancılık faaliyetleri
02.10 Orman yetiştirme (Silvikültür) ve diğer ormancılık faaliyetleri
02.10.01 Daimi kerestelik ağaç
02.10.02 Küçük koru, kağıt hamuru ve yakacak odun olarak kullanılacak ağaçların yetiştirilmesi
02.10.03 Orman ağacı fidanlıklarının işletilmesi
02.2 Tomrukçuluk
02.20 Tomrukçuluk
02.20.00 Tomrukçuluk
02.3 Ağaç dışındaki yabani olarak yetişen ürünlerin toplanması
02.30 Ağaç dışındaki yabani olarak yetişen ürünlerin toplanması
02.30.00 Ağaç dışındaki yabani olarak yetişen ürünlerin toplanması
02.4 Ormancılık için destekleyici faaliyetler
02.40 Ormancılık için destekleyici faaliyetler
02.40.01 Ormancılık hizmet faaliyetleri
02.40.02 Tomrukçuluk ile ilgili hizmet faaliyetleri

03-   Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği

03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği
03.1 Balıkçılık
03.11 Deniz balıkçılığı
03.11.01 Okyanus ve kıyı sularında ticarete dayalı yapılan balıkçılık
03.11.02 Deniz kabukluları ile yumuşakçaların yakalanması
03.11.03 Suda yaşayan hayvanların avlanması
03.11.04 Hem deniz balıkçılığı, hem de balıkların işlenmesi ve saklanması ile ilgilenen teknelerin faaliyetleri
03.11.05 Diğer deniz organizmaları ile ürünlerinin toplanması (su ürünleri ile ilgili gemi işletmeciliği dahil)
03.11.06 Kafes balıkçılığı
03.11.99 Diğer deniz balıkçılığı
03.12 Tatlısu balıkçılığı
03.12.01 İç sularda yapılan ticari balıkçılık
03.12.02 Tatlı sularda yetişen kabuklu ve yumuşakçaların toplanması
03.12.03 Tatlı sularda yaşayan hayvanlarının toplanması
03.12.99 Diğer tatlısu balıkçılığı
03.2 Su ürünleri yetiştiriciliği
03.21 Deniz ürünleri yetiştiriciliği
03.21.01 Denizlerde süs balıkları da dahil olmak üzere deniz suyunda gerçekleştirilen su ürünleri yetiştiriciliği
03.21.02 Çift kabuklu su ürünleri üretimi (istiridye, midye vb.), ıstakoz, karides gibi eklembacaklı su ürünleri ile yavru balık üretimi
03.21.03 Denizlerde kabuklu, çift kabuklu, yumuşakçalar ve diğer deniz hayvanları yetiştiriciliği
03.21.04 Balık üretme ve yetiştirme çiftliği faaliyetleri (deniz)
03.21.99 Diğer deniz ürünleri yetiştiriciliği
03.22 Tatlısu ürünleri yetiştiriciliği
03.22.01 Tatlı sularda süs balıkları da dahil olmak üzere yapılan su ürünleri yetiştiriciliği
03.22.02 Balık üretme ve yetiştirme çiftçiliği faaliyetleri (tatlı su)
03.22.99 Diğer tatlısu ürünleri yetiştiriciliği

B-    MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI

05-   Kömür ve linyit çıkartılması

05 Kömür ve linyit çıkartılması
05.1 Taş kömürü madenciliği
05.10 Taş kömürü madenciliği
05.10.01 Kömürün sınıflandırılması, kalitesinin arttırılması veya taşımacılığının ya da depolanmasını kolaylaştırılması amacıyla ayıklanması ve yıkanması, büyüklüklerine göre ayrılması, sınıflandırılması, öğütülmesi, sıkıştırılması vb.
05.10.99 Diğer taş kömürü madenciliği
05.2 Linyit madenciliği
05.20 Linyit madenciliği
05.20.01 Linyitin, kalitesini arttırmak, veya taşımacılığını ya da depolanmasını gerçekleştirmek üzere, yıkanması, kurutulması, öğütülmesi ve sıkıştırılması
05.20.99 Diğer linyit madenciliği

06-   Ham petrol ve doğalgaz çıkarımı

06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı
06.1 Ham petrol çıkarımı
06.10 Ham petrol çıkarımı
06.10.01 Denizde petrol arama/çıkarma faaliyetleri
06.10.99 Diğer ham petrol çıkarımı
06.2 Doğal gaz çıkarımı
06.20 Doğal gaz çıkarımı
06.20.00 Doğal gaz çıkarımı

07-   Metal cevheri madenciliği

07 Metal cevheri madenciliği
07.1 Demir cevheri madenciliği
07.10 Demir cevheri madenciliği
07.10.01 Yüksek oranda demir içeren cevherlerin madenciliği
07.10.02 Demir cevherlerinin zenginleştirilmesi ve topak haline getirilmesi
07.2 Demir dışı metal cevherlerin madenciliği
07.21 Uranyum ve toryum cevherlerinin madenciliği
07.21.00 Uranyum ve toryum cevherlerinin madenciliği
07.29 Diğer demir dışı metal cevherlerin madenciliği
07.29.01 Yüksek oranda demir içermeyen cevherlerin madenciliği ve hazırlanması
07.29.99 Diğer demir dışı metal cevherlerin madenciliği

08-   Diğer madencilik ve taş ocakçılığı

08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı
08.1 Kum, kil ve taş ocakçılığı
08.11 Süsleme ve yapı taşlarının, kireç taşı, alçı taşı, tebeşir ve kayağan taşı (bileği taşı) ocakçılığı
08.11.01 Mermer, granit, kumtaşı gibi anıt ve inşaat taşlarının çıkarımı, kabaca kırpılması ve kesilmesi
08.11.02 Süsleme ve yapı taşlarının kırılması ve kesilmesi
08.11.03 Kireç taşının çıkarılması, parçalanması ve kırılması
08.11.04 Alçı taşı ve anhidrit madenciliği
08.11.05 Tebeşir ve yanmamış dolomit madenciliği
08.12 Çakıl ve kum ocaklarının faaliyetleri; kil ve kaolin (arı kil) çıkarımı
08.12.01 Endüstriyel kumların çıkarımı ve taranması, inşaat için kum ve çakıl
08.12.02 Çakıl taşının kırılması ve parçalanması
08.12.03 Kum ocakçılığı
08.12.04 Kil, refraktör killer ve kaolin (arı kil) madenciliği
08.12.05 Kum çıkarma faaliyetleri (denizcilikle ile ilgili)
08.9 Başka yerde sınıflandırılmamış madencilik ve taş ocakçılığı
08.91 Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği
08.91.00 Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği
08.92 Turba (az çok kömürleşmiş bitkilerden oluşan yakıt, çürümüş bitkilerden oluşan yer kömürü) çıkarımı
08.92.00 Turba (az çok kömürleşmiş bitkilerden oluşan yakıt, çürümüş bitkilerden oluşan yer kömürü) çıkarımı
08.93 Tuz çıkarımı
08.93.01 Eritilerek ve pompalanarak yer altından tuz çıkarımı
08.93.02 Deniz suyu veya diğer tuzlu suların buharlaştırılması yoluyla tuz üretimi
08.93.03 Üretici tarafından tuzun ezilmesi , saflaştırılması ve rafine edilmesi
08.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taş ocakçılığı
08.99.01 Dip kaynakları faaliyetleri
08.99.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taş ocakçılığı (dip kaynakları faaliyetleri hariç)

09-   Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri

09 Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri
09.1 Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler
09.10 Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler
09.10.00 Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler
09.9 Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler
09.90 Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler
09.90.00 Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler

C-    İMALAT

10-    Gıda ürünlerinin imalatı

10 Gıda ürünlerinin imalatı
10.1 Etin işlenmesi ve saklanması ile et ürünlerinin imalatı
10.11 Etin işlenmesi ve saklanması
10.11.01 Kesim hanelerde gerçekleştirilen hayvan kesimleri etin ambalajlanması veya paketlenmesi faaliyetleri
10.11.02 Mezbaha kaynaklı deri ve post imalatı, post yünü dahil
10.11.03 Hayvan sakatatının işlenmesi
10.11.99 Diğer etin işlenmesi ve saklanması
10.12 Kümes hayvanları etlerinin işlenmesi ve saklanması
10.12.01 Kümes hayvanlarının kesilmesi, temizlenmesi veya paketlenmesi işi ile uğraşan mezbahaların faaliyetleri
10.12.02 Ayrı parçalarda taze veya dondurulmuş kümes hayvanları etlerinin imalatı
10.12.99 Diğer kümes hayvanları etlerinin işlenmesi ve saklanması
10.13 Et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen ürünlerin imalatı
10.13.01 Kurutulmuş, tuzlanmış veya tütsülenmiş et imalatı
10.13.02 Et ürünleri imalatı
10.2 Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması
10.20 Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması
10.20.01 Balıkların, kabuklu deniz hayvanlarının ve omurgasız yumuşakçaların hazırlanması ve işlenmesi
10.20.02 Balık, kabuklu deniz hayvanı ve yumuşakçaların işlenmesi
10.20.03 İnsan tüketimi veya hayvan yemi amacıyla balık kaba unlarının üretilmesi
10.20.99 Diğer balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması
10.3 Sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması
10.31 Patatesin işlenmesi ve saklanması
10.31.00 Patatesin işlenmesi ve saklanması
10.32 Sebze ve meyve suyu imalatı
10.32.01 Sebze ve meyve suyu imalatı
10.32.02 Taze meyve ve sebzeden konsantrelerin imalatı
10.39 Başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve sebzelerin işlenmesi ve saklanması
10.39.01 Temel olarak sebze veya meyve içeren gıdaların imalatı, dondurulmuş veya konservelenmiş şekilde olan hazır yemekler hariç
10.39.02 Meyvelerin, yemişlerin veya sebzelerin saklanması
10.39.03 Meyve veya sebze gıda ürünlerinin imalatı
10.39.04 Reçel, marmelat ve jöle imalatı (pekmez imalatı dahil)
10.39.05 Yemişlerin kavrulması
10.39.06 Sert kabuklu yemişlerin, yiyecek ve ezmelerinin imalatı
10.39.07 Meyve ve sebzelerden çabuk bozulabilir hazır yemeklerin imalatı (Konserveler Dahil)
10.4 Bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağların imalatı
10.41 Sıvı ve katı yağ imalatı
10.41.01 Bitkisel ham yağ imalatı
10.41.02 Rafine edilmiş sebze yağları imalatı
10.41.03 Yenmeyen hayvansal katı veya sıvı yağ imalatı
10.41.99 Diğer sıvı ve katı yağ imalatı
10.42 Margarin ve benzeri yenebilir yağların imalatı
10.42.01 Margarin imalatı
10.42.02 Karışık yağlar ve benzeri yağ imalatı
10.42.03 Karışık yemeklik katı yağ imalatı
10.5 Süt ürünleri imalatı
10.51 Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı
10.51.01 Taze sıvı süt imalatı, pastörize edilmiş, sterilize edilmiş, homojenize edilmiş ve/veya yüksek ısıdan geçirilmiş
10.51.02 Süt temelli içeceklerin imalatı
10.51.03 Taze sıvı sütten kaymak üretimi, pastörize edilmiş, sterilize edilmiş, homojenize edilmiş
10.51.04 Kefir ve salep (içecek) imalatı
10.51.05 Tereyağı imalatı
10.51.06 Yoğurt imalatı
10.51.07 Peynir ve çökelek imalatı
10.51.99 Diğer süthane işletmeciliği ve peynir imalatı
10.52 Dondurma imalatı
10.52.00 Dondurma imalatı
10.6 Öğütülmüş tahıl ürünleri, nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı
10.61 Öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı
10.61.01 Öğütülmüş tahıl imalatı
10.61.02 Pirinç elde edilmesi ve pirinç unu imalatı
10.61.03 Ekmek, kek, bisküvi ya da pankek için hazırlanmış un karışımları ve hazır karıştırılmış unlar ile hamur imalatı
10.61.99 Diğer öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı
10.62 Nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı
10.62.01 Pirinç, patates, mısır vb. ürünlerden nişasta imalatı
10.62.02 Glikoz, glikoz şurubu, maltoz, inulin vb. imalatı
10.62.03 Mısır yağı imalatı
10.62.99 Diğer nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı
10.7 Fırın ve unlu mamuller imalatı
10.71 Ekmek, taze pastane ürünleri ve taze kek imalatı
10.71.01 Fırın ürünlerinin imalatı

        10.71.02 Pasta, kek, börek, pay, turta, waffles,vb. imalatı

        10.71.03 Baklava ve şuruplu tatlılar imalatı

10.72 Peksimet ve bisküvi imalatı; dayanıklı pastane ürünleri ve dayanıklı kek imalatı
10.72.01 Peksimet ve bisküvi ve kuru fırın ürünleri imalatı
10.72.02 Dayanıklı pastane ürünleri ve kek imalatı
10.72.03 Tatlı veya tuzlu hafif ürünler imalatı (kurabiyeler, krakerler, gevrek halkalar v.s.)
10.73 Makarna, şehriye, kuskus ve benzeri unlu mamullerin imalatı
10.73.01 Makarna ve şehriye imalatı
10.73.02 Kuskus imalatı
10.73.03 Konservelenmiş veya içi dondurulmuş makarna ürünlerin imalatı
10.8 Diğer gıda maddelerinin imalatı
10.81 Şeker imalatı
10.81.01 Kamış suyundan, pancardan, palmiyeden, akça ağaçtan şeker (sakaroz) ve şeker ürünleri imalatı veya rafine edilmesi
10.81.02 Şeker şurubu imalatı
10.81.03 Melas imalatı
10.81.04 Akça ağacın özünden melas ve şeker üretilmesi
10.82 Kakao, çikolata ve şekerleme imalatı
10.82.01 Çikolata ve çikolatalı şekerlemelerin imalatı
10.82.02 Şekerleme, lokum, pişmaniye ve tahin helvası imalatı
10.82.03 Çiklet imalatı
10.82.04 Şekerlemelerin ve şeker pastillerinin imalatı
10.82.99 Diğer kakao, çikolata ve şekerleme imalatı
10.83 Kahve ve çayın işlenmesi
10.83.01 Kafeinsiz ve kavrulmuş kahve-kahve ürünleri imalatı
10.83.02 Kahve ürünleri imalatı
10.83.03 Kahve yerine geçebilecek ürünlerin imalatı
10.83.04 Çay ve Paraguay çayının karıştırılması
10.83.05 Çay ve Paraguay çayına dayanan özlerin ve ilaçların imalatı
10.83.06 Diğer bitkisel çayların imalatı (nane, yaban otu, papatya vb.)
10.84 Baharat, sos, sirke ve diğer çeşni maddelerinin imalatı
10.84.01 Baharat, sos ve çeşni imalatı
10.84.02 Sirke imalatı
10.84.03 Yemek seviyesindeki tuz için tuz işlenmesi, örn. iyotlu tuz
10.85 Hazır yemeklerin ve yiyeceklerin imalatı
10.85.01 Et veya kümes hayvanları etinden yemek imalatı
10.85.02 Balık yemekleri imalatı, balık ve patates cipsi dahil
10.85.03 Sebze yemekleri imalatı
10.85.04 Dondurulmuş veya başka türlü korunmuş pizza imalatı
10.85.05 Yerel ve ulusal hazır yemeklerin imalatı
10.86 Hazır, homojenize gıda maddeleri ile diyet yiyecekleri imalatı
10.86.01 Özellikle beslenme amaçlı gıda imalatı
10.86.02 Özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar
10.89 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda maddelerinin imalatı
10.89.01 Çorbaların ve et/balık suyu imalatı
10.89.02 Suni bal ve karamela imalatı
10.89.03 Kolay bozulabilen hazır gıdaların imalatı
10.89.04 Maya imalatı
10.89.05 Et, balık, kabuklu deniz hayvanları veya yumuşakçaların sularının ve özlerin imalatı
10.89.06 Mandıraya ait olmayan süt ve peynir ürünlerinin imalatı
10.89.07 Yumurta ürünlerinin, yumurta albümininin imalatı
10.89.08 Suni konsantrelerin imalatı
10.89.99 Diğer başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda maddelerinin imalatı
10.9 Hazır hayvan yemleri imalatı
10.91 Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı
10.91.01 Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı
10.91.02 Çiftlik hayvanları için karma olmayan (tekil) yem imalatı
10.91.03 Hayvansal yem üretmek için kesilmiş hayvanlardan çıkan artıkların işlenmesi
10.92 Ev hayvanları için hazır yem imalatı
10.92.01 Ev hayvanları için hazır yem imalatı (köpekler, kediler, kuşlar, balıklar vb. dahil)
10.92.02 Hayvansal yem üretmek için kesilmiş hayvanlardan çıkan artıkların işlenmesi

11-   İçeceklerin imalatı

11 İçeceklerin imalatı
11.0 İçecek imalatı
11.01 Alkollü içeceklerin damıtılması, arıtılması ve harmanlanması
11.01.00 Alkollü içeceklerin damıtılması, arıtılması ve harmanlanması
11.02 Üzümden şarap imalatı
11.02.00 Üzümden şarap imalatı
11.03 Elma şarabı ve diğer meyve şaraplarının imalatı
11.03.00 Elma şarabı ve diğer meyve şaraplarının imalatı
11.04 Diğer damıtılmamış mayalı içeceklerin imalatı
11.04.00 Diğer damıtılmamış mayalı içeceklerin imalatı
11.05 Bira imalatı
11.05.00 Bira imalatı
11.06 Malt imalatı
11.06.00 Malt imalatı
11.07 Alkolsüz içeceklerin imalatı; maden sularının ve diğer şişelenmiş suların üretimi
11.07.01 Doğal maden suyu ve diğer şişelenmiş suların üretimi
11.07.02 Alkolsüz içecek üretimi

12-   Tütün ürünleri imalatı

12 Tütün ürünleri imalatı
12.0 Tütün ürünleri imalatı
12.00 Tütün ürünleri imalatı
12.00.01 Tütün ürünlerinin ve tütün yerine ikame edilen ürünlerin imalatı
12.00.02 Diğer tütün ürünleri imalatı

13-   Tekstil ürünlerinin imalatı

13 Tekstil ürünlerinin imalatı
13.1 Tekstil elyafın hazırlanması ve bükülmesi
13.10 Tekstil elyafın hazırlanması ve bükülmesi
13.10.01 Tekstil lifleri üzerinde yapılan hazırlayıcı faaliyetler
13.10.02 Ticaret veya daha ileri işlemler için pamuk ipliğinin veya ipliğin dokunmak (örülmek) veya dikilmek üzere eğirilmesi ve imalatı
13.10.03 Kağıt ipliğinin imalatı
13.2 Dokuma
13.20 Dokuma
13.20.01 Pamuk-tipi, yünlü-tipi ve yün ve ipekli tipi geniş dokunmuş kumaşların imalatı, karışık, suni veya sentetik iplikler (polipropilen vb.) dahil
13.20.02 Keten, hasır, kenevir, jüt, teyel lifleri ve özel iplikler kullanılarak diğer geniş yünlü kumaşların imalatı
13.20.03 Yün tüy veya ipek veya pamuktan yapılmış kordon (saçak) kumaşlarının, havlu,havluluk bez, tülbent vb. imalatı
13.20.04 Cam elyafından yün kumaş imalatı
13.20.05 Yün karbon ve aramid iplik imalatı
13.20.06 Dokuma yoluyla imitasyon kürk imalatı
13.3 Tekstil ürünlerinin bitirilmesi
13.30 Tekstil ürünlerinin bitirilmesi
13.30.01 Tekstil elyafının, ipliklerinin, kumaşlarının ve giyim kuşam da dahil tekstil maddelerinin ağartılması ve boyanması
13.30.02 Tekstil ürünlerinin ve giyim kuşam da dahil tekstil maddelerinin kaplanması, kurutulması, buharlanması, daraltılması, yamalanması, sanforlanması, merserize edilmesi
13.30.03 Kotların ağartılması
13.30.04 Tekstiller üzerine pliseve benzer işler yapılması
13.30.99 Diğer tekstil ürünlerinin bitirilmesi
13.9 Diğer tekstil ürünlerinin imalatı
13.91 Örgü ve tığ işi kumaşların imalatı
13.91.01 Örgü ve tığ işi kumaşların imalatı ve işlenmesi
13.91.02 Örme yoluyla imitasyon kürk imalatı
13.92 Giyim eşyası dışındaki tamamlanmış tekstil ürünlerinin imalatı
13.92.01 Örülmüş veya tığ işi kumaşlar da dahil herhangi tekstil maddesinden yapılmış eşyaların imalatı
13.92.02 Konfeksiyon mefruşat (döşeme) maddelerinin imalatı
13.92.99 Diğer giyim eşyası dışındaki tamamlanmış tekstil ürünlerinin imalatı
13.93 Halı ve kilim imalatı
13.93.01 Tekstil yer kaplamalarının imalatı
13.93.02 İğneli dokuma tezgahlarında dokunan keçe yer kaplamaları imalatı
13.94 Halat, ip, sicim ve ağ imalatı
13.94.00 Halat, ip, sicim ve ağ imalatı
13.95 Dokuma olmayan kumaşlar ile dokuma olmayan kumaştan yapılan ürünlerin imalatı, giyim eşyası hariç
13.95.00 Dokuma olmayan kumaşlar ile dokuma olmayan kumaştan yapılan ürünlerin imalatı, giyim eşyası hariç
13.96 Diğer teknik ve endüstriyel tekstillerin imalatı
13.96.01 Dar dokunan kumaşların imalatı, çözgülü kumaşlar dahil, bir yapıştırıcı ile birleştirilmiş,örülmüş kumaşlar hariç
13.96.02 Süsleme amaçlı aksesuar imalatı
13.96.03 Plastikle emdirilmiş kaplanmış, örtülmüş ya da preslenmiş kumaşlar imalatı
13.96.04 Diğer işlem görmüş ya da kaplanmış diğer kumaşların imalatı
13.96.99 Diğer teknik ve endüstriyel tekstillerin imalatı
13.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tekstillerin imalatı
13.99.01 Tüller ve diğer ağ kumaşları imalatı ile parçalar, şeritler ya da motifler halinde dantel ve nakış imalatı
13.99.02 Tekstilden ayakkabı bağı imalatı
13.99.99 Diğer başka yerde sınıflandırılmamış diğer tekstillerin imalatı

14-   Giyim eşyalarının imalatı

14 Giyim eşyalarının imalatı
14.1 Kürk hariç, giyim eşyası imalatı
14.11 Deri giyim eşyası imalatı
14.11.00 Deri giyim eşyası imalatı
14.12 İş giysisi imalatı
14.12.00 İş giysisi imalatı
14.13 Diğer dış giyim eşyaları imalatı
14.13.01 Erkek, kadın ve çocuklar (okul önlükleri dahil) için dokunmuş, örme ve kroşe örgü vb. kumaştan, dantelden yapılmış diğer dış giyim eşyası imalatı
14.13.02 Terzilerin faaliyetleri (giyim eşyası tamirleri hariç)
14.13.03 Kabanlar, takım elbiseler, döpiyesler, ceketler, pantolonlar, etekler vb. ürünlerin parçalarının imalatı
14.13.99 Diğer dış giyim eşyaları imalatı
14.14 İç giyim eşyası imalatı
14.14.00 İç giyim eşyası imalatı
14.19 Diğer giyim eşyalarının ve aksesuarlarının imalatı
14.19.01 Bebek giysileri, sporcu antreman giysileri, kayak kıyafetleri, yüzme kıyafetleri vb. imalatı
14.19.02 Şapka ve kep imalatı
14.19.03 Diğer giyim aksesuarları imalatı
14.19.04 Ayakkabı pençesi vurulmamış tekstil maddelerinden ayakkabı imalatı
14.19.99 b.y.s. Diğer giyim eşyalarının ve aksesuarlarının imalatı
14.2 Kürkten eşya imalatı
14.20 Kürkten eşya imalatı
14.20.01 Kürk giyim eşyası ve elbise aksesuarları
14.20.02 Kürklü deriden yapılan çeşitli ürünler
14.20.99 Diğer kürkten eşya imalatı
14.3 Örme (trikotaj) ve tığ işi ürünlerin imalatı
14.31 Örme (trikotaj) ve tığ işi çorap imalatı
14.31.00 Örme (trikotaj) ve tığ işi çorap imalatı
14.39 Örme (trikotaj) ve tığ işi diğer giyim eşyası imalatı
14.39.00 Örme (trikotaj) ve tığ işi diğer giyim eşyası imalatı

15-   Deri ve ilgili ürünlerin imalatı

15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı
15.1 Derinin tabaklanması ve işlenmesi; bavul, el çantası, saraçlık ve koşum takımı imalatı; kürkün işlen
15.11 Derinin tabaklanması ve işlenmesi; kürkün işlenmesi ve boyanması
15.11.01 Kürkün ve derinin tabaklanması, boyanması, işlenmesi
15.11.02 Elbiselik güderi, elbiselik parşömen deri, açık ve metalize deri imalatı
15.11.03 Birleştirilmiş deri imalatı
15.11.99 Diğer derinin tabaklanması ve işlenmesi; kürkün işlenmesi ve boyanması
15.12 Bavul, el çantası ve benzerleri ile saraçlık ve koşum takımı imalatı (deri giyim eşyası hariç)
15.12.01 Deriye uygulanan teknolojilerin aynısının uygulandığı elyaf ve karton, tekstil ürünleri plastik tabakalar gibi diğer materyaller, karma deri ve deriden bavul, el çantası ve benzeri ürünler imalatı
15.12.02 Deri veya karma deriden çeşitli mamul imalatı
15.12.99 Diğer bavul, el çantası ve benzerleri ile saraçlık ve koşum takımı imalatı (deri giyim eşyası hariç)
15.2 Ayakkabı, terlik vb. imalatı
15.20 Ayakkabı, terlik vb. imalatı
15.20.00 Ayakkabı, terlik vb. imalatı

16-   Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (Mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden

16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden
16.1 Ağaçların biçilmesi ve planyalanması
16.10 Ağaçların biçilmesi ve planyalanması
16.10.01 Ağaçların biçilmesi, planyalanması ve şekillendirilmesi
16.10.02 Birleştirilmemiş ahşap döşemelerin imalatı
16.10.03 Ağaç yünü, ağaç unu, ağaç talaşı, ağaç yonga ve kırıntıları imalatı
16.10.04 Ağacın koruyucu kimyasal maddeler, veya diğer maddeler vasıtasıyla çektirilmesi veya kimyasal işlemlere tabi tutulması
16.10.99 Diğer ağaçların biçilmesi ve planyalanması (kavakçılık ve kavak keresteciliği dahil)
16.2 Ağaç, mantar, kamış ve örgü malzeme ürünü imalatı
16.21 Ahşap plaka ve levha imalatı
16.21.01 Kaplamada kullanılmak, kontrplak yapmak ya da diğer amaçlarla kullanmak için yeterince ince olan kaplama levhaların imalatı
16.21.02 Kontrplak, kaplanmış pano ve benzer tabakaları preslenmiş tahta mukavvalar ve levhalar imalatı
16.21.03 Kontrplak yerine çatı kaplamasında kullanılan yönlendirilmiş yonga levhaların (OSB)ve diğer özel levhaların imalatı
16.21.04 Kapı panelleri yapmak için üretilen bir tip tahta olan MDF`nin ve sıkıştırılmış liflerden yapılan diğer levhaların imalatı
16.21.05 Sıkıştırılarak yoğunluğu artırılmış ahşap plaka ve levhaların imalatı
16.21.06 Lamine edilmiş plaka ve levhaların imalatı
16.22 Birleştirilmiş parke döşemelerinin imalatı
16.22.00 Birleştirilmiş parke döşemelerinin imalatı
16.23 Diğer bina doğramacılığı ve marangozluk ürünlerinin imalatı
16.23.01 Temel olarak inşaat sanayinde kullanılması amaçlanan ahşap malzeme imalatı
16.23.02 Prefabrik binalar, veya onun esas olarak tahtadan yapılmış unsurlarının imalatı
16.23.03 Taşınabilir ahşap ev imalatı
16.23.99 b.y.s. diğer bina doğramacılığı ve marangozluk ürünlerinin imalatı
16.24 Ahşap konteyner imalatı
16.24.00 Ahşap konteyner imalatı
16.29 Diğer ağaç ürünleri imalatı; mantar, saz, saman ve benzeri malzemelerden yapılmış ürünlerin imalatı
16.29.01 Tahtadan ayakkabı parçaları imalatı
16.29.99 b.y.s. diğer ağaç ürünleri imalatı; mantar, saz, saman ve benzeri malzemelerden yapılmış ürünlerin imalatı

17-   Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı

17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı
17.1 Kağıt hamuru, kağıt ve mukavva imalatı
17.11 Kağıt hamuru imalatı
17.11.00 Kağıt hamuru imalatı
17.12 Kağıt ve mukavva imalatı
17.12.01 Gazete kağıdı ve diğer basım veya yazı kağıdı imalatı
17.12.99 Diğer kağıt ve mukavva imalatı
17.2 Kağıt ve mukavva ürünleri imalatı
17.21 Oluklu kağıt ve oluklu mukavva imalatı ile kağıt ve mukavvadan yapılan ambalaj kutuları imalatı
17.21.00 Oluklu kağıt ve oluklu mukavva imalatı ile kağıt ve mukavvadan yapılan ambalaj kutuları imalatı
17.22 Kağıttan yapılan ev eşyası, sıhhi ve tuvalet malzemeleri imalatı
17.22.01 Ev eşyası ve kişisel hijyenik kağıt ve selüloz tampon ürünleri imalatı
17.22.02 Tekstil vatkaları (destek ve dolgu malzemeleri) ve vatkadan ürünlerin imalatı
17.23 Kağıt kırtasiye ürünleri imalatı
17.23.00 Kağıt kırtasiye ürünleri imalatı
17.24 Duvar kağıdı imalatı
17.24.00 Duvar kağıdı imalatı
17.29 Kağıt ve mukavvadan diğer ürünlerin imalatı
17.29.01 Kağıttan hediyelik ve süs eşyaları imalatı
17.29.99 Diğer kağıt ve mukavvadan diğer ürünlerin imalatı

18-   Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması

18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması
18.1 Basım ve basım ile ilgili hizmet faaliyetleri
18.11 Gazetelerin basımı
18.11.00 Gazetelerin basımı
18.12 Diğer matbaacılık
18.12.01 Haftada dört kereden daha az yayınlanan dergilerin ve diğer mecmuaların basılması
18.12.02 Kitapların ve broşürlerin, müzik eserlerinin ve müzik el yazmalarının, haritaların, atlasların, posterlerin, reklam kataloglarının, prospektüslerin ve diğer basılı duyuruların, posta pullarının, vergi pullarının, tapu senetlerinin, çeklerin ve diğer kıymetli evrakların, akıllı kartların, albümlerin, günlüklerin, takvimlerin, iş formlarının ve diğer ticari içerikli basılmış evrakların, kişisel kırtasiye ürünleri ve diğer tipo baskı yoluyla basılan ürünlerin, ofset baskı, foto
gravür, rotogravür, fleksografik baskı, ekran baskısı ve basım için kullanılan diğer baskı aletleri, teksir makineleri, bilgisayar yazıcıları, kabartmalı baskı yapan makineler vb. kullanılarak basılması (hızlı basım dahil)
18.12.03 Doğrudan tekstil ürünleri, plastik ürünler, cam, metal, ahşap ve seramik üzerine baskı yapılması
18.12.99 b.y.s. diğer matbaacılık
18.13 Basım ve yayım öncesi hizmetler
18.13.01 Tarama ve optik karakter tanımlanması, elektronik makyajlama da dahil dizgi, karakter dizgisi, foto-karakter-dizgisi, baskı öncesi veri girişi
18.13.99 Diğer basım ve yayım öncesi hizmetler
18.14 Ciltçilik ve ilgili hizmetler
18.14.00 Ciltçilik ve ilgili hizmetler
18.2 Kayıtlı medyanın çoğaltılması
18.20 Kayıtlı medyanın çoğaltılması
18.20.00 Kayıtlı medyanın çoğaltılması

19-   Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı

19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
19.1 Kok fırını ürünlerinin imalatı
19.10 Kok fırını ürünlerinin imalatı
19.10.00 Kok fırını ürünlerinin imalatı
19.2 Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
19.20 Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
19.20.01 Motor yakıtı üretimi
19.20.02 Atık yağlardan olanlar dahil petrol temelli yağlama yağları (makine yağları) veya gres yağları imalatı
19.20.03 Bio yakıtların harmanlanması
19.20.99 Diğer rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı

20-   Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı

20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
20.1 Temel kimyasal maddelerin, kimyasal gübre ve azot bileşikleri, ilk formda plastik ve sentetik kauçuk
20.11 Sanayi gazları imalatı
20.11.00 Sanayi gazları imalatı
20.12 Boyar maddeler ve pigment imalatı
20.12.00 Boyar maddeler ve pigment imalatı
20.13 Diğer inorganik temel kimyasal maddelerin imalatı
20.13.01 Kimyasal maddelerin imalatı (endüstriyel gazlar ve ana metaller hariç)
20.13.02 Diğer inorganik bileşiklerin imalatı
20.13.99 b.y.s. diğer inorganik temel kimyasal maddelerin imalatı
20.14 Diğer organik temel kimyasalların imalatı
20.14.00 Diğer organik temel kimyasalların imalatı
20.15 Kimyasal gübre ve azot bileşiklerin imalatı
20.15.01 Gübrelerin imalatı
20.15.02 Bileşik azotlu ürünlerin imalatı
20.15.99 Diğer kimyasal gübre ve azot bileşiklerin imalatı
20.16 Birincil formlarda plastik hammaddelerin imalatı
20.16.01 Birincil formlarda plastik imalatı
20.16.99 Selülöz ve kimyasal türevlerinin imalatı
20.17 Birincil formda sentetik kauçuk imalatı
20.17.01 Birincil formda sentetik kauçuk imalatı
20.17.02 Sentetik kauçuk ve doğal kauçuk veya kauçuk benzeri lastik (örneğin, balata) karışımların imalatı
20.2 Haşere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı
20.20 Haşere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı
20.20.01 Böcek ilaçları, kemirgen ilaçları, küf öldürücüler, yabancı ot ilaçları imalatı
20.20.02 Çimlenmeyi engelleyen ürünler, bitki büyütme düzenleyicileri imalatı
20.20.03 Dezenfektanların imalatı (tarımsal ve diğer kullanımlar için)
20.20.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı
20.3 Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı
20.30 Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı
20.30.01 Boyalar, vernikler, mineler (emaye) veya lakların imalatı
20.30.02 Organik kompozit solventler (çözücüler) ve tinerlerin (incelticilerin) imalatı
20.30.03 Hazır boya ya da cila temizleyicileri ve çıkarıcıları imalatı
20.30.04 Matbaa mürekkebi imalatı
20.30.99 Diğer boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı
20.4 Sabun ve deterjan, temizlik ve parlatıcı maddeleri; parfüm; kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı
20.41 Sabun ve deterjan ile temizlik ve parlatıcı maddeler imalatı
20.41.01 Organik yüzey-aktif maddelerin imalatı
20.41.02 Sabunlu veya deterjanlı kağıt, vatka, keçe vb. imalatı
20.41.03 Gliserin imalatı
20.41.04 Sabun imalatı (kozmetik sabunlar hariç)
20.41.05 Yüzey-aktif müstahzarların imalatı
20.41.06 Temizleyici ve parlatıcı ürünlerin imalatı
20.42 Parfüm, kozmetik ve bakım malzemelerinin imalatı
20.42.01 Parfüm ve eau de toilet (losyon ve kolonya dahil)
20.42.02 Güzellik ve makyaj malzemeleri
20.42.03 Güneş koruyucuları ve bronzlaştırıcı ürünler
20.42.04 Manikür ve pedikür malzemeleri
20.42.05 Şampuanlar, briyantinler (saç parlatıcılar), saç dalgalandırıcı ve düzleştirici malzemeler
20.42.06 Diş macunu veya tozu ve ağız temizliği için malzemeler(protez korunmasında kullanılan malzemeler dahil)
20.42.07 Tıraş malzemeleri ( tıraş öncesinde ve tıraş sonrasında kullanılan malzemeler dahil)
20.42.08 Deodorantlar banyo tuzları ve tüy dökücü malzemeler
20.42.09 Kozmetik sabun imalatı
20.5 Diğer kimyasal ürünlerin imalatı
20.51 Patlayıcı madde imalatı
20.51.00 Patlayıcı madde imalatı
20.52 Tutkal imalatı
20.52.00 Tutkal imalatı
20.53 Uçucu yağların imalatı
20.53.00 Uçucu yağların imalatı
20.59 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatı
20.59.01 Fotografik levhalar, filmler, hassaslaştırılmış kağıt ve diğer hassaslaştırılmış pozsuz (boş) malzemelerin imalatı
20.59.02 Fotoğrafçılıkta kullanmak için kimyasal malzemelerin imalatı
20.59.03 Jelatin ve türevlerinin imalatı
20.59.04 Muhtelif kimyasal ürünlerin imalatı
20.59.05 Yazım ve çizim mürekkep imalatı
20.6 Suni veya sentetik elyaf imalatı
20.60 Suni veya sentetik elyaf imalatı
20.60.00 Suni veya sentetik elyaf imalatı

21-   Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ait malzemelerin imalatı

21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ait malzemelerin imalatı
21.1 Temel eczacılık ürünleri imalatı
21.10 Temel eczacılık ürünleri imalatı
21.10.01 Antibiyotikler, temel vitaminler, salisilik ve O-asetil salisilik asitler gibi ilaçların imalatında farmakolojik özelliklerinden yararlanmak üzere tıbbi olarak etken maddelerin imalatı
21.10.02 Kanın işlenmesi
21.10.99 Diğer temel eczacılık ürünleri imalatı
21.2 Eczacılığa ait ilaçların imalatı
21.20 Eczacılığa ait ilaçların imalatı
21.20.01 İlaçların imalatı
21.20.02 Harici kullanım için gebeliği önleyici kimyasal ürünlerin ve gebeliği önleyici hormonal ilaçların imalatı
21.20.03 Tıbbi teşhise yönelik malzemelerin imalatı, gebelik testleri de dahil
21.20.04 Tıbbi olarak hazırlanmış pansuman pamuğu, gazlı bez, bandaj, sargı bezi ve benzerlerinin imalatı
21.20.99 Diğer eczacılığa ait ilaçların imalatı

22-    Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı

22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı
22.1 Kauçuk ürünlerin imalatı
22.11 İç ve dış lastik imalatı; lastiğe sırt geçirilmesi ve yeniden işlenmesi
22.11.01 Araçlar, donanımlar, hareketli makineler, uçaklar, oyuncaklar, mobilyalar ve diğer kullanımlar için tekerlek lastiği imalatı
22.11.02 İç lastik imalatı
22.11.03 Değiştirilebilir dış lastik(lastik tabanı), lastik yanakları, lastiklerin kaplanması için `sırt geçirme`şeritleri ve benzerlerinin imalatı
22.11.04 Lastiğin yeniden işlenmesi ve sırt geçirilmesi
22.19 Diğer kauçuk ürünleri imalatı
22.19.01 Doğal veya sentetik kauçuk ürünleri imalatı, (vulkanize edilmemiş, vulkanize edilmiş veya sertleştirilmiş)
22.19.02 Borular, pipetler, hortumlar
22.19.03 Kauçuk taşıma veya kasnak bağları ya da kayışları
22.19.04 Kauçuk hijyenik ürünler: gebelik önleyici prezervatifler, emzikler, sıcak su torbaları, biberonlar vb.
22.19.05 Kauçuk tabanlar ve ayakkabıların diğer kauçuk parçaları
22.19.06 Kauçuktan halka, bağlantı parçaları ve contalar
22.19.99 b.y.s. diğer kauçuk ürünleri imalatı
22.2 Plastik ürünlerin imalatı
22.21 Plastik tabaka, levha, tüp ve profil imalatı
22.21.01 Plastikten yarı mamul ürünlerin imalatı
22.21.02 Mamul plastik ürünlerin imalatı
22.21.03 Selefon film, şerit veya levha
22.22 Plastik ambalaj malzemesi imalatı
22.22.00 Plastik ambalaj malzemesi imalatı
22.23 Plastik inşaat malzemesi imalatı
22.23.01 Plastik kapılar, pencereler, çerçeveler, panjurlar, güneşlikler, süpürgelikler (PVC`den olanlar dahil)
22.23.02 Plastik tanklar, rezervuarlar (depolar)
22.23.03 Rulo ya da karo vb. şekilde plastik zemin, duvar ya da tavan kaplamaları
22.23.04 Plastikten sıhhi ürünler
22.23.05 Vinil (bir tür sağlam plastik), yer döşeme malzemesi gibi esnek yer kaplamalarının imalatı
22.23.06 Plastik suni taş imalatı
22.29 Diğer plastik ürünlerin imalatı
22.29.01 Plastik sofra takımları, mutfak takımları ve tuvalet eşyalarının imalatı
22.29.02 Çeşitli plastik ürünlerin imalatı
22.29.99 b.y.s. diğer plastik ürünlerin imalatı

23-   Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı

23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı
23.1 Cam ve cam ürünleri imalatı
23.11 Düz cam imalatı
23.11.00 Düz cam imalatı
23.12.00 Düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi
23.13 Çukur cam imalatı
23.13.01 Camdan veya kristalden şişe ve diğer muhafaza ürünlerinin imalatı
23.13.02 Cam bardaklar, ev içinde kullanılan diğer cam eşya veya kristal eşyaların imalatı
23.14 Cam elyafı imalatı
23.14.00 Cam elyafı imalatı
23.19 Diğer camların imalatı ve işlenmesi (teknik amaçlı cam eşyalar dahil)
23.19.00 Diğer camların imalatı ve işlenmesi (teknik amaçlı cam eşyalar dahil)
23.2 Ateşe dayanıklı ürünlerin imalatı
23.20 Ateşe dayanıklı ürünlerin imalatı
23.20.01 Ateşe dayanıklı seramik ürünlerin imalatı
23.20.02 Ateşe dayanıklı briketler, bloklar, tuğlalar vb.
23.20.03 Magnezit, dolamit (beyaz mermer) ya da kromit içeren ateşe dayanıklı ürünlerin imalatı
23.20.99 Diğer ateşe dayanıklı ürünlerin imalatı
23.3 Kilden inşaat malzemeleri imalatı
23.31 Seramikten karo ve fayans imalatı
23.31.01 Ateşe dayanıklı olmayan seramik yer karoların ya da duvar fayanslarının ve karolarının, mozaik küplerin vb.lerinin imalatı
23.31.02 Ateşe dayanıklı olmayan seramik döşemelerin ve seramik kaldırım taşlarının imalatı
23.32 Fırınlanmış kilden briket, karo, kiremit, tuğla ve inşaat malzemeleri imalatı
23.32.01 Ateşe dayanıklı olmayan kilden inşaat malzemesi imalatı
23.32.02 Pişmiş kilden döşemelik blokların imalatı
23.4 Diğer porselen ve seramik ürünlerin imalatı
23.41 Seramik ev ve süs eşyası imalatı
23.41.01 Seramik sofra takımları ve diğer ev veya tuvalet eşyalarının imalatı
23.41.02 Heykelciklerin, bibloların ve diğer dekoratif amaçlı seramik eşyaların imalatı
23.42 Seramikten yapılan sıhhi ürünlerin imalatı
23.42.01 Seramik sıhhi ürünlerin imalatı
23.42.99 Diğer seramik ürünlerin imalatı
23.43 Seramik yalıtım malzemeleri ve bağlantı parçalarının imalatı
23.43.00 Seramik yalıtım malzemeleri ve bağlantı parçalarının imalatı
23.44 Diğer teknik seramik ürünlerin imalatı
23.44.00 Diğer teknik seramik ürünlerin imalatı
23.49 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer seramik ürünlerin imalatı
23.49.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer seramik ürünlerin imalatı
23.5 Çimento, kireç ve alçı imalatı
23.51 Çimento imalatı
23.51.00 Çimento imalatı
23.52 Kireç ve alçı imalatı
23.52.01 Sönmemiş kireç, sönmüş kireç ve suya dayanıklı kireç imalatı
23.52.02 Sönmüş alçı taşından ya da sönmüş sülfattan alçı imalatı
23.52.03 Sönmüş dolamit (beyaz mermer) imalatı
23.6 Beton, çimento ve alçıdan yapılmış eşyaların imalatı
23.61 İnşaat amaçlı beton ürünlerin imalatı
23.61.01 İnşaatta kullanmak üzere önceden kalıba dökülmüş beton, çimento ya da suni taş mamullerinin imalatı
23.61.02 Çimento, beton ya da suni taştan bina ya da bina dışı inşaat amaçlı prefabrik temel yapısal elemanların imalatı
23.62 İnşaat amaçlı alçı ürünlerinin imalatı
23.62.00 İnşaat amaçlı alçı ürünlerinin imalatı
23.63 Hazır karma beton imalatı
23.63.00 Hazır karma beton imalatı
23.64 Toz harç imalatı
23.64.00 Toz harç imalatı
23.65 Lif ve çimento karışımlı ürünlerin imalatı
23.65.01 Çimento, alçı veya diğer mineral yapıştırıcılar ile bir araya getirilmiş bitkisel maddelerden (odun yünü, saman, kamış, sazlar) yapı malzemeleri imalatı
23.65.02 Asbestli çimento veya selüloz lifli çimento ya da benzerlerinden ürünlerin imalatı
23.69 Beton, alçı ve çimentodan yapılmış diğer ürünlerin imalatı
23.69.00 Beton, alçı ve çimentodan yapılmış diğer ürünlerin imalatı
23.7 Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi
23.70 Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi
23.70.01 İnşaatta, kabristanlarda, yollarda, çatı yapımında kullanılmak üzere taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi
23.70.02 Taş mobilyaların imalatı
23.9 Aşındırıcı ürünlerin ve başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı
23.91 Aşındırıcı taş ürünlerin imalatı
23.91.00 Aşındırıcı taş ürünlerin imalatı
23.99 Başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı
23.99.00 Başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı

24-   Ana metal sanayii

24 Ana metal sanayi
24.1 Ana demir ve çelik ürünleri ile demir alaşımları imalatı;
24.10 Ana demir ve çelik ürünleri ile demir alaşımları imalatı
24.10.01 Maden eritme ocakları, çelik fırınları, haddehane makineleri ve bitirme haddelerinin işletilmesi
24.10.02 Külçe, blok veya diğer birincil formlardaki dökme demir (pik  demir) ve aynalı demir (spiegeleisen) üretimi
24.10.03 Demir alaşımlarının imalatı
24.10.04 Demirin ve diğer sünger demir ürünlerinin doğrudan indirgenmesi yoluyla demir çelik ürünlerinin imal edilmesi; elektroliz veya diğer kimyasal süreçler uygulanarak istisnai saflıkta demir üretilmesi
24.10.05 Demir ya da çelik hurdaların yeniden eritilmesi
24.10.06 Kütük veya diğer birincil formlarda çelik üretilmesi
24.10.07 Çelikten yarı mamuller üretilmesi
24.10.08 Çelikten sıcak veya soğuk çekilmiş yassı hadde ürünleri, - çelikten sıcak haddelenmiş bar ve çubukların üretilmesi, -çelikten sıcak haddelenmiş açık profil üretilmesi, -çelikten ve kaynaklı çelikten açık profillerin üretimi
24.10.99 b.y.s. ana demir ve çelik ürünleri ile demir alaşımları imalatı
24.2 Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı
24.20 Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı
24.20.00 Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı
24.3 Çeliğin ilk işlenmesindeki diğer ürünlerin imalatı
24.31 Barların soğuk çekilmesi
24.31.00 Barların soğuk çekilmesi
24.32 Dar şeritlerin soğuk haddelenmesi
24.32.00 Dar şeritlerin soğuk haddelenmesi
24.33 Soğuk şekillendirme veya katlama
24.33.00 Soğuk şekillendirme veya katlama
24.34 Tellerin soğuk çekilmesi
24.34.00 Tellerin soğuk çekilmesi
24.4 Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı
24.41 Değerli metal üretimi
24.41.01 Değerli ana metallerin üretimi
24.41.02 Değerli metal alaşımların üretimi;
24.41.03 Yarı işlenmiş değerli metal üretimi
24.41.04 Ana metallerin gümüşle kaplanması
24.41.05 Ana metallerin veya gümüşün altınla kaplanması
24.41.06 Ana metallerin gümüşün veya altının platin veya platin grubuna ait metallerle kaplanması
24.42 Alüminyum üretilmesi
24.42.00 Alüminyum üretilmesi
24.43 Kurşun, çinko ve kalay üretimi
24.43.00 Kurşun, çinko ve kalay üretimi
24.44 Bakır üretilmesi
24.44.00 Bakır üretilmesi
24.45 Demir dışı diğer metallerin üretimi
24.45.00 Demir dışı diğer metallerin üretimi
24.46 Nükleer yakıtların işlenmesi
24.46.00 Nükleer yakıtların işlenmesi
24.5 Metal döküm sanayi
24.51 Demir döküm
24.51.00 Demir döküm
24.52 Çelik dökümü
24.52.00 Çelik dökümü
24.53 Hafif metallerin dökümü
24.53.01 Dökme hafif metallerin dökümü
24.53.99 Diğer hafif metallerin dökümü
24.54 Diğer demir dışı metallerin dökümü
24.54.00 Diğer demir dışı metallerin dökümü

25-   Makine ve teçhizat hariç, fabrikasyon metal ürünleri imalatı

25 Makine ve teçhizat hariç, fabrikasyon metal ürünleri imalatı
25.1 Metal yapı malzemeleri imalatı
25.11 Metal yapı ve yapı parçaları imalatı
25.11.01 İnşaat ve inşaatın parçaları için metal çatıların ya da iskeletlerin imalatı
25.11.02 Metal endüstriyel iskeletlerin imalatı
25.11.03 Çoğunluğu metalden prefabrik binaların imalatı
25.12 Metal kapı ve pencere imalatı
25.12.01 Metal kapıların, çelik kapıların, pencerelerin ve çerçevelerin, panjurların ve bahçe kapılarının imalatı
25.12.02 Ek mekanlar için metalden oda bölmeleri
25.2 Metal tank, rezervuar ve muhafaza kapları imalatı
25.21 Merkezi ısıtma radyatörleri (elektrikli radyatörler hariç), sıcak su kazanları (boyler) ve kombi imalatı
25.21.00 Merkezi ısıtma radyatörleri (elektrikli radyatörler hariç), sıcak su kazanları (boyler) ve kombi imalatı
25.29 Metalden diğer tank, rezervuar ve büyük muhafaza kapları (kapasitesi >=300 litre) imalatı
25.29.00 Metalden diğer tank, rezervuar ve büyük muhafaza kapları (kapasitesi >=300 litre) imalatı
25.3 Buhar jeneratörü imalatı (merkezi ısıtma sıcak su kazanları hariç)
25.30 Buhar jeneratörü imalatı, merkezi ısıtma sıcak su kazanları hariç
25.30.00 Buhar jeneratörü imalatı, merkezi ısıtma sıcak su kazanları hariç
25.4 Silah ve mühimmat (cephane) imalatı
25.40 Silah ve mühimmat (cephane) imalatı
25.40.01 Ağır silah imalatı
25.40.02 Küçük silahların imalatı
25.40.03 Havalı veya gazlı tüfeklerin ve tabancaların imalatı
25.40.04 Savaş mühimmatının imalatı
25.40.05 Avcılık, spor veya savunma amaçlı ateşli silah ve cephane imalatı
25.40.06 Bomba, mayın ve torpido gibi patlayıcı tertibatların imalatı
25.5 Metallerin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve yuvarlanması; toz metalürjisi
25.50 Metallerin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve yuvarlanması; toz metalürjisi
25.50.01 Metalin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve yuvarlanması
25.50.02 Toz metalürjisi
25.6 Metallerin işlenmesi ve kaplanması; Makinede işleme
25.61 Metallerin işlenmesi ve kaplanması
25.61.00 Metallerin işlenmesi ve kaplanması
25.62 Metallerin makinede işlenmesi ve şekil verilmesi
25.62.01 Metal parçaların delinmesi, tornalanması, frezelenmesi, aşındırılması,rendelenmesi, parlatılması, oluk açılması,düzenlenmesi, testerelenmesi, perdahlanması, bilenmesi, kaynak yapılması, birleştirilmesi vb.
25.62.02 Lazer ışınlarının kullanılması yoluyla metallerin kesilmesi veya üzerlerinin yazılması
25.7 Çatal-bıçak takımı, el aletleri ve genel hırdavat malzemeleri imalatı
25.71 Çatal-bıçak takımları ve diğer kesici aletlerin imalatı
25.71.01 Bıçak, çatal, kaşık vb. gibi sofra takımlarının imalatı
25.71.02 Diğer kesici aletlerin imalatı
25.71.03 Pala, kılıç, kasatura vb. imalatı
25.72.00 Kilit ve menteşe imalatı
25.73 El aletleri, takım tezgahları uçları, testere ağızları vb. imalatı
25.73.01 Makineler veya mekanik cihazlar için bıçaklar ve kesici bıçak ağızlarının imalatı
25.73.02 Pense, tornavida vb. gibi el aletlerinin imalatı
25.73.03 Motor gücü kullanılmayan tarımsal el aletlerinin imalatı
25.73.04 Motor gücüyle çalışsın ya da çalışmasın el aletleri veya takım tezgahları için birbiriyle değiştirilebilir aletlerin imalatı
25.73.05 Pres takımları
25.73.06 Demirci aletlerinin imalatı
25.73.07 Kalıp kutuları ve kalıp imalatı (külçe kalıpları hariç)
25.73.08 Mengeneler, kıskaçlar imalatı
25.73.99 Diğer el aletleri, takım tezgahları uçları, testere ağızları vb. imalatı
25.9 Diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı
25.91 Çelik varil ve benzer muhafazaların imalatı
25.91.00 Çelik varil ve benzer muhafazaların imalatı
25.92 Hafif metalden ambalaj malzemeleri imalatı
25.92.01 Gıda ürünleri için konserve kutuları ve teneke kutular  ile diş macunu, krem gibi kapaklı tüpler ve katlanabilir kutular imalatı
25.92.02 Metalik kapakların imalatı
25.93 Tel ürünleri, zincirler ve yayların imalatı
25.93.01 Metal kablo, örme halat ve benzeri ürünlerin imalatı
25.93.02 Elektrik iletkeni olarak kullanılmayan izole edilmiş veya edilmemiş metal halat imalatı
25.93.03 Kaplanmış veya nüveli teller
25.93.04 Telden yapılan ürünlerin imalatı
25.93.05 Elektrik ark kaynağı için kaplanmış elektrotlar
25.93.06 Çivi ve iğne imalatı
25.93.07 Yay imalatı (saat yayları hariç)
25.93.08 Zincir imalatı (güç aktarım zincirleri hariç)
25.94 Bağlantı malzemelerinin ve vida makinesi ürünlerinin imalatı
25.94.01 Perçin çivilerinin, rondela, pul ve benzeri diş açılmamış ürünlerin imalatı
25.94.02 Vida makinesi ürünlerinin imalatı
25.94.03 Cıvataların, vidaların, vida somunlarının ve benzer dişli (vidalı) ürünlerin imalatı
25.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı
25.99.01 Metal ev eşyaların imalatı
25.99.02 Çinkodan yapı elemanlarının imalatı
25.99.03 Mobilyalar hariç, bürolarda kullanılmak üzere metal eşyaların imalatı
25.99.04 Kasaların, zırhlı kasaların, zırhlı kapıların vb. imalatı
25.99.05 Metalden yapılmış çeşitli eşyaların imalatı
25.99.99 Diğer başka yerde sınıflandırılmamış diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı

26-   Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı

26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
26.1 Elektronik bileşenlerin ve devre kartlarının imalatı
26.11 Elektronik bileşenlerin imalatı
26.11.01 Mikro işlemcilerin imalatı
26.11.02 Entegre devre imalatı (analog, dijital veya hibrit)
26.11.03 Elektronik uygulamalar için solenoidlerin, anahtarların ve güç dönüştürücülerin imalatı
26.11.04 Elektronik göstergelerin imalatı (plazma, polimer, LCD)
26.11.05 Işık yayan diyotların (LED) imalatı
26.11.06 Yazıcı (printer) kabloları, monitör kabloları, USB kabloları, bağlayıcılar vb. imalatı
26.11.99 Diğer elektronik bileşenlerin imalatı
26.12 Yüklü elektronik kart imalatı
26.12.00 Yüklü elektronik kart imalatı
26.2 Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalatı
26.20 Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalatı
26.20.01 Masaüstü bilgisayarları imalatı, dizüstü bilgisayarları imalatı, ana bilgisayarların imalatı, cep veya avuç içi bilgisayarları imalatı (örn. PDA)
26.20.02 Manyetik disk sürücüler, harici sürücüler ve diğer bellek depolama cihazları imalatı, optik disk sürücülerin (örn. CD-RW, CDROM, DVD-ROM, DVD-RW) imalatı
26.20.03 Yazıcı imalatı, monitör imalatı, klavye imalatı, her çeşitte fare (mouse), joystik ve iztopu aksesuarları imalatı
26.20.04 Tesis edilmiş bilgisayar terminalleri (depoları) imalatı, bilgisayar sunucuları imalatı
26.20.05 Barkotlu tarayıcılar dahil tarayıcı imalatı, akıllı kart okuyucuları imalatı
26.20.06 Sanal gerçeklik sağlayan kasklar imalatı
26.20.07 Bilgisayar projektörleri imalatı (video projektörleri)
26.20.08 Mekanik olarak çalışmayan otomatik vezne makineleri (ATM`lerin), satış noktası terminalleri (POS) gibi bilgisayar terminallerinin imalatı
26.20.09 Çıktı alma, tarama, kopyalama, faks çekme gibi iki veya daha fazla işlevi olan çok fonksiyonlu büro makinelerinin imalatı
26.3 İletişim donanımlarının imalatı
26.30 İletişim donanımlarının imalatı
26.30.00 İletişim donanımlarının imalatı
26.4 Tüketici elektronik ürünlerinin imalatı
26.40 Tüketici elektronik ürünlerinin imalatı
26.40.01 Video kaset kayıt cihazları ve çoğaltma donanımları imalatı
26.40.02 Televizyon imalatı
26.40.03 Televizyon ekranları ve görüntü panelleri imalatı
26.40.04 Ses kaydetme ve çoğaltma sistemleri imalatı
26.40.05 Radyo imalatı
26.40.06 Hoparlör sistemleri imalatı
26.40.07 CD ve DVD çalar imalatı
26.40.99 Diğer tüketici elektronik ürünlerinin imalatı
26.5 Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar ile saat imalatı
26.51 Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazların imalatı
26.51.00 Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazların imalatı
26.52 Kol saatleri, masa ve duvar saatlerinin imalatı
26.52.01 Göstergeli panel saatleri de dahil her çeşit kol saati, masa saati ve duvar saatlerinin imalatı
26.52.02 Değerli metal kasalar da dahil olmak üzere kol saati ve masa saati kasaları imalatı;
26.52.03 Zaman kaydetme donanımlarının ve zaman aralıklarını ölçmek, kaydetmek ve başka şekillerde göstermek için kullanılan saat makineli veya senkron motorlu donanımların imalatı
26.52.04 Saat makineli veya senkron motorlu zaman devre anahtarlarının ve diğer ayırıcıların imalatı
26.52.05 Masa, duvar ve kol saatleri için parçaların imalatı
26.6 Işınlama, elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların imalatı
26.60 Işınlama, elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların imalatı
26.60.00 Işınlama, elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların imalatı
26.7 Optik aletlerin ve fotoğrafçılık aletlerinin imalatı
26.70 Optik aletlerin ve fotoğrafçılık aletlerinin imalatı
26.70.00 Optik aletlerin ve fotoğrafçılık aletlerinin imalatı
26.8 Manyetik ve optik kaset, bant, CD vb. medyanın imalatı
26.80 Manyetik ve optik kaset, bant, CD vb. medyanın imalatı
26.80.01 Boş manyetik ses ve görüntü bantlarının imalatı
26.80.02 Boş optik disklerin (CD, DVD vb.) imalatı
26.80.99 Diğer manyetik ve optik kaset, bant, CD vb. medyanın imalatı

27-   Elektrikli teçhizat imalatı

27 Elektrikli teçhizat imalatı
27.1 Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazlarının imalatı
27.11 Elektrik motorlarının, jeneratörlerin ve transformatörlerin imalatı
27.11.00 Elektrik motorlarının, jeneratörlerin ve transformatörlerin imalatı
27.12 Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları imalatı
27.12.00 Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları imalatı
27.2 Akümülatör ve pil imalatı
27.20 Akümülatör ve pil imalatı
27.20.01 Pil ve batarya imalatı
27.20.02 Akümülatör ve parçalarının imalatı
27.20.99 Diğer akümülatör ve pil imalatı
27.3 Kablolamada kullanılan teller ve kablolar ile gereçlerin imalatı
27.31 Fiber optik kabloların imalatı
27.31.00 Fiber optik kabloların imalatı
27.32 Diğer elektronik ve elektrik telleri ve kablolarının imalatı
27.32.00 Diğer elektronik ve elektrik telleri ve kablolarının imalatı
27.33 Kablolamada kullanılan gereçlerin imalatı
27.33.00 Kablolamada kullanılan gereçlerin imalatı
27.4 Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı
27.40 Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı
27.40.01 Deşarj lambası, elektrikli filaman lambası, floresan, ultra-viole, enfraruj (kızılötesi) vb. lambalar, lamba donanımları ve ampullerin imalatı
27.40.02 Avizelerin (şamdanlar) imalatı
27.40.03 Sokak aydınlatma donanımları imalatı, (trafik ışıkları hariç)
27.40.04 Elektriksiz aydınlatma donanımlarının imalatı
27.40.99 Diğer elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı
27.5 Ev aletleri imalatı
27.51 Elektrikli ev aletlerinin imalatı
27.51.01 Elektrikli ev aletlerinin imalatı
27.51.02 Ev tipi elektro termik aletlerin imalatı
27.52 Elektriksiz ev aletlerinin imalatı
27.52.00 Elektriksiz ev aletlerinin imalatı
27.9 Diğer elektrikli donanımların imalatı
27.90 Diğer elektrikli donanımların imalatı
27.90.00 Diğer elektrikli donanımların imalatı

28-   Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı

28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı
28.1 Genel amaçlı makinelerin imalatı
28.11 Motor ve türbin imalatı; uçak, motorlu taşıt ve motosiklet motorları hariç
28.11.01 İçten yanmalı pistonlu motor imalatı, motorlu taşıt, uçak ve motosiklet motorları hariç
28.11.02 Tüm içten yanmalı motorlar, dizel motorlar vb.lerinde yer alan pistonların, piston sekmanlarının, karbüratörlerin imalatı
28.11.03 İçten yanmalı motorlar için egzoz ve emme supaplarının imalatı
28.11.04 Türbin ve türbin parçalarının imalatı
28.11.05 Kazan türbin setlerinin imalatı
28.11.06 Türbin-jeneratör setlerinin imalatı
28.11.07 Sanayide kullanım amaçlı motor imalatı
28.12 Akışkan gücü ile çalışan donanımların imalatı
28.12.00 Akışkan gücü ile çalışan donanımların imalatı
28.13 Diğer pompaların ve kompresörlerin imalatı
28.13.00 Diğer pompaların ve kompresörlerin imalatı
28.14 Diğer musluk ve vana imalatı
28.14.01 Ayar vanaları ve giriş muslukları dahil, sanayi muslukları ve vanalarının imalatı
28.14.02 Sıhhi tesisatta kullanılan musluk ve vana imalatı
28.14.03 Isıtmada kullanılan musluk ve vanaların imalatı
28.15 Rulman, dişli/dişli takımı, şanzıman ve tahrik tertibatı elemanlarının imalatı
28.15.01 Bilyeli veya makaralı rulman ve bunların parçalarının imalatı
28.15.02 Mekanik güç aktarma donanımlarının imalatı
28.15.03 Dişliler/dişli takımlarının, şanzımanların, vites kutularının (29.32`de var) ve diğer hız değiştiricileri imalatı
28.15.04 Debriyaj ve mil (şaft) bağlantıları imalatı
28.15.05 Volan ve kasnak imalatı
28.15.06 Mafsallı bağlantı zinciri imalatı
28.15.07 Güç aktarım zinciri imalatı
28.2 Genel amaçlı diğer makinelerin imalatı
28.21 Fırın, ocak, soba ve brülör (ocak ateşleyicileri) imalatı
28.21.01 Elektrikli ve diğer endüstriyel ve laboratuar ocaklarının ve fırınlarının imalatı, çöp yakma fırınları dahil
28.21.02 Brülörlerin imalatı
28.21.03 Sabit bir yere monte edilen elektrikli sobaların ve yüzme havuzu için elektrikli ısıtıcıların imalatı
28.21.04 Sabit bir yere monte edilen güneşle ısıtma sistemleri, buharla ısıtma sistemleri, yağla ısıtma sistemleri ve benzeri ocak ve ısınma donanımları gibi elektriksiz ev tipi ısıtma donanımları imalatı
28.21.05 Ev tipi elektrikli ısınma aletleri (elektrikli hava ısıtmalı ocaklar, ısı pompaları, vb.), elektriksiz ev tipi hava ısıtmalı ocakların imalatı
28.21.06 Mekanik kömür atıcılar (stoker), ocak ızgaraları, kül boşaltma hazneleri vb. imalatı
28.22 Kaldırma ve taşıma donanımları imalatı
28.22.01 El veya motor gücü ile çalıştırılan kaldırma, taşıma, yükleme ya da boşaltma makinelerinin imalatı
28.22.02 Konveyör (taşıma bantları vb.), teleferikler vb. imalatı
28.22.03 Asansörler, yürüyen merdivenler ve yürüyen yolların imalatı
28.22.04 Kaldırma ve taşıma donanımları için özel parçaların imalatı
28.23 Büro makineleri ve donanımları imalatı (bilgisayarlar ve çevre birimleri hariç)
28.23.01 Hesap makineleri imalatı
28.23.02 Büro-tipi ciltleme donanımları imalatı (örn. plastik veya şerit ciltleme)
28.23.03 Madeni para sayma ve madeni para paketleme makineleri imalatı
28.23.04 Fotokopi makineleri imalatı
28.23.05 Toner kartuşları imalatı
28.23.06 Yazı tahtalarının (kara tahtalar, beyaz tahtalar vb.) imalatı
28.23.99 Diğer büro makineleri ve donanımları imalatı (bilgisayarlar ve çevre birimleri hariç)
28.24 Motorlu veya pnömatik (hava basınçlı) el aletlerinin imalatı
28.24.01 Elektrik motorlu veya elektrikli olmayan motorlu veya pnömatik el aletlerinin imalatı
28.24.99 Diğer motorlu veya pnömatik (hava basınçlı) el aletlerinin imalatı
28.25 Soğutma ve havalandırma donanımlarının imalatı, evde kullanılanlar hariç
28.25.01 Sanayi tipi soğutma veya dondurma donanımlarının imalatı
28.25.02 Motorlu taşıtlar için olanlar da dahil iklimlendirme cihazları (klimaların) imalatı
28.25.03 Evde kullanılanlar hariç vantilatörlerin imalatı
28.25.04 Isı değiştiricilerin (eşanjörlerin) imalatı
28.25.05 Hava ya da gazların sıvılaştırılmasında kullanılan makinelerin imalatı
28.25.06 Çatı havalandırma pervanelerinin (çatı altındaki üç köşeli yan duvardaki havalandırmalar, çatı vantilatörleri, vb.) imalatı
28.29 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer genel amaçlı makinelerin imalatı
28.29.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer genel amaçlı makinelerin imalatı
28.3 Tarım ve ormancılık makineleri imalatı
28.30 Tarım ve ormancılık makineleri imalatı
28.30.01 Tarım ve ormancılıkta kullanılan traktörlerin imalatı
28.30.02 Biçici makinelerin imalatı
28.30.03 Tarımsal amaçlı kendinden yüklemeli veya kendinden boşaltmalı romörkler veya yarı römork imalatı
28.30.04 Toprağın hazırlanması, ekilmesi veya gübrelenmesi için tarımsal makinelerin imalatı
28.30.05 Hasat veya harman makinelerinin imalatı
28.30.06 Süt sağma makinelerinin imalatı
28.30.07 Tarımsal kullanım amacıyla püskürtme makinelerinin imalatı
28.30.08 Tarımda kullanılan muhtelif makinelerin imalatı
28.30.99 Diğer tarım ve ormancılık makineleri imalatı
28.4 Metal işleme makineleri ve takım tezgahları imalatı
28.41 Metal işleme makinelerinin imalatı
28.41.01 Metal işleyen takım tezgahlarının imalatı
28.41.02 Tornalama, delme, öğütme, şekillendirme, planyalama, oyma, taşlama vb. için takım tezgahı imalatı
28.41.03 Damga ya da pres makineleri imalatı
28.41.04 Metal işlemede kullanılan delgi preslerinin, hidrolik preslerin, hidrolik frenlerin, şahmerdanların (elektrikli çekiçlerin), demir dövme makinelerinin vb. imalatı
28.41.99 Diğer metal işleme makinelerinin imalatı
28.49 Diğer takım tezgahlarının imalatı
28.49.00 Diğer takım tezgahlarının imalatı
28.9 Diğer özel-amaçlı makinelerin imalatı
28.91 Metalürji makineleri imalatı
28.91.01 Sıcak metallerin işlenmesine yönelik makine ve donanımların imalatı
28.91.02 Metal hadde makineleri ve bunlar için silindir imalatı
28.92 Maden, taş ocağı ve inşaat makineleri imalatı
28.92.01 Delme kesme, sondaj, kuyu açma ve tünel açma makineleri(yeraltı kullanım için olsun ya da olmasın) imalatı
28.92.02 Eleme, tasnif etme, ayırma, yıkama, kırma ve benzeri yollarla minerallerin işlemden geçirilmesi için kullanılan makinelerin imalatı
28.92.03 Beton ve harç karıştırıcıları (mikserleri) imalatı
28.92.04 Hafriyat makinelerinin imalatı
28.92.05 Temel kazığı çakma ve sökme makineleri, harç yayıcılar, zift (bitüm) ve asfalt yayıcılar, beton kaplama makineleri vb. imalatı
28.92.99 Diğer maden, taş ocağı ve inşaat makineleri imalatı
28.93 Gıda, içecek ve tütün işleme makineleri imalatı
28.93.01 Tarımsal kurutma makinelerinin imalatı
28.93.02 Süt ürünleri sanayii için makine imalatı
28.93.03 Değirmencilik sanayi için makine imalatı
28.93.04 Şarap, elma şarabı, meyve suları vb. yapımında kullanılan pres, ezici vb. imalatı
28.93.05 Unlu ürünler sanayi için ya da makarna, spagetti ya da benzer ürünleri yapmak için kullanılan makinelerin imalatı
28.93.06 Hayvansal ya da bitkisel katı ya da sıvı yağların hazırlanması ya da çıkarılmasına özgü makinelerin imalatı
28.93.07 Tütünün hazırlanmasında ve sigara, puro ve pipo tütünü imalinde veya çiğneme tütünleri ya da enfiye imalatında kullanılan makinelerin imalatı
28.93.08 Otel ve lokantalarda yiyeceklerin hazırlanmasına özgü makinelerin imalatı
28.93.99 Diğer gıda, içecek ve tütün işleme makineleri imalatı
28.94 Tekstil, giyim eşyası ve deri üretiminde kullanılan makinelerin imalatı
28.94.01 Tekstil makineleri imalatı
28.94.02 Tekstil makineleri için yardımcı makine veya donanımların imalatı
28.94.03 Tekstil baskı makinelerinin imalatı
28.94.04 Kumaş işleme makineleri imalatı
28.94.05 Çamaşırhane makinelerinin imalatı
28.94.06 Dikiş makineleri, dikiş makineleri başları ve dikiş makineleri iğneleri (evde kullanım için olsun ya da olmasın) imalatı
28.94.07 Keçe ya da dokuma olmayan kumaşların üretilmesi ya da bitirilmesi için makinelerin imalatı
28.94.08 Deri makineleri imalatı
28.94.99 Diğer tekstil, giyim eşyası ve deri üretiminde kullanılan makinelerin imalatı
28.95 Kağıt ve mukavva üretiminde kullanılan makinelerin imalatı
28.95.01 Kağıt hamuru yapımında kullanılan makine imalatı
28.95.02 Kağıt ve mukavva makinelerinin imalatı
28.95.03 Kağıt ve mukavva eşyaların üretiminde kullanılan makinelerin imalatı
28.96 Plastik ve kauçuk makinelerinin imalatı
28.96.01 Yumuşak kauçuk ya da plastiğin işlenmesinde, kauçuk ve plastik ürünlerin imalatında kullanılan makinelerin imalatı
28.96.99 Diğer plastik ve kauçuk makinelerinin imalatı
28.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı makinelerin imalatı
28.99.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı makinelerin imalatı

29-   Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı

29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
29.1 Motorlu kara taşıtlarının imalatı
29.10 Motorlu kara taşıtlarının imalatı
29.10.01 Binek otomobillerin imalatı
29.10.02 Ticari kara taşıtlarının imalatı
29.10.03 Otobüs ve troleybüs (çift katlı, körüklü vb. otobüsler) imalatı
29.10.04 Motorlu kara taşıtları motorlarının imalatı
29.10.05 Motorlu kara taşıtları için şasi imalatı
29.10.06 Diğer motorlu kara taşıtlarının imalatı
29.10.07 Motorlu kara taşıtları motorlarının fabrikada yeniden yapımı
29.10.99 Diğer motorlu kara taşıtlarının imalatı
29.2 Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı; treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
29.20 Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı; treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
29.20.00 Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı; treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
29.3 Motorlu kara taşıtları için parça ve aksesuar imalatı
29.31 Motorlu kara taşıtları için elektrik ve elektronik donanımlarının imalatı
29.31.00 Motorlu kara taşıtları için elektrik ve elektronik donanımlarının imalatı
29.32 Motorlu kara taşıtları için diğer parça ve aksesuarların imalatı
29.32.00 Motorlu kara taşıtları için diğer parça ve aksesuarların imalatı

30-   Diğer ulaşım araçlarının imalatı

30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı
30.1 Gemi ve tekne yapımı
30.11 Gemilerin ve yüzen yapıların inşası
30.11.01 Ticari gemilerin yapılması
30.11.02 Savaş gemilerinin yapımı
30.11.03 Balıkçı teknelerinin ve balık işleme gemilerinin yapımı
30.11.04 Gemi inşa yan sanayi
30.11.05 Yat inşa yan sanayi
30.11.06 Gemi inşa ve tamir bakım tersaneleri
30.11.07 Yat inşa ve tamir bakım faaliyetleri
30.11.08 Çekek yeri işletme faaliyetleri
30.11.99 Diğer gemilerin ve yüzen yapıların inşası
30.12 Eğlence ve spor amaçlı teknelerin yapımı
30.12.00 Eğlence ve spor amaçlı teknelerin yapımı
30.2 Demiryolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı
30.20 Demiryolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı
30.20.00 Demiryolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı
30.3 Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı
30.30 Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı
30.30.00 Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı
30.4 Askeri savaş araçlarının imalatı
30.40 Askeri savaş araçlarının imalatı
30.40.00 Askeri savaş araçlarının imalatı
30.9 Başka yerde sınıflandırılmamış ulaşım araçlarının imalatı
30.91 Motosiklet imalatı
30.91.01 Motosiklet, moped ve motorlu bisiklet (bir yardımcı motoru bulunan bisikletler) imalatı
30.91.02 Motosiklet motorlarının imalatı
30.91.03 Motosikletlere takılıp yanda oturmayı sağlayan sepetlerin imalatı
30.91.04 Motosikletler için parçalar ve aksesuarların imalatı
30.92 Bisiklet ve engelli aracı imalatı
30.92.01 Motorsuz bisiklet ve diğer bisikletlerin imalatı (üç tekerlekli servis bisikletleri, iki ya da daha fazla kişilik bisikletler, çocuklar için iki ve üç tekerlekli bisikletler dahil)
30.92.02 Bisiklet parça ve aksesuarlarının imalatı
30.92.03 Motorlu olsun veya olmasın engelli araçlarının imalatı
30.92.04 Engelli araçlarının parça ve aksesuarlarının imalatı
30.92.05 Bebek arabası imalatı
30.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım araçlarının imalatı
30.99.01 Hayvanlar tarafından çekilen araçların imalatı: iki tekerlekli at arabaları, eşekler tarafından çekilen arabalar, atların çektiği cenaze arabaları vb.
30.99.02 Elle itilen araçların imalatı: bagaj arabaları, çekçek türü el arabaları, kızaklar, alışveriş arabaları vb
30.99.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım araçlarının imalatı

31-   Mobilya imalatı

31 Mobilya imalatı
31.0 Mobilya imalatı
31.01 Büro ve mağaza mobilyaları imalatı
31.01.01 Bürolar, çalışma odaları, oteller, lokantalar ve halka açık kapalı alanlar için sandalye ve koltuk imalatı
31.01.02 Sinema, tiyatro ve benzerleri için sandalye ve koltuk imalatı
31.01.03 Dükkanlar için özel mobilya imalatı:tezgahlar, vitrinler, raflar vb.
31.01.04 Büro mobilyası imalatı
31.01.05 Laboratuar sıraları, tabureleri ve diğer laboratuar oturakları, laboratuar mobilyaları (örn.dolaplar ve masalar) imalatı
31.01.06 Dini binalar, okullar, lokantalar için mobilya imalatı
31.01.07 Lokantalarda kullanılan dekoratif servis arabaları (tatlı servisinde kullanılan el arabaları, üzerinde yiyecek taşınan küçük el arabaları vb.).
31.01.99 Diğer büro ve mağaza mobilyaları imalatı
31.02 Mutfak mobilyalarının imalatı
31.02.00 Mutfak mobilyalarının imalatı
31.03 Yatak imalatı
31.03.01 Yatak imalatı
31.03.02 Yatak desteklerinin imalatı
31.09 Diğer mobilyaların imalatı
31.09.01 Kanepe, divan, çek yat ve koltuk takımlarının imalatı
31.09.02 Yatak odaları, oturma odaları, bahçeler vb. için mobilya imalatı
31.09.03 Dikiş makineleri, televizyonlar vb. için dolap ve sehpa imalatı
31.09.04 Sandalye ve koltukların döşenmesi gibi tamamlayıcı işlerinin yapılması
31.09.05 Mobilyaların püskürtme, boyama, gomalak cilalama ve döşeme gibi tamamlayıcı işlerinin yapılması
31.09.99 Diğer mobilyaların imalatı

32-   Diğer imalatlar

32 Diğer imalatlar
32.1 Mücevherat, bujiteri eşyaları ve ilgili ürünlerin imalatı
32.11 Madeni para basımı
32.11.00 Madeni para basımı
32.12 Mücevherat ve ilgili eşyaların imalatı
32.12.01 İşlenmiş durumdaki değerli ve yarı değerli taşların üretimi
32.12.02 Değerli metallerden ya da değerli metallerle kaplı ana metallerden kuyumculuk ürünlerinin imalatı
32.12.03 Değerli metallerden teknik eşyalar ya da laboratuar eşyalarının imalatı (donanımları ve bunların parçaları hariç)
32.12.04 Değerli metallerden saat bandı, bileklik, saat kayışı ve sigaralık imalatı
32.12.05 Değerli olsun olmasın metalden imal edilmiş kişisel eşyalar üzerine yapılan kabartmacılık
32.12.99 Diğer mücevherat ve ilgili eşyaların imalatı
32.13 İmitasyon takıların ve ilgili eşyaların imalatı
32.13.01 İmitasyon takıların imalatı
32.13.02 Metal saat bantlarının imalatı (değerli metaller hariç)
32.2 Müzik aletleri imalatı
32.20 Müzik aletleri imalatı
32.20.01 Telli müzik aletlerinin imalatı
32.20.02 Otomatik piyanolar da dahil klavyeli telli müzik aletlerinin imalatı
32.20.03 Üflemeli (nefesli) müzik aletlerinin imalatı
32.20.04 Vurmalı müzik aletlerinin imalatı
32.20.05 Elektronik müzik aletlerinin imalatı (sesleri elektronik olarak üreten müzik aletleri)
32.20.06 Müzik aletlerinin parçalarının ve aksesuarlarının imalatı
32.20.07 Düdüklerin, çağrı borularının ve diğer üflemeli ses çıkaran sinyal aletlerinin imalatı
32.20.99 Diğer müzik aletleri imalatı
32.3 Spor malzemeleri imalatı
32.30 Spor malzemeleri imalatı
32.30.00 Spor malzemeleri imalatı
32.4 Oyun ve oyuncak imalatı
32.40 Oyun ve oyuncak imalatı
32.40.01 Oyuncak bebeklerin, oyuncak bebek elbiseleri, parça ve aksesuarlarının imalatı
32.40.02 Hareket ettirilebilen oyuncak bebeklerin imalatı
32.40.03 Oyuncak hayvanların imalatı
32.40.04 Oyun tahtaları (satranç, dart, tavla tahtaları vb.) ile benzer oyunların imalatı
32.40.05 Bozuk para ya da jeton ile çalışan oyun masaları, bilardo masaları, kumarhaneler için özel olarak tasarlanmış oyun masaları ve benzerlerinin imalatı
32.40.06 Binmek için tasarlanmış tekerlekli oyuncakların imalatı (plastik bisikletler ve üç tekerlekli bisikletler dahil)
32.40.07 Yap boz (puzzle) ve benzeri ürünlerin imalatı
32.40.99 Diğer oyun ve oyuncak imalatı
32.5 Tıbbi ve dişçiliğe ait araç ve gereçlerin imalatı
32.50 Tıbbi ve dişçiliğe ait araç ve gereçlerin imalatı
32.50.01 Cerrahi kumaş ile steril iplik ve bez imalatı
32.50.02 Dişçilikte kullanılan dolguların ve çimentoların (diş tedavisinde kullanılan tutkallar hariç), dişçilik mumlarının ve diş tedavisinde kullanılan diğer alçıların imalatı dişçilik laboratuar fırınlarının imalatı
32.50.03 Laboratuar steril cihazları imalatı
32.50.04 Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlikte kullanılan mobilyaların imalatı
32.50.05 Dişçilik aletlerinin imalatı, diş laboratuarlarında yapılan protez dişlerin, köprülerin vb. imalatı
32.50.06 Ortopedik ürünlerin ve protezlerin imalatı
32.50.07 Gözlük camlarının imalatı
32.50.08 Tıbbi termometrelerin imalatı
32.50.09 Göz tedavisi ile ilgili eşyaların, gözlüklerin, güneş gözlüklerinin, dereceli lenslerin, kontak lenslerin, dayanıklı camdan spor, koruma vb. gözlüklerin imalatı
32.9 Başka yerde sınıflandırılmamış imalatlar
32.91 Süpürge ve fırça imalatı
32.91.01 Makine aksamlarını oluşturan fırçalar, elle çalışan mekanik yer temizleyicileri, iplik veya bez parçalarından ya da tüylerden yapılmış ve sırığa bağlanmış temizlik araçları,boyama fırçaları,boyama yastık ve ruloları, kenarı lastikli silecekler ve diğer fırçalar, süpürgeler, yer silicileri ve benzerleri dahil süpürge ve fırça imalatı
32.91.99 Diğer süpürge ve fırça imalatı
32.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar
32.99.01 Koruyucu güvenlik malzemelerinin imalatı
32.99.02 Mekanik olsun veya olmasın, her çeşit tükenmez ve kurşun kalem imalatı
32.99.03 Tarih verme, mühürleme veya numara verme kaşeleri, elle çalışan basım aletleri, kabartma etiketleri, el baskı setleri, hazır daktilo şeritleri ve ıstampaların imalatı - küre imalatı
32.99.04 Şemsiye, güneş şemsiyeleri, baston ve koltuklu bastonların imalatı
32.99.05 Düğmeler, kopçalar, çıtçıtlar, fermuarlar vb. imalatı
32.99.06 Kişisel kullanıma yönelik eşyaların imalatı
32.99.07 Çeşitli eşyaların imalatı
32.99.08 Çiçek sepetleri, çiçek buketleri, çelenkler ve benzeri eşyaların imalatı
32.99.99 Diğer başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar

33-   Makine ve donanımlarının kurulumu ve onarımı

33 Makine ve donanımların kurulumu ve onarımı
33.1 Fabrikasyon metal ürünlerin, makinelerin ve donanımların onarımı
33.11 Fabrikasyon metal ürünlerin onarımı
33.11.00 Fabrikasyon metal ürünlerin onarımı
33.12 Makinelerin onarımı
33.12.00 Makinelerin onarımı
33.13 Elektronik veya optik cihazların onarımı
33.13.00 Elektronik veya optik cihazların onarımı
33.14 Elektrikli donanımların onarımı
33.14.00 Elektrikli donanımların onarımı
33.15 Gemi ve teknelerin bakım ve onarımı
33.15.00 Gemi ve teknelerin bakım ve onarımı
33.16 Hava ve uzay araçlarının bakım ve onarımı
33.16.00 Hava ve uzay araçlarının bakım ve onarımı
33.17 Diğer ulaşım araçlarının bakım ve onarımı
33.17.00 Diğer ulaşım araçlarının bakım ve onarımı
33.19 Diğer ekipmanların onarımı
33.19.00 Diğer ekipmanların onarımı
33.2 Sanayi makine ve donanımlarının kurulumu
33.20 Sanayi makine ve donanımlarının kurulumu
33.20.01 Sanayi tesislerinde sanayi makinelerinin kurulumu
33.20.02 Sanayi işlem kontrol ekipmanlarının montajı
33.20.03 Diğer sanayi donanımlarının kurulumu
33.20.04 Büyük boyuttaki makine ve donanmaların sökülmesi
33.20.05 Değirmencilikte kullanılan makinelerin kurulumu
33.20.06 Makine montajı
33.20.07 Bowling salonu ekipmanlarının kurulumu
33.20.99 Diğer sanayi makine ve donanımlarının kurulumu

D-    ELEKTRİK, GAZ, BUHAR VE İKLİMLENDİRME ÜRETİMİ VE DAĞITIMI

35-   Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı

35 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı
35.1 Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı
35.11 Elektrik enerjisi üretimi
35.11.00 Elektrik enerjisi üretimi
35.12 Elektrik enerjisinin iletimi
35.12.00 Elektrik enerjisinin iletimi
35.13 Elektrik enerjisinin dağıtımı
35.13.00 Elektrik enerjisinin dağıtımı
35.14 Elektrik enerjisinin ticareti
35.14.01 Kullanıcılara elektrik satışı
35.14.02 Diğer işletmeler tarafından işletilen güç dağıtım sistemleri aracılığı ile elektrik satışını düzenleyen elektrik komisyoncuları ve acentelerinin faaliyetleri
35.14.03 Elektrik için elektrik ve iletim kapasitesi değiştirme faaliyetleri
35.2 Gaz imalatı; ana borularla gaz yakıtların dağıtılması
35.21 Gaz imalatı
35.21.00 Gaz imalatı
35.22 Ana borularla gaz yakıtların dağıtımı
35.22.00 Ana borularla gaz yakıtların dağıtımı
35.23 Ana borular aracılığıyla gaz ticareti
35.23.01 Ana borularla kullanıcılara gaz satışı
35.23.02 Diğer işletmeler tarafından işletilen gaz dağıtım sistemleri aracılığıyla, gaz satışını düzenleyen gaz komisyoncuları veya acentelerinin faaliyetleri
35.23.99 Diğer ana borular aracılığıyla gaz ticareti
35.3 Buhar ve havalandırma sistemi üretimi
35.30 Buhar ve havalandırma sistemi üretimi
35.30.00 Buhar ve havalandırma sistemi üretimi

E-    SU TEMİNİ; KANALİZASYON, ATIK YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ

36-   Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması

36 Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması
36.0 Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması
36.00 Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması
36.00.00 Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması

37-   Kanalizasyon

37 Kanalizasyon
37.0 Kanalizasyon
37.00 Kanalizasyon
37.00.00 Kanalizasyon

38-   Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı

38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı
38.1 Atıkların toplanması
38.11 Tehlikesiz atıkların toplanması
38.11.00 Tehlikesiz atıkların toplanması
38.12 Tehlikeli atıkların toplanması
38.12.01 Tehlikeli atıkların toplanması
38.12.02 Tehlikeli atık transfer istasyonlarının işletilmesi
38.2 Atıkların ıslahı ve bertarafı
38.21 Tehlikesiz atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi;
38.21.00 Tehlikesiz atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi
38.22 Tehlikeli atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi
38.22.00 Tehlikeli atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi
38.3 Materyallerin geri kazanımı
38.31 Hurdaların parçalara ayrılması
38.31.00 Hurdaların parçalara ayrılması
38.32 Tasnif edilmiş maddelerin geri kazanımı
38.32.00 Tasnif edilmiş maddelerin geri kazanımı

39-   İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri

39 İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri
39.0 İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri
39.00 İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri
39.00.01 Denizaltı hizmetleri
39.00.02 Denizde ve kıyı tesislerinde atık alma ve çevre temizliği faaliyetleri

F-    İNŞAAT

41-   Bina inşaatı

41 Bina inşaatı
41.1 İnşaat projelerinin geliştirilmesi
41.10 İnşaat projelerinin geliştirilmesi
41.10.00 İnşaat projelerinin geliştirilmesi
41.2 İkamet veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı
41.20 İkamet veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı
41.20.01 İkamet amaçlı her çeşit binanın inşaatı
41.20.02 Konut amaçlı olmayan kullanıma yönelik her çeşit binanın inşaatı
41.20.03 Prefabrik inşaatların alanda birleştirilmesi ve kurulması
41.20.04 Mevcut konut amaçlı kullanılan yapıların yeniden düzenlenmesi veya yenilenmesi
41.20.05 Konut yapı kooperatifleri
41.20.06 İşyeri yapı kooperatifleri
41.20.99 Diğer ikamet veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı

42-   Bina dışı yapıların inşaatı

42 Bina dışı yapıların inşaatı
42.1 Kara ve demir yollarının inşaatı
42.11 Kara yolları ve otoyolların inşaatı
42.11.00 Kara yolları ve otoyolların inşaatı
42.12 Demir yolları ve metroların inşaatı
42.12.00 Demir yolları ve metroların inşaatı
42.13 Köprüler ve tünellerin inşaatı
42.13.01 Farklı seviyeli yollar dahil köprülerin inşaatı
42.13.02 Tünellerin inşaatı.
42.2 Hizmet projelerinin inşaatı
42.21 Sıvılar için hizmet projelerinin inşaatı
42.21.00 Sıvılar için hizmet projelerinin inşaatı
42.22 Elektrik ve telekomünikasyon için hizmet projelerinin inşaatı
42.22.00 Elektrik ve telekomünikasyon için hizmet projelerinin inşaatı
42.9 Bina dışı diğer yapılara ait projelerin inşaatı
42.91 Su projeleri inşaatı
42.91.01 Liman ve kıyı yapıları inşaatı faaliyetleri
42.91.99 Diğer su projeleri inşaatı
42.99 Başka yerde sınıflandırılmamış bina dışı diğer yapılara ait projelerin inşaatı
42.99.00 Başka yerde sınıflandırılmamış bina dışı diğer yapılara ait projelerin inşaatı

43-   Özel inşaat faaliyetleri

43 Özel inşaat faaliyetleri
43.1 Yıkım ve şantiyenin hazırlanması
43.11 Yıkım
43.11.00 Yıkım
43.12 Şantiyenin hazırlanması
43.12.00 Şantiyenin hazırlanması
43.13 Test sondajı ve delme
43.13.00 Test sondajı ve delme
43.2 Elektrik tesisatı, sıhhi tesisat ve diğer inşaat tesisatı faaliyetleri
43.21 Elektrik tesisatı
43.21.00 Elektrik tesisatı
43.22 Sıhhi tesisat, ısıtma ve havalandırma tesisatı
43.22.01 Güneş enerjisi ile ısıtma sistemleri
43.22.02 Binalar veya diğer inşaat projelerinde tesisat
43.22.03 Boru tesisatı
43.22.99 Diğer sıhhi tesisat, ısıtma ve havalandırma tesisatı
43.29 Diğer inşaat tesisatı
43.29.00 Diğer inşaat tesisatı
43.3 Binanın tamamlanması ve bitirilmesi
43.31 Sıva işleri
43.31.00 Sıva işleri
43.32 Doğrama tesisatı
43.32.01 Ahşap veya diğer malzemeden yapılan kapılar (otomatik ve döner kapılar hariç), pencereler, kapı ve pencere çerçeveleri, vb. gibi tesisat işleri
43.32.02 Hazır mutfaklar, gömme dolaplar, merdivenler, dükkan tertibatı ve benzerlerinin kurulumu
43.32.03 Tavan, seyyar bölmeler gibi iç tamamlama işleri
43.33 Yer ve duvar kaplama
43.33.00 Yer ve duvar kaplama
43.34 Boya ve cam işleri
43.34.01 Binaların iç ve dış boyama işleri
43.34.02 Bina dışı yapıların boyama işleri
43.34.03 Cam, ayna vb.nin tesisat işleri
43.39 İnşaatlardaki diğer bütünleyici ve tamamlayıcı işler
43.39.01 Yeni binaların, inşaat sonrası temizliği
43.39.02 İnşaatlardaki diğer bütünleyici ve tamamlayıcı işler, b.y.s.
43.9 Diğer özel inşaat faaliyetleri
43.91 Çatı işleri
43.91.01 Çatı yapımı
43.91.02 Çatı kaplama
43.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel inşaat faaliyetleri
43.99.01 Özel ustalık ve teçhizat gerektiren, farklı yapı tiplerinde yaygın olan bir durum için özelleşmiş inşaat faaliyetleri
43.99.02 Yer altı çalışmaları
43.99.03 Açık yüzme havuzlarının inşaatı
43.99.04 Yapı dış cepheleri için buharlı temizleme, kum püskürtme ve benzeri faaliyetler
43.99.05 Özel bir inşaat çeşidinde yer almayan, vinç ve benzeri diğer inşaat ekipmanlarının, operatörü ile birlikte kiralanması
43.99.99 Diğer başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel inşaat faaliyetleri

G-    TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET; MOTORLU TAŞITLARIN VE MOTOSİKLETLERİN ONARIMI

45-   Toptan ve perakende ticaret ve motorlu taşıtlar ve motosikletlerin onarımı

45 Toptan ve perakende ticaret ve motorlu taşıtlar ve motosikletlerin onarımı
45.1 Motorlu taşıtların satışı
45.11 Otomobiller ve hafif motorlu taşıtların satışı
45.11.00 Otomobiller ve hafif motorlu taşıtların satışı
45.19 Diğer motorlu taşıtların satışı
45.19.00 Diğer motorlu taşıtların satışı
45.2 Motorlu taşıtların bakım ve onarımı
45.20 Motorlu taşıtların bakım ve onarımı
45.20.01 Motorlu taşıtların bakım ve onarımı
45.20.02 Lastik onarımı, takma veya değiştirme
45.20.03 Paslanmaya karşı bakım
45.20.04 Üretim sürecinin bir parçası olmak dışında, parça ve aksesuarların montajı
45.20.99 Diğer motorlu taşıtların bakım ve onarımı
45.3 Motorlu taşıt parçalarının ve aksesuarlarının satışı
45.31 Motorlu taşıt parçalarının ve aksesuarlarının toptan ticareti
45.31.00 Motorlu taşıt parçalarının ve aksesuarlarının toptan ticareti
45.32 Motorlu taşıt parçalarının ve aksesuarlarının perakende ticareti
45.32.00 Motorlu taşıt parçalarının ve aksesuarlarının perakende ticareti
45.4 Motosiklet ve ilgili parça ve aksesuarların satışı, bakımı ve onarımı
45.40 Motosiklet ve ilgili parça ve aksesuarların satışı, bakımı ve onarımı
45.40.01 Küçük motorlu bisikletler dahil, motosikletlerin toptan ve perakende satışı
45.40.02 Motosikletlerin parçaları ve aksesuarlarının toptan ve perakende satışı
45.40.03 Motosikletlerin bakım ve onarımı 45.40.99 Diğer motosiklet ve ilgili parça ve aksesuarların satışı, bakımı ve onarımı

46-   Toptan ticaret (motorlu taşıtlar ve motosikletler hariç)

46 Toptan ticaret (motorlu taşıtlar ve motosikletler hariç)
46.1 Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan toptan ticaret
46.11 Tarımsal hammaddelerin, canlı hayvanların, tekstil hammaddelerinin ve yarı işlenmiş malların satışı
46.11.00 Tarımsal hammaddelerin, canlı hayvanların, tekstil hammaddelerinin ve yarı işlenmiş malların satışı ile ilgili aracılar
46.12 Yakıtların, maden cevherlerinin, metallerin ve endüstriyel kimyasalların satışı ile ilgili aracılar
46.12.00 Yakıtların, maden cevherlerinin, metallerin ve endüstriyel kimyasalların satışı ile ilgili aracılar
46.13 Kereste ve inşaat malzemelerinin satışı ile ilgili aracılar
46.13.00 Kereste ve inşaat malzemelerinin satışı ile ilgili aracılar
46.14 Makine, sanayi araç ve gereçleri ile deniz ve hava taşıtlarının satışı ile ilgili aracılar
46.14.01 Gemi alım satım faaliyetleri
46.14.02 Deniz malzemesi alım-satım faaliyetleri
46.14.03 Kumanya alım-satım faaliyetleri
46.14.04 Deniz sanayi malzemesi imali ve alım satımı faaliyetleri
46.15 Mobilya, ev eşyaları, madeni eşyalar ve hırdavatçı eşyalarının satışı ile ilgili aracılar
46.15.00 Mobilya, ev eşyaları, madeni eşyalar ve hırdavatçı eşyalarının satışı ile ilgili aracılar
46.16 Tekstil, giysi, kürk, ayakkabı ve deri eşyaların satışı ile ilgili aracılar
46.16.00 Tekstil, giysi, kürk, ayakkabı ve deri eşyaların satışı ile ilgili aracılar
46.17 Yiyecek, içecek ve tütün satışı ile ilgili aracılar
46.17.00 Yiyecek, içecek ve tütün satışı ile ilgili aracılar
46.18 Belirli diğer ürünlerin satışı ile ilgili uzmanlaşmış (belirli bir mala tahsis edilmiş) aracılar
46.18.00 Belirli diğer ürünlerin satışı ile ilgili uzmanlaşmış (belirli bir mala tahsis edilmiş) aracılar
46.19 Çeşitli malların satışı ile ilgili aracılar
46.19.01 Dış ticaret sermaye şirketleri
46.19.99 Diğer çeşitli malların satışı ile ilgili aracılar
46.2 Tarımsal hammadde ve canlı hayvanların toptan ticareti
46.21 Tahıl, işlenmemiş tütün, tohumlar ve hayvan yemlerinin toptan ticareti
46.21.01 Tahılların ve tohumların toptan ticareti (buğday, arpa, yulaf vb.)
46.21.02 Yağlı tohumların toptan ticareti
46.21.03 İşlenmemiş tütünün toptan ticareti
46.21.04 Hayvan yemlerinin ve başka yerde sınıflandırılmamış tarımsal ham maddelerin toptan ticareti
46.21.05 Baklagillerin toptan ticareti (fasulye, nohut, mercimek, barbunya vb.)
46.21.06 Hububat mamulleri toptan ticareti
46.21.99 Diğer tahıl, işlenmemiş tütün, tohumlar ve hayvan yemlerinin toptan ticareti
46.22 Çiçeklerin ve bitkilerin toptan ticareti
46.22.00 Çiçeklerin ve bitkilerin toptan ticareti
46.23 Canlı hayvanların toptan ticareti
46.23.00 Canlı hayvanların toptan ticareti
46.24 Ham deri, post ve deri toptan ticareti
46.24.00 Ham deri, post ve deri toptan ticareti
46.3 Gıda, içecek ve tütün toptan ticareti
46.31 Meyve ve sebzelerin toptan ticareti
46.31.01 Taze meyve ve sebzelerin toptan ticareti
46.31.02 Konserve meyve ve sebzelerin toptan ticareti
46.31.03 Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
46.31.04 Kuru ve kabuklu meyvelerin toptan ticareti (fındık, fıstık, badem, ceviz, meyve kurusu vb.)
46.32 Et ve et ürünlerinin toptan ticareti
46.32.01 Et ve et ürünlerinin toptan ticareti (sakatat toptan ticareti hariç)
46.32.02 Sakatat toptan ticareti
46.33 Süt ürünleri, yumurta ve yenilebilir sıvı ve katı yağların toptan ticareti
46.33.01 Süt ürünlerinin toptan ticareti
46.33.02 Yumurtalar ve yumurta ürünlerinin toptan ticareti
46.33.03 Hayvan veya bitkisel kaynaklı yenilebilir sıvı ve katı yağların toptan ticareti
46.33.99 Diğer süt ürünleri, yumurta ve yenilebilir sıvı ve katı yağların toptan ticareti
46.34 İçecek toptan ticareti
46.34.01 Alkollü içeceklerin toptan ticareti
46.34.02 Alkollü olmayan içeceklerin toptan ticareti
46.34.03 Dökme olarak (paketlenmemiş) şarabın satın alınması ve üzerinde hiçbir değişiklik yapılmaksızın şişelenmesi
46.34.99 Diğer içecek toptan ticareti
46.35 Tütün ürünlerinin toptan ticareti
46.35.00 Tütün ürünlerinin toptan ticareti
46.36 Şeker ve çikolata ile şekerleme toptan ticareti
46.36.01 Şeker ve çikolata ile şekerlemelerin toptan ticareti
46.36.02 Fırıncılık mamullerinin toptan ticareti
46.37 Kahve, çay, kakao ve baharat toptan ticareti
46.37.00 Kahve, çay, kakao ve baharat toptan ticareti
46.38 Balık, kabuklu hayvanlar ve yumuşakçalar da dahil diğer gıda maddelerinin toptan ticareti
46.38.00 Balık, kabuklu hayvanlar ve yumuşakçalar da dahil diğer gıda maddelerinin toptan ticareti
46.39 Belirli bir mala tahsis edilmemiş (uzmanlaşmamış) mağazalardaki gıda, içecek ve tütün ürünlerinin toptan ticareti
46.39.00 Belirli bir mala tahsis edilmemiş (uzmanlaşmamış) mağazalardaki gıda, içecek ve tütün ürünlerinin toptan ticareti
46.4 Hanehalkı eşyalarının toptan ticareti
46.41 Tekstil ürünlerinin toptan ticareti
46.41.01 İplik toptan ticareti
46.41.02 Kumaş toptan ticareti
46.41.03 Ev tekstili gibi ürünlerin toptan ticareti
46.41.04 Manifatura ürünleri toptan ticareti: iğneler, dikiş ipliği vb.
46.41.05 Tuhafiye ürünleri toptan ticareti
46.41.99 Diğer tekstil ürünlerinin toptan ticareti
46.42 Giysi ve ayakkabı toptan ticareti
46.42.01 Spor giysileri de dahil, giysi toptan ticareti
46.42.02 Eldivenler, kravatlar ve pantolon askıları gibi giysi aksesuarlarının toptan ticareti
46.42.03 Ayakkabı toptan ticareti
46.42.04 Kürklü eşyaların toptan ticareti
46.42.05 Ayakkabı malzemeleri toptan ticareti
46.42.99 Diğer giysi ve ayakkabı toptan ticareti
46.43 Elektrikli ev aletleri toptan ticareti
46.43.01 Elektrikli ev aletlerinin toptan ticareti
46.43.02 Radyo ve televizyon toptan ticareti
46.43.03 Fotoğraf ve optik malzemelerin toptan ticareti
46.43.04 Elektrikli ısıtma cihazlarının toptan ticareti
46.43.05 Kayıtlı ses ve video kasetler, CD`ler ve DVD`lerin toptan ticareti
46.43.99 Diğer elektrikli ev aletleri toptan ticareti
46.44 Porselen ve cam eşya ile temizlik maddelerinin toptan ticareti
46.44.01 Porselen ve cam eşya toptan ticareti
46.44.02 Temizleme maddelerinin toptan ticareti
46.45 Parfüm ve kozmetik ürünlerinin toptan ticareti
46.45.00 Parfüm ve kozmetik ürünlerinin toptan ticareti
46.46 Eczacılık ürünlerinin toptan ticareti
46.46.00 Eczacılık ürünlerinin toptan ticareti
46.47 Mobilya, halı ve aydınlatma ekipmanlarının toptan ticareti
46.47.01 Ev mobilyalarının toptan ticareti
46.47.02 Halı toptan ticareti
46.47.03 Aydınlatma toptan ticareti
46.48 Saat ve mücevher toptan ticareti
46.48.00 Saat ve mücevher toptan ticareti
46.49 Diğer ev eşyalarının toptan ticareti
46.49.01 Tahta, hasır ve mantar vb. işi eşyaların toptan ticareti
46.49.02 Bisikletler ve bisiklet parçaları ile aksesuarlarının toptan ticareti
46.49.03 Kırtasiye malzemeleri, kitaplar, dergiler ve gazetelerin toptan ticareti
46.49.04 Deri eşyalarının ve seyahat eşyalarının toptan ticareti
46.49.05 Müzik enstrümanlarının toptan ticareti
46.49.06 Oyunlar ve oyuncakların toptan ticareti
46.49.07 Kayak botları gibi özel spor ayakkabıları da dahil, spor eşyalarının toptan ticareti
46.49.99 b.y.s. diğer ev eşyalarının toptan ticareti
46.5 Bilgi ve iletişim teknolojisi teçhizatının toptan ticareti
46.51 Bilgisayarların, bilgisayar çevre donanımları ve yazılımlarının toptan ticareti
46.51.01 Bilgisayarların ve bilgisayar çevre donanımlarının toptan ticareti
46.51.02 Bilgisayar yazılımının toptan ticareti
46.52 Elektronik ve telekomünikasyon teçhizat ve parçalarının toptan ticareti
46.52.01 Elektronik valflerin ve boruların toptan ticareti
46.52.02 Mikroçiplerin ve entegre devrelerin toptan ticareti
46.52.03 Baskılı devrelerin toptan ticareti
46.52.04 Boş ses ve video kasetler ile disketlerin, manyetik ve optik disklerin (CD`ler, DVD`ler) toptan ticareti
46.52.05 Telefon ve iletişim teçhizatlarının toptan ticareti
46.52.99 Diğer elektronik ve telekomünikasyon teçhizat ve parçalarının toptan ticareti
46.6 Diğer makine, teçhizat, aksam ve parçaları ile büro mobilyalarının toptan ticareti
46.61 Tarımsal amaçlı makine, teçhizat, aksam ve parçalarının toptan ticareti
46.61.01 Pulluklar, gübre dağıtıcı makineler, tohum ekme aletleri
46.61.02 Harman dövme makineleri
46.61.03 Sağma makineleri
46.61.04 Kümes hayvanları makineleri
46.61.05 Tarım ve ormancılıkta kullanılan traktörler
46.61.06 Nasıl çalışırsa çalışsın çim biçme makineleri
46.61.99 Diğer tarımsal amaçlı makine, teçhizat, aksam ve parçalarının toptan ticareti
46.62 Takım tezgahlarının toptan ticareti
46.62.00 Takım tezgahlarının toptan ticareti
46.63 Madencilik, bina ve bina dışı inşaat makinelerinin toptan ticareti
46.63.00 Madencilik, bina ve bina dışı inşaat makinelerinin toptan ticareti
46.64 Tekstil endüstrisi makineleri ile dikiş ve örgü makinelerinin toptan ticareti
46.64.00 Tekstil endüstrisi makineleri ile dikiş ve örgü makinelerinin toptan ticareti
46.65 Büro mobilyalarının toptan ticareti
46.65.00 Büro mobilyalarının toptan ticareti
46.66 Diğer büro makine ve teçhizatlarının toptan ticareti
46.66.00 Diğer büro makine ve teçhizatlarının toptan ticareti
46.69 Diğer makine ve ekipmanların toptan ticareti
46.69.01 Ulaştırma teçhizatının toptan ticareti, (motorlu taşıtlar, motosikletler ve bisikletler hariç)
46.69.02 Üretim hattı robotlarının toptan ticareti
46.69.03 Endüstriyel kullanım için kablolar ve elektrik anahtarları ile diğer kurulum ekipmanlarının toptan ticareti
46.69.04 Elektrik motorları, trafolar gibi diğer elektrikli materyallerinin toptan ticareti
46.69.05 Endüstride, ticarette, denizcilikte ve diğer hizmetlerde (madencilik, inşaat, inşaat
mühendisliği ve tekstil endüstrisi hariç) kullanılan diğer makinelerin toptan ticareti
46.69.06 Ölçüm aletlerinin ve teçhizatlarının toptan ticareti
46.69.99 b.y.s. diğer makine ve ekipmanların toptan ticareti
46.7 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki diğer toptan ticaret
46.71 Katı, sıvı ve gazlı yakıtlar ile bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti
46.71.01 Odun kömürü, kömür, kok kömürü, yakacak odun, nafta
46.71.02 Ham petrol, ham yağ, mazot, benzin, fueloil, kalorifer yağı, gazyağı
46.71.03 Sıvı petrol gazları, bütan ve propan gazı
46.71.04 Madeni yağlar ve gres yağları, rafine edilmiş petrol ürünleri
46.71.05 Gemi akaryakıt ikmal ve sağlama faaliyetleri
46.71.99 Diğer katı, sıvı ve gazlı yakıtlar ile bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti
46.72 Madenler ve maden cevherlerinin toptan ticareti
46.72.01 Demir içeren ve demir içermeyen maden cevherlerinin toptan ticareti
46.72.02 bys. demir içeren ve demir içermeyen yarı işlenmiş metal ürünlerin toptan ticareti
46.72.03 Altın ve diğer değerli metallerin toptan ticareti
46.72.04 İnşaat demiri ve çeliği toptan ticareti
46.72.05 Yassı metal ve ürünleri toptan ticareti
46.72.99 Diğer madenler ve maden cevherlerinin toptan ticareti
46.73 Ağaç, inşaat malzemesi ve sıhhi teçhizat toptan ticareti
46.73.01 Ham halde ağaç toptan ticareti
46.73.02 Ağacın ilk işlenmesinden elde edilen ürünlerin toptan ticareti
46.73.03 Boya ve vernik toptan ticareti
46.73.04 İnşaat malzemelerinin toptan ticareti
46.73.05 Duvar kağıdı ve yer döşemelerinin toptan ticareti
46.73.06 Düz cam toptan ticareti
46.73.07 Sıhhi teçhizatın toptan ticareti
46.73.08 Prefabrik yapıların toptan ticareti
46.73.99 Diğer ağaç, inşaat malzemesi ve sıhhi teçhizat toptan ticareti
46.74 Hırdavat, sıhhi tesisat ve ısıtma tesisatı malzemelerinin toptan ticareti
46.74.01 Hırdavat ve kilitlerin toptan ticareti
46.74.02 Armatürler (bağlantı parçaları) ve aparatların toptan ticareti
46.74.03 Sıcak su ısıtıcılarının toptan ticareti
46.74.04 Sıhhi tesisat malzemelerinin toptan ticareti
46.74.05 Çekiçler, testereler, tornavidalar ve diğer el aletlerinin toptan ticareti
46.74.99 Diğer hırdavat, sıhhi tesisat ve ısıtma tesisatı malzemelerinin toptan ticareti
46.75 Kimyasal maddelerin toptan ticareti
46.75.00 Kimyasal maddelerin toptan ticareti
46.76 Diğer ara ürünlerin toptan ticareti
46.76.01 Birincil formda plastik maddelerin toptan ticareti
46.76.02 Kauçuk toptan ticareti
46.76.03 Tekstil elyafı vb. toptan ticareti
46.76.04 Kağıt toptan ticareti
46.76.05 Değerli taşların toptan ticareti
46.76.99 b.y.s. diğer ara ürünlerin toptan ticareti
46.77 Atık ve hurda toptan ticareti
46.77.01 Toplama, sıralama, ayırma, tekrar kullanılabilecek kısımları elde etmek amacıyla kullanılmış malları sökme, paketleme ve tekrar paketleme, depolama ve dağıtma (burada,gerçek bir dönüştürme işlemi yoktur) dahil, metal ve metal olmayan atık ve hurdalar ile yeniden dönüştürülebilir malzemelerin toptan ticareti
46.77.02 Kullanılabilir parçalar elde etmek veya yeniden satmak için otomobillerin, bilgisayarların, televizyonların ve diğer ekipmanın sökülmesi (demontajı)
46.77.99 Diğer atık ve hurda toptan ticareti
46.9 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret
46.90 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret
46.90.00 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret

47-   Perakende ticaret (motorlu taşıtlar ve motosikletler hariç)

47 Perakende ticaret ( Motorlu taşıtlar ve motosikletler hariç)
47.1 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki perakende ticaret
47.11 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret
47.11.01 Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim Pazarlama Kooperatifleri
47.11.99 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (Tüketim, Temin Tevzii ve Üretim Pazarlama Kooperatifleri hariç)
47.19 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda yapılan diğer perakende ticaret
47.19.01 Gıda ürünleri, içecek veya tütün ürünlerinin ağırlıklı olmadığı çok çeşitli malların perakende ticareti
47.19.02 Giyim eşyası, mobilya, cihaz, hırdavat, kozmetik, mücevher, oyuncak, spor eşyaları vb. dahil olmak üzere, ticari eşya reyonları olan bölümlü mağazaların faaliyetleri
47.2 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gıda, içecek ve tütün perakende ticareti
47.21 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki meyve ve sebze perakende ticareti
47.21.01 Taze meyve ve sebzelerin perakende satışı
47.21.02 Hazır ve konserve meyve ve sebzelerin perakende satışı
47.22 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki et ve et ürünlerinin perakende ticareti
47.22.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki et ve et ürünlerinin perakende ticareti
47.23 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki balık, kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların perakende ticareti
47.23.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki balık, kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların perakende ticareti
47.24 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki ekmek, pastalar, unlu mamuller ve şekerli ürünlerin perakende ticareti
47.24.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki ekmek, pastalar, unlu mamuller ve şekerli ürünlerin perakende ticareti
47.25 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki içeceklerin perakende ticareti
47.25.01 Alkollü içecekler perakende satışı
47.25.02 Alkolsüz içecekler perakende satışı
47.26 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki tütün ürünlerinin perakende ticareti
47.26.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki tütün ürünlerinin perakende ticareti
47.29 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki diğer gıda ürünlerinin perakende ticareti
47.29.01 Süt ürünleri perakende satışı
47.29.02 Yumurtaların perakende satışı
47.29.99 b.y.s. diğer gıda ürünlerinin perakende ticareti
47.3 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda otomotiv yakıtının perakende ticareti
47.30 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda otomotiv yakıtının perakende ticareti
47.30.01 Motorlu taşıt ve motosiklet yakıtının perakende ticareti
47.30.02 Motorlu taşıtlar için yağ ürünlerinin ve soğutma ürünlerinin perakende ticareti
47.4 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) teçhizatının perakende ticareti
47.41 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bilgisayarların, çevre donanımlarının ve yazılım program
47.41.01 Bilgisayarların perakende ticareti
47.41.02 Bilgisayar çevre donanımlarının perakende ticareti
47.41.03 Video oyun konsollarının perakende ticareti
47.41.04 Video oyunları da dahil, kişiye özel olmayan yazılım programlarının perakende ticareti
47.42 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda telekomünikasyon teçhizatının perakende ticareti
47.42.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda telekomünikasyon teçhizatının perakende ticareti
47.43 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ses ve görüntü cihazlarının perakende ticareti
47.43.01 Radyo ve televizyon perakende ticareti
47.43.02 Ses ve video teçhizatın perakende ticareti
47.43.03 CD, DVD, MP3 vb. çalarlar ve kaydedicilerin perakende ticareti
47.5 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer ev eşyalarının perakende ticareti
47.51 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tekstil ürünleri perakende ticareti
47.51.01 Kumaş perakende ticareti
47.51.02 Örgü ipliği perakende ticareti
47.51.03 Halı, goblen veya nakış yapımı için temel materyallerin perakende ticareti
47.51.04 Tekstil perakende ticareti (ev tekstili dahil)
47.51.05 Tuhafiye ürünlerinin perakende ticareti
47.51.06 Manifatura ürünlerinin perakende ticareti
47.52 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda hırdavat, boya ve cam perakende ticareti
47.52.01 Hırdavat perakende ticareti
47.52.02 Boyaların, cilaların ve verniklerin perakende ticareti
47.52.03 Düz cam perakende ticareti
47.52.04 Tuğla, tahta gibi diğer yapı materyallerinin perakende ticareti
47.52.05 Kendin yap türünden materyal ve teçhizatın perakende ticareti
47.52.06 İnşaat demiri ve çeliği perakende ticareti
47.52.07 Yassı metal ve ürünleri perakende ticareti
47.52.08 Sıhhi tesisat malzemeleri perakende ticareti
47.53 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda halı, kilim, duvar ve yer kaplamalarının perakende ticareti
47.53.01 Halı ve kilimlerin perakende ticareti
47.53.02 Perdeler ve tül perdelerin perakende ticareti
47.53.03 Duvar kağıdı ve yer döşemelerinin perakende ticareti
47.54 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda elektrikli ev aletlerinin perakende ticareti
47.54.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda elektrikli ev aletlerinin perakende ticareti
47.59 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda mobilya, aydınlatma teçhizatı ve diğer ev eşyalarının perakende ticareti
47.59.01 Ev mobilyalarının perakende ticareti
47.59.02 Aydınlatma gereçlerinin perakende ticareti
47.59.03 Ev aletleri ve çatal-bıçak takımı, tabak çanak, cam eşyalar, porselen ve çömlek ürünlerinin perakende ticareti
47.59.04 Ahşap, mantar ve hasır ürünlerinin perakende ticareti
47.59.05 Elektrikli olmayan ev aletlerinin perakende ticareti
47.59.06 Müzik enstrümanlarının ve eserlerinin perakende ticareti
47.59.07 Kurulum ve bakım hizmeti olmaksızın, kilitleme cihazları, kasalar ve kasa daireleri gibi elektrikli güvenlik alarm sistemlerinin perakende satışı
47.59.08 Ev aletleri ve teçhizatının perakende ticareti
47.6 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kültür ve eğlence mallarının perakende ticareti
47.61 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kitapların perakende ticareti
47.61.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kitapların perakende ticareti
47.62 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gazeteler ve kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti
47.62.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gazeteler ve kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti
47.63 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda müzik ve video kayıtlarının perakende ticareti
47.63.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda müzik ve video kayıtlarının perakende ticareti
47.64 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda spor malzemelerinin perakende ticareti
47.64.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda spor malzemelerinin perakende ticareti
47.65 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda oyunlar ve oyuncakların perakende ticareti
47.65.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda oyunlar ve oyuncakların perakende ticareti
47.7 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer malların perakende ticareti
47.71 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda giyim eşyalarının perakende ticareti
47.71.01 Giyim eşyalarının perakende ticareti
47.71.02 Kürklü eşyaların perakende ticareti
47.71.03 Eldivenler, kravatlar, pantolon askıları vb. gibi giysi aksesuarlarının perakende ticareti
47.72 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ayakkabı ve deri eşyaların perakende ticareti
47.72.01 Ayakkabı perakende ticareti
47.72.02 Deri eşyaların perakende ticareti
47.72.03 Deri ve deri ikameli seyahat aksesuarlarının perakende ticareti
47.72.04 Ayakkabı malzemeleri perakende ticareti
47.73 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda eczacılık ürünlerinin perakende ticareti
47.73.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda eczacılık ürünlerinin perakende ticareti
47.74 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tıbbi ve ortopedik ürünlerin perakende ticareti
47.74.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tıbbi ve ortopedik ürünlerin perakende ticareti
47.75 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kozmetik ve kişisel bakım malzemelerinin perakende ticareti
47.75.00 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kozmetik ve kişisel bakım malzemelerinin perakende ticareti
47.76 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çiçek, bitki, tohum, gübre, ev hayvanları ve ev hayvanları
47.76.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çiçek perakende ticareti
47.76.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bitki perakende ticareti
47.76.03 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tohum perakende ticareti
47.76.04 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gübre perakende ticareti
47.76.05 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ev hayvanları perakende ticareti
47.76.06 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ev hayvanları yemleri perakende ticareti
47.77 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda saat ve mücevher perakende ticareti
47.77.01 Saat perakende ticareti
47.77.02 Mücevher (altın ve kuyumculuk) perakende ticareti
47.78 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer yeni malların perakende ticareti
47.78.01 Fotografik, optik ve hassas aletlerin perakende ticareti
47.78.02 Gözlükçülerin faaliyetleri
47.78.03 Hediyelik eşyalar, elişi ürünler ve dini eşyaların perakende ticareti
47.78.04 Ticari sanat galerileri faaliyetleri
47.78.05 Evde kullanılan fuel oil, tüp gaz, kömür ve yakacak odun perakende ticareti
47.78.06 Silahlar ve mühimmat perakende ticareti
47.78.07 Pullar ve madeni paraların perakende ticareti
47.78.08 Ticari sanat galerileri perakende ticaret hizmetleri
47.78.09 Kağıt perakende ticareti
47.78.10 Elektrik montaj malzemeleri perakende ticareti (Kablolar, elektrik anahtarları vb)
47.78.11 Büro makineleri ve teçhizatının perakende ticareti
47.78.12 Büro mobilyalarının perakende ticareti
47.78.99 Başka yerde sınıflandırılmamış gıda dışı ürünlerin perakende ticareti
47.79 Kullanılmış malların satıldığı mağazalardaki perakende ticaret
47.79.01 İkinci el kitapların perakende ticareti
47.79.02 Antika eşyaların perakende ticareti
47.79.03 Müzayede salonlarının faaliyetleri (perakende)
47.79.99 Diğer ikinci el malların perakende ticareti
47.8 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla yapılan perakende ticaret
47.81 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla gıda, içecek ve tütün ürünleri perakende ticareti
47.81.00 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla gıda, içecek ve tütün ürünleri perakende ticareti
47.82 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla tekstil, giyim eşyası ve ayakkabı perakende ticareti
47.82.00 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla tekstil, giyim eşyası ve ayakkabı perakende ticareti
47.89 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla diğer malların perakende ticareti
47.89.00 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla diğer malların perakende ticareti
47.9 Mağazalar, tezgahlar ve pazar yerleri dışında yapılan perakende ticaret
47.91 Posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret
47.91.01 Posta siparişi vasıtasıyla her çeşit ürünün perakende ticareti
47.91.02 İnternet üzerinden her çeşit ürünün perakende ticareti
47.91.03 Televizyon, radyo ve telefon yoluyla doğrudan satış
47.91.04 İnternet üzerinden perakende müzayedeler
47.99 Mağazalar, tezgahlar ve pazar yerleri dışında yapılan diğer perakende ticaret
47.99.00 Mağazalar, tezgahlar ve pazar yerleri dışında yapılan diğer perakende ticaret

H-    ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA

49-   Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı

49 Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı
49.1 Demiryolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı
49.10 Demiryolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı
49.10.00 Demiryolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı
49.2 Demiryolu ile yük taşımacılığı
49.20 Demiryolu ile yük taşımacılığı
49.20.00 Demiryolu ile yük taşımacılığı
49.3 Kara taşımacılığı ile yapılan diğer yolcu taşımacılığı
49.31 Kara taşımacılığı ile yapılan şehir ve banliyö yolcu taşımacılığı
49.31.01 Şehir veya banliyö taşıma sistemleriyle yapılan yolcu taşıma faaliyetleri
49.31.02 Şehirden havaalanına veya şehirden istasyona olan hatlar
49.31.03 Şehir veya banliyö transit sistemlerinin parçası olmak koşuluyla, dağ demiryollarının, havai kablolu hatların işletilmesi
49.31.99 Diğer kara taşımacılığı ile yapılan şehir ve banliyö yolcu taşımacılığı
49.32 Taksi taşımacılığı
49.32.00 Taksi taşımacılığı
49.39 Bys. kara taşımacılığı ile yapılan diğer yolcu taşımacılığı
49.39.01 Uzun mesafe tarifeli otobüs servisleri, ucuz tarifeli otobüs servisleri, geziler ve diğer istisnai yolcu otobüs servisleri, havaalanı taşıma servisleri
49.39.02 Şehir veya banliyönün parçası olmamak koşuluyla, teleferikler, dağ demiryolları, kayak ve kablolu asansörlerin işletilmesi.
49.39.03 Okul otobüslerinin ve çalışanların taşınması için otobüslerin işletilmesi
49.39.04 Servis taşımacılığı
49.39.99 Diğer bys. kara taşımacılığı ile yapılan diğer yolcu taşımacılığı
49.4 Karayolu ile yük taşımacılığı ve taşımacılık hizmetleri
49.41 Karayolu ile yük taşımacılığı
49.41.01 Yurtiçi yük taşımacılığı
49.41.02 Yurtdışı yük taşımacılığı
49.41.03 Sürücü ile birlikte kamyonların kiralanması
49.41.99 Karayolu ile diğer yük taşımacılığı
49.42 Taşımacılık hizmetleri
49.42.01 Motorlu Taşıyıcı Kooperatifleri
49.42.99 Taşımacılık hizmetleri (Motorlu Taşıyıcı Kooperatifleri hariç)
49.5 Boru hattı taşımacılığı
49.50 Boru hattı taşımacılığı
49.50.01 Gazların, sıvıların, suyun, sulu çimento ve diğer malların boru hatları vasıtasıyla taşınması
49.50.02 Pompa istasyonlarının işletilmesi

50-   Su yolu taşımacılığı

50 Su yolu taşımacılığı
50.1 Deniz ve kıyı yolcu taşımacılığı
50.10 Deniz ve kıyı yolcu taşımacılığı
50.10.01 Tarifeli olsun ya da olmasın, deniz ve sahil sularında yolcuların taşınması
50.10.02 Deniz ve sahil sularında taşımacılık için mürettebatla birlikte gezinti gemilerinin kiralanması (örneğin balıkçılık teknelerinin kiralanması)
50.10.03 Kruvaziyer turizmi (taşımacılık)
50.10.04 Her nevi yolcu taşımacılığı ve turistik amaçlı gemi işletmeciliği
50.10.99 Diğer deniz ve kıyı yolcu taşımacılığı
50.2 Deniz ve kıyı yük taşımacılığı
50.20 Deniz ve kıyı yük taşımacılığı
50.20.01 Tarifeli olsun ya da olmasın, deniz ve sahil sularında yük taşınması
50.20.02 Mavnalar, petrol külleri vb.nin çekme ve itme yöntemi ile taşınması
50.20.03 Deniz ve sahil sularında yük taşımacılığı amacıyla teknelerin mürettebatıyla beraber kiralanması
50.20.04 Kabotaj hattı kuruyük taşımacılığı
50.20.05 Yakınyol kuruyük gemi taşımacılığı
50.20.06 Akdeniz içi kuruyük gemi taşımacılığı
50.20.07 Denizaşırı (uzakyol) kuruyük gemi taşımacılığı
50.20.08 Kabotaj hattı dökmeyük gemi taşımacılığı
50.20.09 Yakınyol dökmeyük gemi taşımacılığı
50.20.10 Akdeniz içi dökmeyük gemi taşımacılığı
50.20.11 Denizaşırı (uzakyol) dökmeyük gemi taşımacılığı
50.20.12 Kabotaj hattı genelyük (general kargo) gemi taşımacılığı
50.20.13 Yakınyol genelyük (general kargo) gemi taşımacılığı
50.20.14 Akdeniz içi genelyük (general kargo) gemi taşımacılığı
50.20.15 Denizaşırı (uzakyol) genelyük (general kargo) gemi taşımacılığı
50.20.16 Broker ve stevedorlar
50.20.17 Tanker taşımacılığı
50.20.18 LNG ve LPG tanker taşımacılığı
50.20.19 Gemi yakıt ve ikmal tanker taşımacılığı
50.20.20 Kimyasal tanker taşımacılığı
50.20.21 Atık alım tankeri taşımacılığı
50.20.22 Su tankeri taşımacılığı
50.20.23 Konteyner gemisi taşımacılığı
50.20.24 Ro-Ro yük gemisi taşımacılığı
50.20.25 Ro-Ro yolcu ve feribot gemisi taşımacılığı
50.20.26 Liman içi ve liman dışı, hatlı, tarifeli sefer yapan yolcu gemisi taşımacılığı
50.20.27 Diğer gemi taşımacılığı
50.20.28 Deniz taşımacılığı lojistik faaliyetleri
50.20.99 Diğer deniz ve kıyı yük taşımacılığı
50.3 İç sularda yolcu taşımacılığı
50.30 İç sularda yolcu taşımacılığı
50.30.00 İç sularda yolcu taşımacılığı
50.4 İç sularda yük taşımacılığı
50.40 İç sularda yük taşımacılığı
50.40.00 İç sularda yük taşımacılığı

51-   Hava yolu taşımacılığı

51 Havayolu taşımacılığı
51.1 Havayolu ile yolcu taşımacılığı
51.10 Havayolu ile yolcu taşımacılığı
51.10.01 Belirli rotalar üzerinden ve belirli tarifelere göre hava yolu ile yolcu taşımacılığı
51.10.02 Yolcular için çartır seferleri
51.10.03 Turistik ve gezi uçuşları
51.10.04 Yolcu taşımacılığı için operatör ile birlikte havayolu taşımacılığına ait araçların kiralanması
51.10.05 Genel havacılık faaliyetleri
51.10.99 Diğer havayolu ile yolcu taşımacılığı
51.2 Hava yolu ile yük taşımacılığı
51.21 Hava yolu ile yük taşımacılığı
51.21.01 Belirli rotalar üzerinden ve belirli tarifelere göre hava yolu ile yük taşımacılığı
51.21.02 Havayolu ile tarifeli olmayan yük taşımacılığı
51.21.03 Yük taşımacılığı için operatör ile birlikte havayolu taşımacılığına ait araçların kiralanması
51.21.99 Diğer hava yolu ile yük taşımacılığı
51.22 Uzay taşımacılığı
51.22.00 Uzay taşımacılığı

52-   Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler

52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler
52.1 Depolama ve ambarlama
52.10 Depolama ve ambarlama
52.10.01 Her tür mal için depolama ve ambarlama tesislerinin işletilmesi
52.10.02 Dış ticaret bölgelerinde malların depolanması
52.10.03 Şok dondurma hizmetleri
52.10.04 Antrepoculuk (depolama) ve ardiye, dok ve antrepo işletmeciliği
52.10.99 Diğer depolama ve ambarlama
52.2 Taşımacılık için destekleyici faaliyetler
52.21 Kara taşımacılığı ile ilgili hizmet faaliyetleri
52.21.01 Karada yolcu, hayvan veya yük taşımacılığına ilişkin faaliyetler
52.21.02 Makaslama ve manevra
52.21.03 Çekme ve yol yardımı hizmetleri
52.21.04 Taşıma amacıyla gazların sıvılaştırılması
52.21.99 Diğer kara taşımacılığı ile ilgili hizmet faaliyetleri
52.22 Suyolu taşımacılığı ile ilgili hizmet faaliyetleri
52.22.01 Liman işletmeciliği
52.22.99 Diğer suyolu taşımacılığı ile ilgili hizmet faaliyetleri
52.23 Havayolu taşımacılığı ile ilgili hizmet faaliyetleri
52.23.00 Havayolu taşımacılığı ile ilgili hizmet faaliyetleri
52.24 Kargo yükleme boşaltma hizmetleri
52.24.01 Yükleme, boşaltma hizmetleri
52.24.02 Diğer kargo yükleme boşaltma hizmetleri
52.29 Taşımacılığı destekleyici diğer faaliyetler
52.29.00 Taşımacılığı destekleyici diğer faaliyetler (gümrük büroları)

53-   Posta ve kurye faaliyetleri

53 Posta ve kurye faaliyetleri
53.1 Evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri
53.10 Evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri
53.10.01 Evrensel bir hizmet yükümlülüğü altında yürütülen posta hizmetleriyle posta mektupları ve paketlerin ve kolilerin (posta tipi) toplanması, sınıflandırılması, taşınması ve dağıtımı (yerel veya uluslararası)
53.10.02 Genel posta kutularından veya postanelerden mektup ve paketlerin toplanması
53.10.03 Mektup ve paketlerin dağıtımı ve teslimi
53.10.99 Diğer evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri
53.2 Diğer posta ve kurye faaliyetleri
53.20 Diğer posta ve kurye faaliyetleri
53.20.01 Mektup ve paketler ile kolilerin (posta türünde) evrensel bir hizmet zorunluluğu kapsamı dışında çalışan firmalarca toplanması, sınıflandırılması, taşınması ve (ülke içi ve uluslararası) dağıtımı
53.20.02 Evlere dağıtım hizmetleri
53.20.99 Diğer posta ve kurye faaliyetleri

I-KONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETİ FAALİYETLERİ

55-   Konaklama

55 Konaklama
55.1 Oteller ve benzer konaklama yerleri
55.10 Oteller ve benzer konaklama yerleri
55.10.01 Oteller
55.10.02 Resort oteller
55.10.03 Suit / apart otel
55.10.04 Moteller
55.10.99 Diğer oteller ve benzer konaklama yerleri
55.2 Tatil ve diğer kısa süreli konaklama yerler
55.20 Tatil ve diğer kısa süreli konaklama yerler
55.20.01 Çocuk ve diğer tatil evleri
55.20.02 Ziyaretçi daireleri ve bungalovları
55.20.03 Ev işleri hizmetleri olmaksızın yazlık evler ve kulübeler
55.20.04 Gençlik hostelleri ve dağ barınakları
55.20.99 Diğer tatil ve diğer kısa süreli konaklama yerler
55.3 Kamp alanları, eğlence araçları parkları ve karavan park yerleri
55.30 Kamp alanları, eğlence araçları parkları ve karavan park yerleri
55.30.00 Kamp alanları, eğlence araçları parkları ve karavan park yerleri
55.9 Diğer konaklama yerleri
55.90 Diğer konaklama yerleri
55.90.01 Öğrencilerin kaldıkları yerler
55.90.02 Pansiyon ve odaları kiralanan evler
55.90.99 Diğer konaklama yerleri

56-   Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri

56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri
56.1 Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri
56.10 Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri
56.10.01 Restoranlar
56.10.02 Kafeteryalar
56.10.03 Fast-food restoranları
56.10.99 Diğer lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri
56.2 Dışarıya yemek hizmeti sunan işletmelerin (catering) faaliyetleri ve diğer yiyecek hizmetleri faaliyetler
56.21 Özel günlerde dışarıya yemek hizmeti sunan işletmelerin faaliyetleri
56.21.00 Özel günlerde dışarıya yemek hizmeti sunan işletmelerin faaliyetleri
56.29 Diğer yiyecek hizmeti faaliyetleri
56.29.01 Taşıma şirketleri için yemek hizmeti taşeronlarının faaliyetleri
56.29.02 Spor ve benzeri tesislerde yiyecek satış yerlerinin işletilmesi
56.29.03 Bir bayilik temeline dayalı olarak kantinlerin ve kafeteryaların işletilmesi
56.29.99 b.y.s. diğer yiyecek hizmeti faaliyetleri
56.3 İçecek sunum hizmetleri
56.30 İçecek sunum hizmetleri
56.30.00 İçecek sunum hizmetleri (çay bahçeleri dahil)

J-    BİLGİ VE İLETİŞİM

58-   Yayıncılık faaliyetleri

58 Yayıncılık faaliyetleri
58.1 Kitapların, süreli yayınların yayımlanması ve diğer yayımlama faaliyetleri
58.11 Kitap yayımı
58.11.00 Kitap yayımı
58.12 Rehberlerin ve posta adres listelerinin yayımlanması
58.12.00 Rehberlerin ve posta adres listelerinin yayımlanması
58.13 Gazetelerin yayımlanması
58.13.00 Gazetelerin yayımlanması
58.14 Dergi ve süreli yayınların yayımlanması
58.14.00 Dergi ve süreli yayınların yayımlanması
58.19 Diğer yayıncılık faaliyetleri
58.19.01 Reklam materyalleri
58.19.99 Diğer yayıncılık faaliyetleri
58.2 Yazılım programlarının yayımlanması
58.21 Bilgisayar oyunlarının yayımlanması
58.21.00 Bilgisayar oyunlarının yayımlanması
58.29 Diğer yazılım programlarının yayımlanması
58.29.00 Diğer yazılım programlarının yayımlanması

59-   Sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı, ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri

59 Sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı, ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri
59.1 Sinema filmi, video ve televizyon programı faaliyetleri
59.11 Sinema filmi, video ve televizyon programları yapım faaliyetleri
59.11.00 Sinema filmleri, videolar, televizyon programları (televizyon dizileri, belgeseller v.b.) veya televizyon reklamlarının yapımı
59.12 Sinema filmi, video ve televizyon programları çekim sonrası faaliyetleri
59.12.00 Sinema filmi, video ve televizyon programları çekim sonrası faaliyetleri
59.13 Sinema filmi, video ve televizyon programlarının dağıtım faaliyetleri
59.13.01 Film, video bantları, DVD`ler ve benzeri ürünlerin sinemalara, televizyon şebekeleri ve istasyonlarına ve sinema sahiplerine dağıtılması
59.13.02 Film, video bantları ve DVD `lerin dağıtım haklarının elde edilmesi
59.13.99 Diğer sinema filmi, video ve televizyon programlarının dağıtım faaliyetleri
59.14 Sinema filmi gösterim faaliyetleri
59.14.00 Sinema filmi gösterim faaliyetleri
59.2 Ses kaydı ve müzik yayıncılığı faaliyetleri
59.20 Ses kaydı ve müzik yayıncılığı faaliyetleri
59.20.00 Ses kaydı ve müzik yayıncılığı faaliyetleri

60-   Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri

60 Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri
60.1 Radyo yayıncılığı
60.10 Radyo yayıncılığı
60.10.01 Radyo yayın stüdyoları ve tesisleri vasıtasıyla kamuya, üyelere ve abonelere işitsel programların sunulması için ses sinyallerinin yayınlanması faaliyetleri
60.10.02 Internet üzerinden gerçekleştirilen (internet radyo istasyonları) radyo yayıncılığı faaliyetleri
60.10.99 Diğer radyo yayıncılığı
60.2 Televizyon programcılığı ve yayıncılık faaliyetleri
60.20 Televizyon programcılığı ve yayıncılık faaliyetleri
60.20.00 Televizyon programcılığı ve yayıncılık faaliyetleri

61-   Telekomünikasyon

61 Telekomünikasyon
61.1 Kablolu uzaktan iletişim (telekomünikasyon) faaliyetleri
61.10 Kablolu uzaktan iletişim (telekomünikasyon) faaliyetleri
61.10.01 Kablolu bir telekomünikasyon alt yapısı kullanılarak ses, veri, metin ve görüntü iletimine yönelik tesislerin işletimi, bakımı ve erişim sağlanması
61.10.02 Kablolu alt yapı operatörleri vasıtasıyla internet erişimi sağlanması
61.10.99 Diğer kablolu uzaktan iletişim (telekomünikasyon) faaliyetleri
61.2 Kablosuz (telsiz) telekomünikasyon faaliyetleri
61.20 Kablosuz (telsiz) telekomünikasyon faaliyetleri
61.20.00 Kablosuz (telsiz) telekomünikasyon faaliyetleri
61.3 Uydu telekomünikasyon faaliyetleri
61.30 Uydu telekomünikasyon faaliyetleri
61.30.01 Bir uydu telekomünikasyon altyapısı kullanılarak ses, veri, metin ve görüntü iletimine yönelik tesislerin işletimi, bakımı ve erişim sağlanması
61.30.02 Kablolu şebekeler, yerel televizyon istasyonları veya radyo şebekelerinden alınan görsel, işitsel veya metin haldeki programların ev uydu sistemleri vasıtasıyla tüketicilere dağıtılması
61.30.99 Diğer uydu telekomünikasyon faaliyetleri
61.9 Diğer telekomünikasyon faaliyetleri
61.90 Diğer telekomünikasyon faaliyetleri
61.90.01 Uydudan izleme, iletişim telemetresi ve radar istasyon işletmeleri gibi, özel telekomünikasyon uygulamalarının sağlanması
61.90.02 Halka açık tesislere telefon ve internet erişiminin sağlanması
61.90.03 Mevcut telekom bağlantıları üzerinden telekomünikasyon hizmetlerinin sağlanması:+VOIP (İnternet Protokolü Üzerinden Ses İletişimi) sağlanması
61.90.99 Diğer telekomünikasyon faaliyetleri

62-   Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler

62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
62.0 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
62.01 Bilgisayar programlama faaliyetleri
62.01.01 Sistem yazılımları, yazılım uygulamaları
62.01.02 Yazılım uygulamaları
62.01.03 Veritabanları
62.01.04 Web sayfaları
62.01.05 Yazılımların müşterilerin isteğine göre uyarlanması
62.01.99 Diğer bilgisayar programlama faaliyetleri
62.02 Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri
62.02.00 Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri
62.03 Bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleri
62.03.00 Bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleri
62.09 Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri
62.09.01 Kişisel bilgisayarların kurulumu
62.09.02 Yazılım kurma hizmetleri
62.09.99 b.y.s. diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri

63-   Bilgi hizmet faaliyetleri

63 Bilgi hizmet faaliyetleri
63.1 Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; web portalları
63.11 Veri işleme, barındırma (hosting) ve ilgili faaliyetler
63.11.00 Veri işleme, barındırma (hosting) ve ilgili faaliyetler
63.12 Web portalları
63.12.01 Kolaylıkla araştırılabilir bir formatta internet adresleri ve içeriklerin kapsamlı veritabanlarının oluşturulması ve muhafaza edilmesi için bir arama motoru kullanan web sitelerinin işletilmesini kapsamaktadır
63.12.02 Periyodik olarak güncellenmiş içerik sağlayan medya siteleri gibi internet portalı olarak çalışan diğer web sitelerinin işletimini de kapsamaktadır
63.9 Diğer bilgi hizmet faaliyetleri
63.91 Haber ajanslarının faaliyetleri
63.91.00 Haber ajanslarının faaliyetleri
63.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri
63.99.01 Bilgisayar destekli telefon bilgi hizmetleri
63.99.02 Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak bilgi arama hizmetleri
63.99.03 Gazete kupürleri hizmetleri, basın kupürleri hizmetleri vb.
63.99.99 Diğer başka yerde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri

K-    FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ

64-   Sigorta ve emeklilik fonları hariç finansal hizmet faaliyetleri

64 Sigorta ve emeklilik fonları hariç finansal hizmet faaliyetleri
64.1 Parasal aracı kuruluşların faaliyetleri
64.11 Merkez bankası faaliyetleri
64.11.00 Merkez bankası faaliyetleri
64.19 Diğer parasal aracı kuruluşların faaliyetleri
64.19.01 Bankalar (katılım bankaları dahil)
64.19.02 Kredi birlikleri
64.19.03 Kefalet Kooperatifleri
64.19.99 b.y.s. diğer parasal aracı kuruluşların faaliyetleri
64.2 Holding şirketlerinin faaliyetleri
64.20 Holding şirketlerinin faaliyetleri
64.20.00 Holding şirketlerinin faaliyetleri
64.3 Tröstler, fonlar ve diğer mali birimler
64.30 Tröstler, fonlar ve diğer mali birimler
64.30.00 Tröstler, fonlar ve diğer mali birimler
64.9 Sigorta ve emeklilik fonları hariç diğer finansal hizmet faaliyetleri
64.91 Finansal kiralama.
64.91.00 Finansal kiralama
64.92 Diğer kredi verme faaliyetleri
64.92.00 Diğer kredi verme faaliyetleri
64.99 Sigorta ve emeklilik fonları hariç başka yerde sınıflandırılmamış diğer finansal hizmet faaliyetleri
64.99.00 Sigorta ve emeklilik fonları hariç başka yerde sınıflandırılmamış diğer finansal hizmet faaliyetleri

65-   Zorunlu sosyal güvenlik hariç, sigorta ve reasürans ve emeklilik fonları

65 Zorunlu sosyal güvenlik hariç, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları
65.1 Sigorta
65.11 Hayat sigortası
65.11.00 Hayat sigortası
65.12 Hayat sigortası dışındaki sigortalar
65.12.01 Deniz sigorta müesseseleri ve acenteleri
65.12.02 Hayat sigortası dışında sigorta hizmetlerinin sağlanması
65.2 Reasürans
65.20 Reasürans
65.20.00 Reasürans
65.3 Emeklilik fonları
65.30 Emeklilik fonları
65.30.00 Emeklilik fonları

66-   Finansal hizmetler ve sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler

66 Finansal hizmetler ve sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler
66.1 Sigorta ve emeklilik fonları hariç, finansal hizmetler için yardımcı faaliyetler
66.11 Finansal piyasaların yönetimi
66.11.00 Finansal piyasaların yönetimi
66.12 Menkul kıymetler ve emtia sözleşmeleri simsarlığı
66.12.01 Döviz büroları faaliyetleri
66.12.99 Diğer menkul kıymetler ve emtia sözleşmeleri simsarlığı
66.19 Sigorta ve emeklilik fonları hariç, finansal hizmetler için yardımcı diğer faaliyetler
66.19.00 Sigorta ve emeklilik fonları hariç, finansal hizmetler için yardımcı diğer faaliyetler
66.2 Sigorta ve emeklilik fonuna yardımcı faaliyetler
66.21 Risk ve zarar değerlemesi
66.21.00 Risk ve zarar değerlemesi
66.22 Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
66.22.00 Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
66.29 Sigorta ve emeklilik fonuna yardımcı diğer faaliyetler
66.29.00 Sigorta ve emeklilik fonuna yardımcı diğer faaliyetler
66.3 Fon yönetimi faaliyetleri
66.30 Fon yönetimi faaliyetleri
66.30.00 Fon yönetimi faaliyetleri

L-    GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

68-   Gayrimenkul faaliyetleri

68 Gayrimenkul faaliyetleri
68.1 Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması
68.10 Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması
68.10.00 Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması
68.2 Kendine ait veya kiralanan gayrimenkulün kiraya verilmesi veya işletilmesi
68.20 Kendine ait veya kiralanan gayrimenkulün kiraya verilmesi veya işletilmesi
68.20.00 Kendine ait veya kiralanan gayrimenkulün kiraya verilmesi veya işletilmesi
68.3 Bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olan gayrimenkul faaliyetleri
68.31 Gayrimenkul acenteleri
68.31.01 Gayrimenkulün ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak satın alınması, satılması ve kiralanmasında aracılık
68.31.02 Gayrimenkulün ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak satın alınmasıyla, satılmasıyla ve kiralanmasıyla ilgili danışmanlık faaliyetleri ve ekspertiz hizmetleri
68.31.99 Diğer gayrimenkul acenteleri
68.32 Bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak gayrimenkulün yönetilmesi
68.32.00 Bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak gayrimenkulün yönetilmesi

M-    MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

69-   Hukuki ve muhasebe faaliyetleri

69 Hukuki ve muhasebe faaliyetleri
69.1 Hukuk faaliyetleri
69.10 Hukuk faaliyetleri
69.10.01 Mahkemeler veya diğer yargı birimlerinden önce olsun ya da olmasın, baro üyesi olan kişiler tarafından veya bunların denetiminde bir tarafın menfaatinin diğer bir tarafa karşı hukuki olarak temsil edilmesi
69.10.02 Genel danışmanlık ve tavsiye, yasal dokümanların hazırlanması
69.10.03 Patentler ve telif hakları
69.10.04 Genel noterlerin, hukuk noterlerinin, mübaşirlerin, hakemlerin, müfettişlerin ve bilirkişilerin diğer faaliyetleri
69.10.99 Diğer hukuk faaliyetleri
69.2 Muhasebe, defter tutma ve denetim faaliyetleri; vergi müşavirliği
69.20 Muhasebe, defter tutma ve denetim faaliyetleri; vergi müşavirliği
69.20.00 Muhasebe, defter tutma ve denetim faaliyetleri; vergi müşavirliği

70-   İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri

70 İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri
70.1 İdare merkezi faaliyetleri
70.10 İdare merkezi faaliyetleri
70.10.00 İdare merkezi faaliyetleri
70.2 İdari danışmanlık faaliyetleri
70.21 Halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri
70.21.00 Halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri
70.22 İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri
70.22.01 Muhasebe metotlarının veya prosedürlerinin, maliyet muhasebesi programlarının, bütçe denetim prosedürlerinin tasarlanması
70.22.02 Planlama, organizasyon etkinlik ve denetim, yönetim bilgisi gibi alanlarda işletmelere ve kamu hizmet birimlerine tavsiye ve yardımda bulunulması
70.22.03 Sistem, personel ve ürün belgelendirme faaliyetleri (kalite belgeleri)
70.22.99 Diğer işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri

71-   Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik muayene ve analiz

71 Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik muayene ve analiz
71.1 Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık
71.11 Mimarlık faaliyetleri
71.11.01 İnşaat tasarımı ve teknik resim
71.11.02 Şehir ve bölge planlaması ve peyzaj mimarlığı
71.11.99 Mimarlık faaliyetleri
71.12 Mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık
71.12.01 Makineler, endüstriyel süreçler ve endüstriyel fabrikalar
71.12.02 İnşaat mühendisliği, su (hidrolik) mühendisliği ve trafik mühendisliğini kapsayan projeler
71.12.03 Su yönetim projeleri
71.12.04 Elektrik ve elektronik mühendisliği, maden mühendisliği, kimyasal mühendislik, makine, endüstri ve sistem mühendisliği, iş güvenliği mühendisliği ile ilgili projelerin hazırlanması ve gerçekleştirilmesi
71.12.05 İklimleme, soğutma, sağlık ve kirlilik denetim mühendisliği, ses mühendisliği ve benzerinin kullanılması ile projelerin hazırlanması
71.12.06 Jeofizik, jeolojik ve sismik ölçüm
71.12.07 Jeodezik ölçüm faaliyetleri
71.12.08 Haritacılık ve uzay enformasyon faaliyetleri
71.12.09 Yapı denetim faaliyetleri
71.12.99 Diğer mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık
71.2 Teknik test ve analiz faaliyetleri
71.20 Teknik test ve analiz faaliyetleri
71.20.00 Teknik test ve analiz faaliyetleri

72-   Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri

72 Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri
72.1 Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
72.11 Biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
72.11.00 Biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
72.19 Doğal bilimlerle ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
72.19.01 Denizde yapılan araştırmacılık faaliyetleri
72.19.99 Diğer doğal bilimlerle ve mühendislikle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
72.2 Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
72.20 Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
72.20.00 Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri

73-   Reklamcılık ve Pazar araştırması

73 Reklamcılık ve pazar araştırması
73.1 Reklamcılık
73.11 Reklam ajanslarının faaliyetleri
73.11.01 Reklam kampanyalarının tasarlanması ve gerçekleştirilmesi
73.11.02 Pazarlama kampanyalarının ve müşterilerin çekilmesi ve elde tutulmasını amaçlayan diğer reklamcılık hizmetlerinin yürütülmesi
73.11.99 Diğer reklam ajanslarının faaliyetleri
73.12 Kitle iletişim araçları (Medya) yoluyla gösterimi
73.12.00 Kitle iletişim araçları (medya) yoluyla gösterimi
73.2 Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri
73.20 Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri
73.20.01 Satışların artırılması ve yeni ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla, sonuçların istatistiki analizi dahil olmak üzere, Pazar potansiyeli, bilinirlik, mal ve hizmetlerin kabul edilirliği ve mala ve hizmete aşinalık ve tüketicilerin satın alma alışkanlıklarının araştırılması
73.20.02 Politik, ekonomik ve sosyal konularla ilgili kamuoyu araştırmalarının ve bunların istatistiki analizlerinin yapılması
73.20.99 Diğer piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri

74-   Diğer profosyonel, bilimsel ve teknik faaliyetler

74 Diğer profesyonel, bilimsel ve teknik faaliyetler
74.1 Uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri
74.10 Uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri
74.10.01 Kişisel eşyalar veya ev eşyaları gibi tekstil, giysi, ayakkabı, mücevher, mobilya ve diğer iç dekorasyon ve diğer moda malları ile ilgili moda tasarımı
74.10.02 Endüstriyel tasarım, yani dağıtımda, kullanımda ve bakımında insan karakteristiklerini ve ihtiyaçlarını, güvenliğini, pazar cazibesini dikkate alarak, ürünün malzemelerinin, mekanizmasının, şeklinin,renginin ve yüzey bitirme işlemlerinin belirlenmesi de dahil olmak üzere ürünlerin kullanımını, değerini ve görünümünü optimize eden tasarımları ve özellikleri oluşturma ve geliştirme
74.10.03 Grafik tasarımcılarının faaliyetleri
74.10.04 İç mimarların (dekoratörlerin) faaliyetleri
74.10.99 Diğer uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri
74.2 Fotoğrafçılık faaliyetleri
74.20 Fotoğrafçılık faaliyetleri
74.20.00 Fotoğrafçılık faaliyetleri
74.3 Tercüme ve tefsir faaliyetleri
74.30 Tercüme ve tefsir faaliyetleri
74.30.00 Tercüme ve tefsir faaliyetleri
74.9 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer profesyonel, bilimsel ve teknik faaliyetler
74.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer profesyonel, bilimsel ve teknik faaliyetler
74.90.01 Patent komisyonculuğu faaliyetleri (patentlerin alım ve satımı için düzenleme yapılması)
74.90.02 Mimarlık, mühendislik ve idari danışmanlık dışındaki danışmanlık faaliyetleri
74.90.03 Forvarder faaliyetleri
74.90.04 Navlun komisyoncuları
74.90.05 Puantajlama faaliyetleri
74.90.06 Gemi klas müesseseleri, deniz ekspertiz ve sürveyör faaliyetleri
74.90.99 Diğer başka yerde sınıflandırılmamış diğer profesyonel, bilimsel ve teknik faaliyetler

75-   Veterinerlik hizmetleri

75 Veterinerlik hizmetleri
75.0 Veterinerlik hizmetleri
75.00 Veterinerlik hizmetleri
75.00.00 Veterinerlik hizmetleri

77-   Kiralama ve leasing faaliyetleri

77 Kiralama ve leasing faaliyetleri
77.1 Motorlu taşıtların kiralanması ve leasingi
77.11 Hafif motorlu taşıtların ve arabaların kiralanması
77.11.00 Hafif motorlu taşıtların ve arabaların kiralanması
77.12 Kamyonların kiralanması ve leasingi
77.12.01 Kamyonlar, römorklar veya ağır motorlu taşıtlar (3.5 tondan daha fazla)
77.12.02 Eğlence taşıtları
77.12.99 Diğer kamyonların kiralanması ve leasingi
77.2 Kişisel ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi
77.21 Eğlence ve spor eşyalarının kiralanması ve leasingi
77.21.00 Eğlence ve spor eşyalarının kiralanması ve leasingi
77.22 Video kasetlerin ve disklerin kiralanması
77.22.00 Video kasetlerin ve disklerin kiralanması
77.29 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi
77.29.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi
77.3 Diğer makine, teçhizat ve eşyanın kiralanması ve leasingi
77.31 Tarımsal makine ve teçhizatın kiralanması ve leasingi
77.31.00 Tarımsal makine ve teçhizatın kiralanması ve leasingi
77.32 İnşaat ve yeraltı mühendisliği makine ve teçhizatının kiralanması ve leasingi
77.32.00 İnşaat ve yeraltı mühendisliği makine ve teçhizatının kiralanması ve leasingi
77.33 Büro makine ve teçhizatının (bilgisayarlar dahil) kiralanması ve leasingi
77.33.00 Büro makine ve teçhizatının (bilgisayarlar dahil) kiralanması ve leasingi
77.34 Su taşımacılığı araçlarının kiralanması ve leasingi
77.34.01 Yat işletmeciliği
77.34.02 Gezinti tekneleri işletmeciliği
77.35 Hava taşımacılığı araçlarının kiralanması ve leasingi
77.35.00 Hava taşımacılığı araçlarının kiralanması ve leasingi
77.39 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer makine, teçhizat ve eşyaların kiralanması ve leasingi
77.39.01 Operatörsüz olarak genellikle endüstriler tarafından sermaye malları olarak kullanılan diğer makine ve teçhizatın kiralanması ve operasyonel leasingi
77.39.02 Sürücüsüz olarak kara taşımacılığı teçhizatının (motorlu taşıtlar hariç) kiralanması ve operasyonel leasingi
77.39.99 Diğer başka yerde sınıflandırılmamış diğer makine, teçhizat ve eşyaların kiralanması ve leasingi
77.4 Telif hakkı alınmış olan çalışmalar dışında, fikri mülkiyet haklarının ve benzer ürünlerin leasingi
77.40 Telif hakkı alınmış olan çalışmalar dışında, fikri mülkiyet haklarının ve benzer ürünlerin leasingi
77.40.00 Telif hakkı alınmış olan çalışmalar dışında, fikri mülkiyet haklarının ve benzer ürünlerin leasingi

78-   İstihdam faaliyetleri

78 İstihdam faaliyetleri
78.1 İşe girecek kişilerin seçimi ve yerleştirilmesi faaliyetleri
78.10 İşe girecek kişilerin seçimi ve yerleştirilmesi faaliyetleri
78.10.01 İdari yerleştirme ve araştırma faaliyetleri dahil olmak üzere personel araştırması, seçimi, gönderilmesi ve yerleştirilmesi faaliyetleri
78.10.02 Oyuncu seçme ajansları ve bürolarının faaliyetleri
78.10.99 Diğer işe girecek kişilerin seçimi ve yerleştirilmesi faaliyetleri
78.2 Geçici iş bulma kurumlarının faaliyetleri
78.20 Geçici iş bulma kurumlarının faaliyetleri
78.20.00 Geçici iş bulma kurumlarının faaliyetleri
78.3 Diğer insan kaynaklarının sağlanması
78.30 Diğer insan kaynaklarının sağlanması
78.30.00 Diğer insan kaynaklarının sağlanması

79-   Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ile ilgili faaliyetler

79 Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ile ilgili faaliyetler
79.1 Seyahat acentesi ve tur operatörlerinin faaliyetleri
79.11 Seyahat acentesi faaliyetleri
79.11.00 Seyahat acentesi faaliyetleri
79.12 Tur operatörü faaliyetleri
79.12.00 Tur operatörü faaliyetleri
79.9 Diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler
79.90 Diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler
79.90.01 Konteyner gemi acenteleri
79.90.02 Düzenli sefer yapan gemi acenteleri
79.90.03 Düzensiz sefer yapan gemi acenteleri
79.90.04 Kıyı gemi acenteleri

N-    İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

80-   Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri

80 Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri
80.1 Özel güvenlik faaliyetleri
80.10 Özel güvenlik faaliyetleri
80.10.00 Özel güvenlik faaliyetleri
80.2 Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri
80.20 Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri
80.20.00 Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri
80.3 Soruşturma faaliyetleri
80.30 Soruşturma faaliyetleri
80.30.00 Soruşturma faaliyetleri

81-   Binalar ve çevre düzenlemesi faaliyetleri

81 Binalar ve çevre düzenlemesi faaliyetleri
81.1 Bağlı tesisler destek hizmetleri
81.10 Bağlı tesisler destek hizmetleri
81.10.00 Bağlı tesisler destek hizmetleri
81.2 Temizlik faaliyetleri
81.21 Binaların genel temizliği
81.21.01 Her tür binanın genel (uzmanlaşmamış) temizliği
81.21.02 Diğer işletme ve mesleki binalar ve çok birimli yerleşim binaları

81.21.03 Tarihi binaların temizliği
81.22 Diğer bina ve endüstriyel temizlik faaliyetleri
81.22.01 Ofisler, fabrikalar, dükkanlar, kuruluşlar ve diğer işletmeler ve mesleki binalar ve çok birimli yerleşim binaları dahil olmak üzere, her türlü binanın dış temizliği
81.22.02 Pencere temizliği, çimlerin temizlenmesi ve şöminelerin, fırınların, kalorifer kazanlarının, ocakların, buhar kazanlarının, havalandırma kanallarının, egzoz ünitelerinin temizlenmesi gibi binalar için özel temizlik faaliyetleri
81.22.03 Endüstriyel makinelerin temizliği
81.22.99 bys. diğer bina ve endüstriyel temizlik faaliyetleri
81.29 Diğer temizlik faaliyetleri
81.29.01 Yüzme havuzlarının temizliği ve bakımı hizmetleri
81.29.02 Trenlerin, otobüslerin, uçakların ve benzerlerinin temizliği
81.29.03 Karayolu ve deniz tankerlerinin içlerinin temizliği
81.29.04 Dezenfekte ve imha faaliyetleri
81.29.05 Caddelerin süpürülmesi ve kar ve buzun kaldırılması
81.29.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer temizlik faaliyetleri
81.3 Çevre düzenlemesi ve bakım faaliyetleri
81.30 Çevre düzenlemesi ve bakım faaliyetleri
81.30.01 Dikim, bakım ve onarım
81.30.99 Diğer çevre düzenlemesi ve bakım faaliyetleri

82-   Büro yönetimi, büro desteği ve diğer şirket destek faaliyetleri

82 Büro yönetimi, büro desteği ve diğer şirket destek faaliyetleri
82.1 Büro yönetimi ve destek faaliyetleri
82.11 Ortak büro yönetim hizmeti faaliyetleri
82.11.00 Ortak büro yönetim hizmeti faaliyetleri
82.19 Fotokopi, doküman hazırlama ve diğer özel büro destek hizmetleri
82.19.00 Fotokopi, doküman hazırlama ve diğer özel büro destek hizmetleri
82.2 Çağrı merkezlerinin faaliyetleri
82.20 Çağrı merkezlerinin faaliyetleri
82.20.00 Çağrı merkezlerinin faaliyetleri
82.3 Kongre ve ticari fuar organizasyonu
82.30 Kongre ve ticari fuar organizasyonu
82.30.00 Kongre ve ticari fuar organizasyonu
82.9 Başka yerde sınıflandırılmamış şirket destek hizmet faaliyetleri
82.91 Tahsilat daireleri ve kredi kayıt bürolarının faaliyetleri
82.91.01 Müşterilerden alacaklar için olan ödemelerin ve havale ödemelerinin toplanması
82.91.02 Bilgi toplama
82.91.99 Diğer tahsilat daireleri ve kredi kayıt bürolarının faaliyetleri
82.92 Paketleme faaliyetleri
82.92.00 Paketleme faaliyetleri
82.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer şirket destek hizmet faaliyetleri
82.99.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer şirket destek hizmet faaliyetleri

O-    KAMU YÖNETİMİ VE SAVUNMA; ZORUNLU SOSYAL GÜVENLİK

84-   Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik

84 Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik
84.1 Ülke yönetimi ve toplumun ekonomik ve sosyal politikalarının yönetimi
84.11 Genel kamu yönetimi faaliyetleri
84.11.00 Genel kamu yönetimi faaliyetleri
84.12 Sosyal güvenlik hariç, sağlık, eğitim, kültürel hizmetler ve diğer sosyal hizmetleri sağlayan kurulu
84.12.00 Sosyal güvenlik hariç, sağlık, eğitim, kültürel hizmetler ve diğer sosyal hizmetleri  sağlayan kuruluşların faaliyetlerinin düzenlenmesi
84.13 İş etkinliğinin artırılmasına yönelik katkı ve düzenleme faaliyetleri
84.13.00 İş etkinliğinin artırılmasına yönelik katkı ve düzenleme faaliyetleri
84.2 Bir bütün olarak topluma hizmetlerin sağlanması
84.21 Dışişleri ile ilgili hizmetler
84.21.00 Dışişleri ile ilgili hizmetler
84.22 Savunma faaliyetleri
84.22.00 Savunma faaliyetleri
84.23 Adalet ve yargı organlarının faaliyetleri
84.23.00 Adalet ve yargı organlarının faaliyetleri
84.24 Kamu düzeni ve güvenliği ile ilgili faaliyetler
84.24.00 Kamu düzeni ve güvenliği ile ilgili faaliyetler
84.25 İtfaiye hizmetleri
84.25.00 İtfaiye hizmetleri
84.3 Zorunlu sosyal güvenlik faaliyetleri
84.30 Zorunlu sosyal güvenlik faaliyetleri
84.30.00 Zorunlu sosyal güvenlik faaliyetleri

P- EĞİTİM

85-   Eğitim

85 Eğitim
85.1 Okul öncesi eğitim
85.10 Okul öncesi eğitim
85.10.00 Okul öncesi eğitim
85.2 İlköğretim
85.20 İlköğretim
85.20.00 İlköğretim
85.3 Ortaöğretim
85.31 Genel ortaöğretim
85.31.00 Genel ortaöğretim
85.32 Teknik ve mesleki orta öğretim
85.32.00 Teknik ve mesleki orta öğretim
85.4 Yükseköğretim hizmetleri
85.41 Ortaöğretim sonrası üniversite derecesinde olmayan eğitim
85.41.00 Ortaöğretim sonrası üniversite derecesinde olmayan eğitim
85.42 Yükseköğretim
85.42.00 Yükseköğretim
85.5 Diğer eğitim
85.51 Sporlar ve eğlence eğitimi
85.51.00 Sporlar ve eğlence eğitimi
85.52 Kültürel eğitim
85.52.00 Kültürel eğitim
85.53 Sürücü kursu faaliyetleri
85.53.00 Sürücü kursu faaliyetleri
85.59 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer eğitim
85.59.01 Yardımcı kurslar sunan öğrenim merkezleri
85.59.02 Dil eğitimi ve konuşma becerileri eğitimi
85.59.03 Bilgisayar eğitimi
85.59.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer eğitim
85.6 Eğitimi destekleyici faaliyetler
85.60 Eğitimi destekleyici faaliyetler
85.60.00 Eğitimi destekleyici faaliyetler

Q- İNSAN SAĞLIĞI VE SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİ

86-   İnsan sağlığı hizmetleri

86 İnsan sağlığı hizmetleri
86.1 Hastane hizmetleri
86.10 Hastane hizmetleri
86.10.00 Hastane hizmetleri
86.2 Tıp ve dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri
86.21 Genel tıp ile ilgili uygulama faaliyetleri
86.21.00 Genel tıp ile ilgili uygulama faaliyetleri
86.22 Uzman hekimlik ile ilgili uygulama faaliyetleri
86.22.00 Uzman hekimlik ile ilgili uygulama faaliyetleri
86.23 Dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri
86.23.01 Genel veya uzmanlık alanında dişçilik faaliyetleri
86.23.02 Ortodonti faaliyetleri
86.23.99 Diğer dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri
86.9 İnsan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler
86.90 İnsan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler
86.90.01 Ayrı çalışan ancak düzenli olarak diş hekimlerince denetlenen diş terapistleri, okul diş hemşireleri ve diş sağlık bilimcileri gibi diş sağlık personelinin faaliyetleri
86.90.02 X-ray laboratuarları ve diğer teşhis görüntüleme merkezleri, kan analiz laboratuarları
86.90.03 Kan bankalarının, sperm bankalarının, organ nakli bankalarının ve benzeri faaliyetleri
86.90.04 Uçaklar dahil olmak üzere herhangi bir araç ile hastaların ambulansla taşınması. Bu hizmetler genellikle acil bir durum süresince sağlanmaktadır.
86.90.99 Diğer insan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler

87-   Yatılı bakım faaliyetleri

87 Yatılı bakım faaliyetleri
87.1 Hemşireli yatılı bakım faaliyetleri
87.10 Hemşireli yatılı bakım faaliyetleri
87.10.00 Hemşireli yatılı bakım faaliyetleri
87.2 Zihinsel engellilere, ruh hastalarına ve madde bağımlılarına yönelik yatılı bakım faaliyetleri
87.20 Zihinsel engellilere, ruh hastalarına ve madde bağımlılarına yönelik yatılı bakım faaliyetleri
87.20.00 Zihinsel engellilere, ruh hastalarına ve madde bağımlılarına yönelik yatılı bakım faaliyetleri
87.3 Yaşlılar ve bedensel engellilere yönelik yatılı bakım faaliyetleri
87.30 Yaşlılar ve bedensel engellilere yönelik yatılı bakım faaliyetleri
87.30.00 Yaşlılar ve bedensel engellilere yönelik yatılı bakım faaliyetleri
87.9 Diğer yatılı bakım faaliyetleri
87.90 Diğer yatılı bakım faaliyetleri

87.90.00 Diğer yatılı bakım faaliyetleri

88-   Barınacak yer sağlanmaksızın yürütülen sosyal hizmetler

88 Barınacak yer sağlanmaksızın yürütülen sosyal hizmetler
88.1 Yaşlılar ve bedensel engelliler için barınacak yer sağlanmaksızın yürütülen sosyal hizmetler
88.10 Yaşlılar ve bedensel engelliler için barınacak yer sağlanmaksızın yürütülen sosyal hizmetler
88.10.00 Yaşlılar ve bedensel engelliler için barınacak yer sağlanmaksızın yürütülen sosyal hizmetler
88.9 Barınacak yer sağlanmaksızın yürütülen diğer sosyal hizmetler
88.91 Çocuk bakım (kreş) faaliyetleri
88.91.00 Çocuk bakım (kreş) faaliyetleri
88.99 Barınacak yer sağlanmaksızın yürütülen sosyal hizmetler
88.99.00 Barınacak yer sağlanmaksızın yürütülen sosyal hizmetler

R- KÜLTÜR, SANAT EĞLENCE, DİNLENCE VE SPOR

90-   Yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri

90 Yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri
90.0 Yaratıcı sanatlar ve eğlence faaliyetleri
90.01 Gösteri sanatları
90.01.00 Gösteri sanatları
90.02 Gösteri sanatlarına yardımcı faaliyetler
90.02.00 Gösteri sanatlarına yardımcı faaliyetler
90.03 Sanatsal yaratıcılık faaliyetleri
90.03.00 Sanatsal yaratıcılık faaliyetleri
90.04 Sanat tesislerinin işletilmesi
90.04.00 Sanat tesislerinin işletilmesi

91-   Kütüphaneler, arşivler, müzeler ve diğer kültürel faaliyetler

91 Kütüphaneler, arşivler, müzeler ve diğer kültürel faaliyetler
91.0 Kütüphaneler, arşivler, müzeler ve diğer kültürel faaliyetler
91.01 Kütüphane ve arşivlerin faaliyetleri
91.01.00 Kütüphane ve arşivlerin faaliyetleri
91.02 Müzelerin faaliyetleri
91.02.00 Müzelerin faaliyetleri
91.03 Tarihi alanlar ve yapılar ile turistik yerlerin işletilmesi
91.03.00 Tarihi alanlar ve yapılar ile turistik yerlerin işletilmesi
91.04 Botanik ve hayvanat bahçeleri ile milli parklarla ilgili faaliyetler
91.04.00 Botanik ve hayvanat bahçeleri ile milli parklarla ilgili faaliyetler

92-   Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri

92 Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri
92.0 Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri
92.00 Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri
92.00.00 Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri

93-   Spor faaliyetleri, eğlence ve oyun faaliyetleri

93 Spor faaliyetleri, eğlence ve oyun faaliyetleri
93.1 Spor faaliyetleri
93.11 Spor tesislerinin işletilmesi
93.11.01 Kapalı veya açık spor karşılaşmaları için tesislerin işletilmesi
93.11.02 Organizasyonların kendi tesisleri ile profesyoneller ve amatörler için açık veya kapalı spor karşılaşmaları düzenlemeleri ve gerçekleştirmeleri
93.11.99 Diğer spor tesislerinin işletilmesi
93.12 Spor klüplerinin faaliyetleri
93.12.00 Spor klüplerinin faaliyetleri
93.13 Form tutma salonları ile vücut geliştirme salonları
93.13.00 Form tutma salonları ile vücut geliştirme salonları
93.19 Diğer spor faaliyetleri
93.19.00 Diğer spor faaliyetleri
93.2 Eğlence ve dinlence faaliyetleri
93.21 Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri
93.21.00 Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri
93.29 Diğer eğlence ve dinlence faaliyetleri
93.29.01 Marina işletmeciliği
93.29.02 Su üstü ve su altı deniz sporları hizmeti faaliyetleri
93.29.03 İnternet kafeler

S- DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ

94-   Üye olunan kuruluşların faaliyetleri

94 Üye olunan kuruluşların faaliyetleri
94.1 İş, işveren ve meslek kuruluşlarının faaliyetleri
94.11 İş ve işveren kuruluşlarının faaliyetleri
94.11.00 İş ve işveren kuruluşlarının faaliyetleri
94.12 Profesyonel meslek kuruluşlarının faaliyetleri
94.12.00 Profesyonel meslek kuruluşlarının faaliyetleri
94.2 Sendika faaliyetleri
94.20 Sendika faaliyetleri
94.20.00 Sendika faaliyetleri
94.9 Diğer üyelik organizasyonlarının faaliyetleri
94.91 Dini kuruluşların faaliyetleri
94.91.00 Dini kuruluşların faaliyetleri
94.92 Siyasi kuruluşların faaliyetleri
94.92.00 Siyasi kuruluşların faaliyetleri
94.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer üye olunan kuruluşların faaliyetleri
94.99.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer üye olunan kuruluşların faaliyetleri

95-   Bilgisayarların ve kişisel ve ev eşyalarının onarımı

95 Bilgisayarların ve kişisel ve ev eşyalarının onarımı
95.1 Bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı
95.11 Bilgisayarların ve bilgisayar çevre donanımlarının onarımı
95.11.00 Bilgisayarların ve bilgisayar çevre donanımlarının onarımı
95.12 İletişim araç ve gereçlerinin onarımı
95.12.00 İletişim araç ve gereçlerinin onarımı
95.2 Kişisel eşyalar ile ev eşyalarının onarımı
95.21 Tüketici elektronik eşyalarının onarımı
95.21.00 Tüketici elektronik eşyalarının onarımı
95.22 Ev eşyalarının, ev ve bahçe teçhizatının onarımı
95.22.01 Ev eşyalarının bakım ve onarımı
95.22.02 Ev ve bahçe teçhizatının onarım ve bakımı
95.23 Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı
95.23.00 Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı
95.24 Büro ve ev mobilyası onarımı
95.24.00 Büro ve ev mobilyası onarımı
95.25 Saatlerin ve mücevherlerin onarımı
95.25.01 Saatlerin ve saat kovanı ve tüm metal gövdeler; manivela, kronometreler gibi saat parçalarının onarımı
95.25.02 Mücevherlerin onarımı ve tadilatı
95.29 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının onarımı
95.29.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının onarımı

96-   Diğer hizmet faaliyetleri

96 Diğer hizmet faaliyetleri
96.0 Diğer hizmet faaliyetleri
96.01 Tekstil ve kürk ürünlerinin yıkanması ve kuru temizlemesi
96.01.01 Halk için ya da endüstri veya ticari müşteriler için, mekanik teçhizatla, el veya jetonla çalışan makineler vasıtasıyla her tür giysinin ve tekstil ürünlerinin (kürk dahil olmak üzere) yıkanması ve kuru temizlenmesi,ütülenmesi v.b.
96.01.02 Müşterinin evinde olsun ya da olmasın halı ve kilim yıkanması ile tül ve perde temizliği
96.01.99 Diğer tekstil ve kürk ürünlerinin yıkanması ve kuru temizlemesi
96.02 Kuaförlük ve diğer güzellik salonlarının faaliyetleri
96.02.00 Kuaförlük ve diğer güzellik salonlarının faaliyetleri
96.03 Cenaze işleri ile ilgili faaliyetler
96.03.00 Cenaze işleri ile ilgili faaliyetler
96.04 Hamam, sauna, masaj salonu vb. yerlerin faaliyetleri
96.04.00 Hamam, sauna, masaj salonu vb. yerlerin faaliyetleri
96.09 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer hizmet faaliyetleri
96.09.00 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer hizmet faaliyetleri

T- HANEHALKLARININ İŞVERENLER OLARAK FAALİYETLERİ; HANEHALKLARI TARAFINDAN KENDİ KULLANIMLARINA YÖNELİK

97-   Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetleri

97 Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetleri
97.0 Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetleri
97.00 Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetleri
97.00.00 Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetleri

98-   Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mal ve hizmeti

98 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mal ve hizmeti
98.1 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mallar
98.10 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mallar
98.10.00 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mallar
98.2 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış hizmetler
98.20 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış hizmetler
98.20.00 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış hizmetler

U-ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE TEMSİLCİLİKLERİNİN FAALİYETLERİ

99-   Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri

99 Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri
99.0 Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri
99.00 Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri
99.00.00 Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri