Document Generator Portlet
Belge ve Tasdik

Menşe Şahadetnamesi

Menşe Şahadetnamesi ve Başvuru Formu toplam 4 sayfalık belgedir. Bu dört sayfalık belge boş haliyle Dış Ticaret Uygulama Birimi veznelerinden veya elektronik ortamdan adedi 5.-TL mukabilinde Satış Talepnamesi ile başvuran ihracatçı üyelerimize diledikleri sayıda satışa sunulmaktadır.

Menşe Şahadetnamesine konu ihraç eşyasının, tümüyle bir ülkede elde edilen veya üretilen eşya ise o ülke menşeli olduğunu; üretimi birden fazla ülkede gerçekleştirilen eşya sözkonusu olduğunda ise bir ülke menşeli sayılabilmesi için o ülkede yeni bir ürün imal edilmiş veya imalatın önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin o ülkede yapılmış olduğunu belgelemek için düzenlenmektedir.

Menşe Şahadetnamesini dolduran ve Başvuru Formunu kaşeleyip imzalayan ihracatçılarımızca eşyanın beyan ettikleri ülke menşeli olduğu hususunda tevsik edici tüm bilgi ve belgelerle birlikte onayı için Merkez Binamızda Dış Ticaret Uygulama Birimi’ne, Anadolu Yakası Bölge Hizmet Birimi - Maltepe, İDTM, Pendik ve Çatalca Hizmet Birimlerimize getirilir. Cumartesi günleri Anadolu Yakası Bölge Hizmet Birimi - Maltepe ve İ.D.T.M Hizmet Birimlerimizde 10.00-16.00 saatleri arasında onay işlemleri yapılır.

disticaret@ito.org.tr