Document Generator Portlet
Belge ve Tasdik
Basit A.TR Dolaşım Belgesi

Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar’ın 7. Bölümü Basitleştirilmiş İşlemler Hükmü uyarınca Onaylanmış İhracatçı yetkisi alan firmalarca düzenlenen ve Gümrük İdarelerine vize işlemi için ibraz zorunluluğu olmayan belgedir.


Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirilen ihracatlarda Onaylanmış İhracatçı yetkisi alan firmalarca düzenlenebilen ve hiçbir onay yapılmaksızın doğrudan alıcı ülke gümrük idarelerince işleme alınan Basit A.TR Dolaşım Belgeleri Dış Ticaret Uygulama Birimi veznelerinde Satış Talepnamesi ve OKS belgesinin ibrazı ile veya elektronik ortamda talep eden yetkili firmalara adedi 2.- TL bedel karşılığında satışa sunulur.


disticaret@ito.org.tr