Document Generator Portlet
Belge ve Tasdik
EUR-MED Dolaşım Sertifikası


Türkiye’nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkelere yönelik ihracatlarda, PAN AVRUPA AKDENİZ MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ (PAAMK) Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik uyarınca aşağıda sıralanan STA ülkelerine yapılan ihracatlarda ihraç konusu eşyanın gümrük indiriminden yararlanması amacıyla düzenlenen Odamızca onaylanan ve Gümrük İdareleri’nce vize edilen belgedir.

Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı EUR-MED düzenlenebilen ülkeler:

Akdeniz Ülkeleri


1-    Fas
2-    Tunus

3-    İsrail

4-    Mısır


AB Ülkeleri (AKÇT Ürünleri ve Tarım Ürünleri için)


EFTA ÜLKELERİ


1-    İsviçre
2-    İzlanda
3-    Lıechtenstein
4-    Norveç


Armonize Sistem Nomanklatürü esas alınarak Türk Gümrük Giriş Tarife Cetveli’nde (T) kısaltması ile işaret edilen eşya işlenmemiş Tarım Ürünü Listesi kapsamına dahil ürünü göstermekte olup, bu ürünlere ve  Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Listesi kapsamına dahil ürünlere ilişkin olarak Avrupa Birliği ülkelerine ihracında, EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Sertifikası düzenlenmektedir.


EUR-MED Dolaşım Sertifikası, son sayfa Başvuru Formu olmak üzere toplam 6 nüshadan oluşmaktadır.


İhracatçı üyelerimiz veya gümrük beyannamelerini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri EUR-MED Dolaşım Sertifikalarını bu belgenin arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak doldurduktan sonra ihraç konusu eşyanın menşeinin tesbitine yarayan tevsik edici tüm bilgi ve belgelerle onay için Dış Ticaret Uygulama Birimine, Anadolu Yakası Bölge Hizmet Birimi - Maltepe, İDTM, Pendik ve Çatalca Hizmet Birimizlerimize getirilir. Cumartesi günleri Anadolu Yakası Bölge Hizmet Birimi - Maltepe ve İDTM Hizmet Birimlerimizde 10.00 – 16.00 saatleri arasında onay işlemi yapılır.


Belgeler, Dış Ticaret Uygulama Birimi veznelerine Satış Talepnamesi ile başvuran veya  elektronik ortamdan adedi 5.-TL bedeli karşılığında diledikleri sayıda satışa sunulmaktadır.


EUR-MED Dolaşım Sertifikası Taahhütnamesi

Tercihli Menşe Statüsüne Sahip Ürünlere İlişkin Tedarikçi Beyanı

Tercihli Menşe Statüsüne SahipEşyaya İlişkin Uzun Dönem Tedarikçi Beyanıdisticaret@ito.org.tr