Document Generator Portlet
Belge ve Tasdik
EUR.1 Dolaşım Sertifikası


Türkiye' nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkelere yönelik ihracatlarda, Avrupa Birliği' ne üye ülkelere Tarım Ürünleri Listesi kapsamına dahil ürünlerin ihracatında ve yine Avrupa Birliği' ne üye ülkelere Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Ürün Listesi kapsamında dahil ürünlerin ihracında malın gümrük indiriminden yararlanması amacıyla İstanbul Ticaret Odası’nca onaylanan ve Gümrük İdareleri’nce vize edilen belgedir.
Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkeler:

1.      İsrail Devleti ,

2.      Makedonya Cumhuriyeti,

3.      Bosna Hersek,

4.      Filistin Kurtuluş Örgütü,

5.      Tunus,

6.      Fas,

7.      Suriye Arap Cumhuriyeti,

8.      Mısır Arap Cumhuriyeti,

9.    Arnavutluk Cumhuriyeti,

10.    Gürcistan,


11.    Sırbistan,


12.    Karadağ,


13.    Şili,


14.    Morityus Cumhuriyeti,

 

15.    Moldova,EFTA:

16.        İsviçre Konfederasyonu,

17.        Norveç Krallığı ,

18.        İzlanda Cumhuriyeti ,

19.        Lichtenstein Prensliği,

Armonize Sistem Nomanklatürü esas alınarak Türk Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde  ( T ) kısaltması ile işaret edilen eşya Tarım Ürünü Listesi Kapsamına dahil ürünü göstermektedir. Bu eşyanın Avrupa Birliği ülkelerine ihracında da EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenmektedir.

Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Ürün Listesi kapsamına dahil ürünler nelerdir:

Türkiye ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu (CECA) Kuran Anlaşmanın yetki alanına giren ve Türk Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde yanında (CECA) kısaltması yer alan eşyanın Avrupa Birliği ülkelerine ihracında da EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenmektedir.

EUR.1 Dolaşım Sertifikaları, son sayfası Başvuru Formu olmak üzere Dış Ticaret Uygulama Birimi veznelerinden veya elektronik ortamdan adedi 5.-TL mukabilinde ihracatçı üyelerimize diledikleri sayıda satışa sunulmaktadır.

İhracatçı üyelerimiz veya gümrük beyannamelerini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri EUR.1 Dolaşım Sertifikalarını bu belgenin arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak doldurduktan sonra ihraç konusu eşyanın menşeinin tesbitine yarayan tevsik edici tüm bilgi ve belgelerle onay için Dış Ticaret Uygulama Birimine,
Anadolu Yakası Bölge Hizmet Birimi - Maltepe, İDTM, Pendik ve Çatalca Hizmet Birimlerimize getirilir. Cumartesi günleri Anadolu Yakası Bölge Hizmet Birimi - Maltepe ve İDTM Hizmet Birimlerimizde 10.00-16.00 saatleri arasında onay işlemi yapılır.

Belgeler Uygulama Servisi veznelerinde Satış Talepnamesi ile başvuran veya elektronik ortamda talep eden firmalara 5.-TL karşılığında satışa sunulur.


EUR.1 Dolaşım Sertifikası Taahhütnamesi

EUR.1 Dolaşım Sertifikası Taahhütnamesi (Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Anlaşması)

EUR.1 Dolaşım Sertifikası Taahhütnamesi (Tarım Ürünleri Ticaretine İlişkin Menşe İspat Belgeleri)

Tercihli Menşe Statüsüne Sahip Ürünlere İlişkin Tedarikçi Beyanı

Tercihli Menşe Statüsüne SahipEşyaya İlişkin Uzun Dönem Tedarikçi Beyanıdisticaret@ito.org.tr