Document Generator Portlet
Belge ve Tasdik

Expertiz Raporu


·   Ekspertiz raporunun tanımı ve zorunlu kılan mevzuatlar hangileridir?

·   Ekspertiz raporu hangi alanlarda kullanılır?

·   Ekspertiz raporu tanzim edilen sektörler hangileridir?

·   Ekspertiz raporu için nasıl başvurulur?

·   Ekspertiz raporu başvuru evrakı hangileridir?

·   Ekspertiz raporu hazırlanma süreci nasıldır?

·   Ekspertiz raporu onaylı sureti nasıl alınır?

·   Ekspertiz raporu ile ilgili servis telefonları.

·   Vardiyalı çalışan iş yerlerine Ekspertiz Raporu nasıl düzenlenir?

Ekspertiz raporu tanımı ve zorunlu kılan mevzuat hangileridir?

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunu’ nun 5. maddesi ve bu kanuna göre çıkartılan Oda Muamelat Yönetmeliğinin 41. maddesinde tanımlanan kapasite raporu düzenlenemeyecek gıda maddesi üreten işyeri statüsünde olan yerlere 5174 sayılı kanunun 26 ve Oda Muamelat Yönetmeliği’ nin 27. maddesi uyarınca Odamız tarafından Ekspertiz Raporu düzenlenmekte ve onaylanmaktadır.

Sayfa Başı

Ekspertiz raporu hangi alanlarda kullanılır?

Ekspertiz Raporu ile İşletmeler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ ndan Gıda Sicil Belgesi, ve bağlı bulunduğu İlçe Belediye Başkanlıkları’ ndan Üretim İzni Belgesi’ ni temin edebilirler.

Ekspertiz raporu tanzim edilen sektörler hangileridir?

Gıda maddelerinin tezgah, makine gibi muharrik kuvvet kullanmayan, seri halde veya standart üretim yapmayıp elle üretim yapan ve ürünlerini doğrudan tüketiciye satan işyerlerinden,

· Odunlu taş fırınlar,

· Elle paketleme, mekanik ve yarı otomatik dolum yapanlar (meyve,sebze, yumurta paketleme-shrinkleme, yağ, bal dolumu v.b.)

· Elle kırmızı/beyaz et parçalama, ayıklama, kıyma, köfte v.b. hazırlama,

· Kasaplar,

· Soğuk depolama (muhafaza) işleri (şoklama ve dondurulma işlemi hariç)

· Şekerciler, lokumcular, pişmaniyeciler,

· Dondurmacılar,

· Yufka, kadayıfçılar,

· Simitçiler,

· Börekçiler,

· Mantı, erişte, katmerciler,

· Pastaneler,

· Kuruyemişçiler,

· Turşucular, salamura yapanlar,(zeytin salamuraları dahil)

· Marketlerdeki her türlü reyonlar (unlu mamuller, müşteri talebine göre et hazırlanan reyonlar v.b.)

· Hayvan yetiştiriciliği, (hayvan üretme çiftlikleri, kültür balıkçılığı, arıcılık v.b.)

· Her türlü tarımsal ürün bitki, meyve, sebze yetiştiriciliği (seralar, tohum, fide, mantar, kompost, çiçek v.b.)

· Bitki, sebze ve meyvelerin tabii halde kurutulması,

· Yumurta, civciv üretimi,

· Süt toplama tesisleri,

· Otel, motel, lokanta, dönerci, pideci, pizzacı, hamburgerci, köfteciler,

· Elle kesim yapılan mezbahalara

Kapasite raporu düzenlenemez. Bu konularda üretim yapan işletmelere Ekspertiz Raporu düzenlenmektedir.

Ekspertiz raporu için nasıl başvurulur?

Ticari Belgelendirme Müdürlüğü'nden veya www.ito.org.tr Internet adresinden temin edilen ekspertiz raporu talep formu ile söz konusu formda istenen evrak ile birlikte Ticari Belgelendirme Müdürlüğü'ne başvurulur.


Ekspertiz raporu başvuru evrakı hangileridir?


Odamız Ticari Belgelendirme Müdürlüğü'nden temin edilen ve doldurulan Ekspertiz raporu talep formuna ek olarak;

·   İmza sirküleri

·   Başvuru işletmede yetkili ve imza yetkisine sahip vekil ile yapılıyorsa, vekaletname,

·   Şirketin meşgalesini ve adresini gösteren ticaret sicil gazetesi fotokopisi.

Sayfa Başı

Ekspertiz raporu başvuru evrakı hangileridi

Ekspertiz raporu hazırlanma süreci nasıldır?

Ekspertiz Raporunu düzenleyecek olan Eksper, Odamız tarafından belirlenmiş olan ve üretim konusuyla ilgili mühendistir. İmalatta bulunan adrese giderek yaptığı kontroller ile, istihdam ettiği işçi sayısına karşılık gelen yıllık üretim miktarını belirleyen İşletmenin üretimine ait özet bir tablo niteliği taşıyan Ekspertiz Raporunu hazırlar. Tek nüshadan ibaret olup, aslı daima Oda’ da muhafaza edilir.

Ekspertiz Raporu herhangi bir süre için geçerli olmayıp,durum tespiti niteliğinde ve firmanın ilgili tarihteki üretim durumunu gösterir bir rapordur.

Sayfa Başı

Ekspertiz raporu onaylı sureti nasıl alınır?

Aslı daima Odamızda muhafaza edilen Ekspertiz raporu sureti, firmanın sözlü talebi üzerine Oda veznesine fotokopi onayı ücreti olarak 7.00 -YTL yatırması sonucu düzenlenir.


         Vardiyalı çalışan iş yerlerine Ekspertiz Raporu nasıl düzenlenir?

İşyerinde vardiyalı üretim yapan Odamız üyesi firmalara, Odamızca düzenlenmiş geçerli bir kapasite raporu bulunması halinde aşağıda örneği sunulan başvuru dilekçesi ve ekinde belirtilen evraklarla Odamız Kapasite Birimine başvurması durumunda, Odamız eksperince yapılacak gerekli incelemelerin ardından vardiyalı çalışma Ekspertiz Raporu düzenlenebilecektir.

Yeminli Mali Müşavir tarafından firma adına düzenlenecek vardiyalı çalışma yapıldığına dair rapor,kapasite raporu,imza sirküleri veya vekaletname ile Odamız veznesine yatırılacak olan 190.-TL Ekspertiz Başvuru Harcından sonra başvuru işlemi tamamlanmış olacaktır.Bir kaç gün içinde atanacak olan Odamız eksperine firma yetkilisince ibraz edilecek yeminli mali müşavir raporunun aslı ve bir fotokopisi ile kapasite raporunun fotokopisi eksper tarafından incelendikten sonra uygun görülmesi halinde vardiya ekspertiz raporu hazırlanarak Odaya gönderilecek ve Oda üst yazısı ile ekspertiz raporunun onaylı bir fotokopisi elden firma yetkilisine teslim edilecektir.

Ekspertiz raporu ile servis telefonları.

0212/455 62 28

0212/455 62 31