Document Generator Portlet
Belge ve Tasdik

FORM A (Özel Menşe Şahadetnamesi)

 

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı ( UNCTAD) çerçevesinde uygulanan Genelleştirilmiş Preferanslar Sisteminden yararlanmak üzere aşağıda sıralanan ülkelere yapılan ihacatlarda sayılan ülkelerin gümrük indirimi uyguladıkları eşyanın ihracında düzenlenen ve ithalatçı ülke gümrük idaresine muhatap belgedir.


Genelleştirilmiş Preferans Sistemine üye ülkeler şunlardır;


1.            Rusya Federasyonu,

2.            Japonya,

3.            Beyaz Rusya ,

4.            Ukrayna ,

5.            Kazakistan,


Yukarıda sıralanan ülkelere yalnızca Genel Preferanslar Sistemine göre Türk Menşeli eşyanın ihracatında Servisçe onaylanan Form A belgesi formları adedi 5.-TL mukabilinde ihracatçı firmalara Satış Talepnamesi ile başvurarak diledikleri sayıda (Eminönü ve Anadolu Yakası Bölge Hizmet Birimi
- Maltepe'de)satışa sunulmaktadır.

Form A belgesini arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak doldurup imzalayan ihracatçılarımızca eşyanın beyan ettikleri gibi Türk Menşeli olduğu hususunda tevsik edici tüm bilgi ve belgelerin de eklenmesi suretiyle onayı için Uygulama Servisi’ne, Anadolu Yakası Bölge Hizmet Birimi
- Maltepe, İ.D.T.M, Pendik ve Çatalca Hizmet Birimlerimize getirilir. Cumartesi günleri Anadolu Yakası Bölge Hizmet Birimi - Maltepe ve İ.D.T.M Hizmet Birimlerimizde 10.00-16.00 saatleri arasında onay işlemleri yapılır.

ABD ve Avustralya için Form A belgesi zorunlu değildir. Kanada ve Yeni Zelanda için ise Oda onayı zorunlu değildir. İhracatçı firmanın Form A belgesini doldurup göndermesi yeterlidir.

Belgeler Uygulama Servisi veznelerinden veya elektronik ortamdan adedi 5.-TL bedel karşılığında Satış Talepnamesi ile başvuran  ihracatçı firmalara satışa sunulur.

disticaret@ito.org.tr