Document Generator Portlet
Belge ve Tasdik

Oda Faaliyet Belgesi (Sicil Kayıt Sureti) İşlemleri;

  • Sözlü talep edilir.
  • Ayrıca, ihaleden men yasağı olmadığına dair, ortağın veya Yönetim Kurulu üyesinin adına, şirket sermayesini gösterir ve  istendiğinde sözlü olarak banko memuruna iletilir.
  • Müracaat Yeri (Oda Sicil Hizmetleri Şubesi)   dir.

         odasicil@ito.org.tr