Document Generator Portlet
Belge ve Tasdik

Oda Faaliyet Belgesi (Sicil Kayıt Sureti) İşlemleri;




Faaliyet belgesi, Oda ve Sicil kaydının faal olması durumunda ,


Online işlemler  sayfasından e-imzalı/ıslak imzalı şekilde

Merkez (Oda Sicil Hizmetleri Koordinatörlüğü), İTO Hizmet Temsilcilikleri yada Mobil Hizmet Aracımızdan  sözlü müracaat edilerek alınabilir.


Ayrıca, Oda'mızca mesleki faaliyetten men edilmediğine dair (ihale durum belgesi), ortağın veya Yönetim Kurulu üyesinin adına, şirket sermayesini göstermeyen ve Yabancı Dilde Düzenlenmiş Faaliyet Belgesi istenilmesi halinde; talep sırasında ayrıca belirtilmelidir.


Ücrete tabidir. 


odasicil@ito.org.tr