Document Generator Portlet
Belge ve Tasdik

İTO Üye Kartı İşlemleri;

  • Gerçek kişiler ile tüzel kişilerden kolektif, komandit, limited  şirket ortaklarına, temsil ve ilzama yetkili müdürlerine, anonim şirketin yönetim kurulu üyeleriyle temsil ve ilzama yetkili genel müdürlerine, kooperatiflerin yönetim kurulu üyelerine, gerçek kişilerin ticari mümessillerine, şubelerde ise temsilcilerine verilir.
  •  İTO üye kartı sahipleri, İTO ile  anlaşmalı Otel, Restoran ve Sağlık Kuruluşları nın indirimlerinden yararlanırlar.
  • Üye kartı talebine ilişkin firma kaşesi altında şirket yetkili/yetkilileri tarafından imzalı dilekçesi ve kimlik adına düzenlenecek kişinin vesikalık fotoğrafı talep edilir.
  • Müracaat yeri merkez  (Oda Sicil Hizmetleri Koordinatörlüğü) ve İTO Hizmet Birimleri Oda Sicil Hizmetleri Bankoları ve Mobil Hizmet Otobüsü

  • Ücrete tabi değildir.