Document Generator Portlet
Belge ve Tasdik

İş Makinesinin Tanım Ve Kapsamı Nedir?

İş makineleri, yol inşaatı ile, tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçlardır.

 

İş Makinesini Tescile Yetkili Kuruluşlar Hangileridir?

1.Kamu kuruluşlarına ait olanlar ilgili kuruluşlarca,

2.Özel ve tüzel kişilere ait olanlardan;

a) Tarım kesiminde kullanılanlar ziraat odalarınca,

b) Tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer

Kesimlerde kullanılanların üyesi oldukları ticaret, sanayi veya ticaret ve sanayi odalarınca tescilleri yapılır.

 

İş Makinesinin Tescili Neden Zorunludur?

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 28. maddesi uyarınca, bütün motorlu araçlar ile ilgili Yönetmelik’te tescili zorunlu kılınan motorsuz araçların sahipleri araçlarını, yetkili kuruluşa tescil ettirmek ve tescil belgesi almak mecburiyetindedirler.

 

İş Makinesinin Satış Ve Devirleri Nasıl Yapılır?

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 36. maddesi uyarınca araçların satış ve devirlerinin noter aracılığıyla yapılması zorunludur. Bunun dışında yapılan her türlü satış ve devirler geçersizdir.

Tescilli araçları noter senedi ile satın veya devir alanlar, ilgili tescil kuruluşuna müracaat ederek, bu araçlarını tescil ettirmek ve adlarına tescil belgesi almak zorundadırlar.

 

İş Makinesi Tescil Belgesi Düzenleme Evrakları Hangileridir?

Tescil belgesi düzenletmek üzere müracaatta bulunan firma veya şahısların müracaat sırasında ibraz etmeleri gereken evraklar:

 

A. İlk defa tescili yapılacak araçlar için;

-İstanbul Ticaret Odası'na hitaben yazılmış ve iş makinesinin  tescilini talep eden bir dilekçe,

-Fatura (Asıl ve fotokopi),

-Sıfır araçlar için (iş makinesi yerli üretim ise geçerli bir Yerli Malı Belgesi, araç ithal edilmiş ise faturaya ek olarak gümrük giriş beyannamesi ve gümrük vergisinin ödendiğine dair makbuz,   

-Araç sahibine ait ikametgah Belgesi (Şahıslar için),

-Araç sahibine ait nüfus cüzdan fotokopisi (Şahıslar için),

-Yerli araç ise kapasite raporu,

-Vekaletname ( Gerçek veya tüzel kişi kendi işlerini takip etmeyecekse),

Teknik belge (Makine Mühendisleri Odası’na kayıtlı bir makine mühendisi tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış olacak ve aşağıdaki bilgileri içerecektir),

1.      Aracın cinsi

2.      Markası

3.      Modeli

4.      Tipi

5.      Net ağırlığı (kg)

6.      Şasi numarası

7.      Motor numarası

8.      Motor gücü (bg)

9.      Yakıt cinsi (dizel/benzin/diğer)

10.  Mekanik-Hidrolik-Pnömatik-Halatlı

11.  Verim kapasitesi (ton/saat, kg/saat, kw/saat, psi)

12.  Uzunluk (cm)

13.  Yükseklik (cm)

14.  Genişlik (cm)

15.  Tekerlek adedi,

16.  Lastik tekerlekli veya paletli

17. Lastik Adedi veya Palet Ebadı

18. Ekipmanları

19. Takribi Değeri (TL)

20. Diğer Özellikleri

SAHİBİNİN ADI ve SOYADI

MAKİNE MÜHENDİSİNİN ADI -SOYADI

KAŞE-İMZA  

Varsa resim, broşür, şekil çizim gibi iş makinesine ait fikir verici ek dokümanlar,

-Oda harcı olarak 196,00.-TL. İstanbul Ticaret Odası veznesine peşinen yatırılır.

-Bu meblağ her sene sonu itibariyle değişmektedir.

-Örnek dilekçe için tıklayınız

 

B. 2. El araçlar için;

-İstanbul Ticaret Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescilini talep eden bir dilekçe,

-Noter satış sözleşmesi aslı,

-Noter  tarafından iptal edilen satıcı firmaya ait İş Makinası Tescil Belgesi,

-Varsa Sefer Görev Emri Pusulası aslı

-Araç sahibine ait ikametgah belgesi (Şahıslar için),

-Araç sahibine ait nüfus cüzdan fotokopisi (Şahıslar için),

-Vekaletname ( Gerçek veya tüzel kişi kendi işlerini takip etmeyecekse),

Oda harcı olarak 196,00.-TL. İstanbul Ticaret Odası veznesine peşinen yatırılır.

-Bu meblağ her sene sonu itibariyle değişmektedir.

-Örnek dilekçe için tıklayınız.

Yukarıda anılan belgelerin ibraz edilememesi durumunda  mahkemeden alınacak sahiplik belgesi.

(Yukarıda belirtilen sahiplik belgelerinin aslı veya noter tasdikli sureti ibraz edilecektir)

 

C. Veraset ilamı.

-İstanbul Ticaret Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescilini talep eden bir dilekçe,

-Veraset ilamı aslı,

-Araç sahibine ait ikametgah belgesi (Şahıslar için),

-Araç sahibine ait nüfus cüzdan fotokopisi (Şahıslar için),

-Vekaletname ( Gerçek veya tüzel kişi kendi işlerini takip etmeyecekse),

Oda harcı olarak 196,00.-TL. İstanbul Ticaret Odası veznesine peşin yatırılır.

-Bu meblağ her sene sonu itibariyle değişmektedir.

-Örnek dilekçe için tıklayınız.

 

D.Rehin Şerhi

D.1. Rehin Şerhi İşlenmesi.

- İstanbul Ticaret Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesine Rehin şerhi işlenmesini talep edenbir dilekçe,

-Rehin Sözleşmesi aslı,

-Tescil Belgesi ,

-Her iki tarafa ait imza sirküleri fotokopisi (Rehin veren ve alan taraflara ait olacaktır),

-Araç sahibine ait Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Şahıslar için),

-Vekaletname ( Gerçek veya tüzel kişi kendi işlerini takip etmeyecekse),

-Rehin şerhi işleme ve Tescil işlemi birlikte olacak ise Oda harcı olarak 203,50.-TL. İstanbul Ticaret Odası veznesine peşinen yatırılır.

-Bu meblağ her sene sonu itibariyle değişmektedir.

-Dilekçe örneği için tıklayınız.

 

D.2.Rehin Şerhi Kaldırma.

- İstanbul Ticaret Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesine işlenmiş Rehin şerhinin kaldırılmasını talep eden bir dilekçe,

-Rehin alan taraftan Noterden onaylı rehin kaldırma yazısı,

-İş Makinası Tescil Belgesi,

-Araç sahibine ait nüfus cüzdan fotokopisi (Şahıslar için),

-Dilekçe örneği için tıklayınız.

 

E.Zayi İşlemi.

-İstanbul Ticaret Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescil belgesinin zayi olarak yenilenmesini talep eden bir dilekçe,

-Gazete İlanı aslı.(Herhangi bir gazeteye araç plaka No.su ve kaybedilen Tescil Belgesinin kart seri No,araç sahibini firma ünvanı  İle kayıp ilanı verilir.),

-Çalınan İş Makinası Tescil Belgeleri için karakoldan alınan tutanak,

-Araç sahibine ait nüfus cüzdan fotokopisi (Şahıslar için),

-Vekaletname ( Gerçek veya tüzel kişi kendi işlerini takip etmeyecekse)

-Oda harcı olarak 151,00.-TL. İstanbul Ticaret Odası veznesine peşinen yatırılır.

-Bu meblağ her sene sonu itibariyle değişmektedir.

-Dilekçe örneği için tıklayınız.

 

F.Tescil Belgesi Yenileme.

-İstanbul Ticaret Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesi tescil belgesinin  yenilenmesini talep eden bir dilekçe (Eski tescil belgesinin kusuru belirtilecek),

-Eski iş makinası tescil belgesi ,

-Araç sahibine ait nüfus cüzdan fotokopisi (Şahıslar için),

-Vekaletname ( Gerçek veya tüzel kişi kendi işlerini takip etmeyecekse)

-Oda harcı olarak 151,00.-TL. İstanbul Ticaret Odası veznesine peşinen yatırılır.

-Bu meblağ her sene sonu itibariyle değişmektedir.

-Örnek dilekçe için tıklayınız.

 

G.Ünvan Değişikliği

- İstanbul Ticaret Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesi tescil belgesinin , firmanın yeni ünvanına göre yenilenmesini talep eden bir dilekçe,

-Eski İş Makinası Tescil Belgesi,

- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi  (Unvan değişikliği beyan gazetesi),

-Vekaletname ( Tüzel kişi kendi işlerini takip etmeyecekse),

- Oda harcı olarak 151,00.-TL. İstanbul Ticaret Odası veznesine peşinen yatırılır.

-Bu meblağ her sene sonu itibariyle değişmektedir.

-Örnek dilekçe için tıklayınız.

 

H.Şirket Birleşmesi

- İstanbul Ticaret Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesi tescil belgesinin , Firmanın yeni ünvanına göre tescil edilmesini talep eden bir  dilekçe,

-Eski İş Makinası Tescil Belgesi,

- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi  (Birleşme Sözleşme Beyanı Gazetesi),

-Vekaletname ( Tüzel kişi kendi işlerini takip etmeyecekse),

- Oda harcı olarak 196,00.-TL. İstanbul Ticaret Odası veznesine peşinen yatırılır.

-Bu meblağ her sene sonu itibariyle değişmektedir.

-Örnek dilekçe için tıklayınız.


1-) İlk tescil ve 2. el tescil müracaatları hakkında bilgi almak için:

0212 455 4825 - Yasin Kasarcı (yasin.kasarci
@ito.org.tr)
0212 455 4845 -Tugçe Kökten (tugce.kokten@ito.org.tr)

0212 455 4823 - Emel Tancan  (emel.tancan@ito.org.tr)

0212 455 4826 - Selim Deniz (selim.deniz@ito.org.tr)

0212 455 4848 - Emre Mimtaz (emre.mimtaz@ito.org.tr)

0212 455 4829 - Özlem Çetin (ozlem.cetin@ito.org.tr)


2-) Haciz ve rehin şerhi işlemleri hakkında bilgi almak için:

0212 455 4821 Hülya Elmaslar (hulya.elmaslar@ito.org.tr)
0212 455 4824 Sıddık Samet Kara (samet.kara@ito.org.tr)

3-) Ticaret, Sanayi ve Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından araçların pasife alınması hakkında bilgi almak için;

0212 455 4822 Hakan Bozali (hakan.bozali@ito.org.tr)
0212 455 4823 Emel Tancan (emel.tancan@ito.org.tr)


BİRİM FAKS NO: 0212 513 82 19