Document Generator Portlet
Belge ve Tasdik
Lületaşı Bilirkişi Raporu ile İlgili İşler


Ham lületaşının yurt dışı edilmesini önlemek amacıyla mamul lületaşı ihracatında gümrük idarelerimize ibrazı zorunlu bilirkişi raporu işlemi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı' nın görevlendirdiği bilirkişilerle birlikte sonuçlandırılarak ihracatçı İTO üyelerine verilmektedir.