Document Generator Portlet
Belge ve Tasdik

Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111. Maddesine Göre Merkez Nakli İçin Düzenlenen Belge;

·   Dilekçe ile talep edilir.

·   İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne hitaben yazılan  dilekçede, şirketin merkezinin  nakledeceği şehrin yazılması ve Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111. maddesine göre belge  düzenlenmesini talep ediyorum ifadesinin bulunması yeterli olup dilekçe ekinde 1 nüsha noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı ekinde tadil tasarısı ve hazirun cetveli aslı eklenmelidir.

·  

·   Müracaat Yeri dir.

 

tescil@ito.org.tr