Document Generator Portlet
Belge ve Tasdik
Yetkili Temsilcilik Belgesi (Mümessillik-Distribütörlük)

Odamız, aşağıdaki belgeleri tamamlamaları halinde talep edilen üyelerimize Kamu Kurumuna verilmek üzere “yetkili temsilcilik belgesi”ni, ücretler ve harçlar tarifesine göre 50.-TL. ücretin makbuz mukabili İTO veznesine yatırılmasını müteakip düzenlenmektedir.

- Firmanın başvuru dilekçesi,

- Firmaya verilen Distribütörlük yazısı (ing) ve Noter onaylı Türkçe tercümesi
(Sözleşme veya yetki belgesinde, asgari olarak; tarihi, mahiyeti, belirlenen bölge, Distribötür veya mümessilin haiz bulunduğu yetki ve müddeti hususlarının yer almış olması şarttır.)

- Firmaya ait apostilli konsolosluk yazısı

- Taahhütname