Document Generator Portlet
Belge ve Tasdik

Sanayici Belgesi

Sanayici belgesi nedir?

Geçerli kapasite raporu bulunan firmalar için, belirli kurum ve kuruluşlara (Gümrük Müdürlükleri, Fuar İdareleri, Bankalar,vs.) ibraz edilmek üzere düzenlenen bir belgedir.

Sanayici belgesi talebinde bulunan firmalar İstanbul Ticaret Odası veznesine 10.-TL. belge ücreti olarak yatırırlar.

Sanayici belgesi neleri içerir?

Söz konusu belge, firmanın sicil no, unvan, adres, üretim konusu, ürettiği mamuller, oda ve şube kayıt tarihi gibi bilgileri içermektedir.