Document Generator Portlet
Belge ve Tasdik
Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 17.Maddesine Göre Sicil Kayıtlarından Verilen Suret;

·   Dilekçe ile talep edilir.

·   İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne hitaben yazılan dilekçede, istenilen suretin belirtilmesi yeterlidir.

·      Harca Tabidir.;

·      Müracaat yeri İTO Hizmet Temsilcilikleridir;tescil@ito.org.tr