Document Generator Portlet
Belge ve Tasdik

Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 16. Maddesine Göre Düzenlenen Sicil Tasdiknamesi;

·   Dilekçe ile talep edilir.

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben yazılan dilekçede, sicil tasdiknamesini talep ediyorum ifadesinin  bulunması yeterlidir.

·   Müracaat Yeri dir.


tescil@ito.org.tr