Document Generator Portlet
Belge ve Tasdik

TÜRK MALI BELGESİ

Değerli Üyemiz, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) fonları kapsamında başvurulan teşvik işlemlerinde kullanılmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından bastırılan “Türk Malı Belgesi” Odamızca verilmeye başlanmıştır.
Değerli Üyemiz, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) fonları kapsamında başvurulan teşvik işlemlerinde kullanılmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından bastırılan “Türk Malı Belgesi” Odamızca verilmeye başlanmıştır.

“Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarafından Bastırılan Türk Malı Belgesi’nin Tanzim ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar” gereğince, üyemiz olmayan yüklenici firmalar da belge için Odamıza başvurabileceklerdir. 

            Türk Malı Belgesi’nin gerekçeleri, bugüne kadar yapılan çalışmalar ve belgenin tanzim ve onayına ilişkin usul ve esaslarla ilgili ayrıntılı bilgiye, TOBB’un www.tobb.org.tr adresinin, TOBB Birimleri başlığı altında yer alan Dış Ekonomik İlişkiler-Daire Dış Ticaret Müdürlüğü sayfasından veya

http://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.aspx?rid=1190&lst=DuyurularListesi linkinden ulaşılabilir.

            Türk Malı Belgesi talep eden firmaların, İstanbul Ticaret Odası - Ticari Belgelendirme Koordinatörlüğü Ticari İşlemler Birimi’ne aşağıda yer alan belgelerle müracaat etmeleri gerekmektedir. IPA fonları için müracaat eden yüklenici firmanın;

·         Talep Dilekçesi,

·         Oda’dan belgeyi almaya gelen kişinin adı-soyadı, T.C. Kimlik Numarası’nı gösterir Nüfus Cüzdan fotokopisi,

            Odamızca tanzim edilmeye başlanan Türk Malı Belgesi başına alınan ücret 50 TL’dir. Belge firma tarafından alınıp doldurulduktan sonra yapılacak Bilirkişi İncelemesi için ise Bilirkişi Ücret Tarifelendirmesi’ne göre ayrıca ücret alınacaktır. 2 kişi tarafından yapılacak Bilirkişi incelemesi için;

 

            1 adet üründen 5 adet ürüne kadar          440 TL.

            6 adet üründen 10 adet ürüne kadar       480 TL.

            11 adet üründen 20 adet ürüne kadar     700 TL.

            21 adet üründen 30 adet ürüne kadar     920 TL.

            31 adet ve yukarı ürün kadar                 1160 TL.

             

            Bilgi için;

Tel.                    : 0212  455 61 56               

E-posta            : hatice.kaymaz@ito.org.tr