İTO Çağrı Merkezi
İTO ÇAĞRI MERKEZİ

      444 0 486

        Tescil, ilan ve oda kayıt işlemleri

  •           Kuruluş İşlemleri
  •           Şube Açılış İşlemleri
  •           Tasfiye İşlemleri
  •           Hisse Devri İşlemleri
  •           Kayıt İşlemleri
  •           Genel Kurul İşlemleri
  •           Değişiklik İşlemleri
  •           Sigorta Acenteliği İşlemleri
  •           Sigorta Acenteliği fesih İşlemleri
  •           Ticari terk İşlemleri
  •           Yabancı Uyruklu Firma İşlemleri

      Tescil, İlan ve Kayıt İşlemlerine Ait Harçların Öğrenilmesi

       Belge ve Onay İşlemleri

  •           Ticaret Sicil Memurluğu Belgeleri
  •           Oda Faaliyet Belgesi
  •           Oda Kimlik Kartı
  •           İmza Onayı
  •           Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Sureti
  •           Bağ-Kur İşlemleri

       Tescil ve İlan Başvurularının Neticelerinin Öğrenilmesi

       Firma Bilgeleri Sorgulama

  •           Sicil Özeti Dinleme
  •           Şube Adresleri Öğrenme
  •           Ortak ve Yönetim Kurulu Öğrenme
  •           Firmanın Borç Durumunu Öğrenme

       Aidat ve Takvim

       Ticari Vize İşlemleri ve Başvuru Sonuçları

       Dış Ticaret Belgeleri

  •           Mücbir Sebep Belgesi
  •           Bedelsiz İthalat
  •           Tir Karneleri
  •           Ata Karneleri
  •           KUBIS Formu
  •           Onay Belgesi
  •           A.TR Dolaşım Belgesi
  •           EUR. 1 Dolaşım Sertifikası
  •           ABC mense Şahadetnamesi
  •           FORM A Özel Mense Şahadetnamesi
  •           EUR-MED Dolaşım Sertifikası

       Küçük Sanayi Kapasite Raporu İşlemleri

  •           Kapasite raporu kullanım yeri
  •           Kapasite raporu tanzim edilen sektör
  •           Kapasite raporu hangi firmalar başvurabilir
  •           Kapasite raporu gerekli ve gerekli evraklar
  •           Kapasite raporu tanzim işlemleri nasıl yürütülür
  •           Kapasite raporu yenileme değişiklik iptal
  •           Kapasite raporu yenilenme nedenleri
  •           Kapasite raporu iptal nedenleri
  •           Kapasite raporu TOBB iptal nedenleri
  •           Kapasite raporu değişiklik nedenleri
  •           Kapasite raporu kullanım yerleri
  •           Kapasite raporu onaylı sureti
  •           Ticaret sicil belgesi işlemleri

       Ekspertiz Raporu İşlemleri

  •           Ekspertiz raporu düzenlenen gıda işyerleri
  •           Ekspertiz raporu başvuru formu ücretleri
  •           Ekspertiz raporu hazırlama suresi
  •           Ekspertiz raporu onaylı suretinin tedariki

       İş Makineleri Tescil İşlemleri

       Çıraklık Sözleşmeleri

       Mesleki Eğitim Sözleşmeleri

       Tüketici Şikayetleri

       Bilgi Bankasındaki Ekonomik, Ticari Ve Sosyal Verilere On-Line Ulaşım

  •           1995 Yılından İtibaren Günlük Döviz Kurları
  •           1994 Yılından İtibaren Günlük Altın Ve Gümüş Fiyatları
  •           1996 Yılından İtibaren Günlük Altın Borsası Fiyatları
  •           Ücretliler Geçinme Ve Toptan Eşya Fiyat İndeksleri
  •           Adres Ve Firma Bilgi Talepleri
  •           Çeşitli Kategorilerde Oda’ Ya Kayıtlı Firma Sayıları
  •          İTO Yayın Listesi Ve Ücretler

       Ticari Anlaşmazlıkların Tahkim Yoluyla Çözümleri

       Oda’ mız Ve Hizmet Birimlerimize Ait İrtibat Bilgileri

       Sistemdeki 200 ‘ ü Aşkın Konunun Daha Detaylı Bilgilerinin On-line Faksınıza Yönlendirilmesi

       Konular İle İlgili Uzman Kişilere Telefon Bağlantı Olanağı