Duyurular

İTO Bilgiyi Ticarileştirme ve Araştırma Vakfı Binası Tadilatı

İHALE DUYURUSU

İstanbul Ticaret Odası İstanbul ili, Fatih ilçesi, Sarıdemir Mahallesi, Reşadiye Caddesi No14 Eminönü, 371 ada, 93 pafta, 10 Parselde bulunan  ITO BİLGİYİ TİCARİLEŞTİRME VE ARAŞTIRMA VAKFI BİNASI PROJESİ için Götürü Bedel Anahtar Teslimi İhale açılmıştır.

 

İhaleye katılmak isteyen firmalar Odamız Mali İşler Veznesi’ne şartname bedeli olan 1.000 TL yatırmaları gerekmektedir.

 

İhale evrakları temin ve Teklif dosyası teslim adresi : İstanbul Ticaret Odası, İdari İşler ve Satınalma Koordinatörlüğü B Blok Giriş Kat Reşadiye Caddesi, 34112 Eminönü, Fatih/İSTANBUL

 

Bilgi için irtibat tel : Bilal Uludağ 212-455 6381 ve Altuğ Karateke 212-455 6373

 

İhale şartnamesi temini tarihleri : 10 Ağustos - 8 Eylül 2017

 

Son zeyil verme tarihi: 31 Ağustos 2017

 

Teklif dosyası son teslim tarihi ve saati : 11 Eylül 2017 Salı, saat 17:00

 

Odamız ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte, dilediğine vermekte ve ihale konusu işin miktarını ihale tarihinden önce  arttırıp, azaltmakta serbesttir.

 

Duyurulur.

İTO Bilgiyi Ticarileştirme ve Araştırma Vakfı Binası Tadilatı

İHALE DUYURUSU

İstanbul Ticaret Odası İstanbul ili, Fatih ilçesi, Sarıdemir Mahallesi, Reşadiye Caddesi No14 Eminönü, 371 ada, 93 pafta, 10 Parselde bulunan  ITO BİLGİYİ TİCARİLEŞTİRME VE ARAŞTIRMA VAKFI BİNASI PROJESİ için Götürü Bedel Anahtar Teslimi İhale açılmıştır.

 

İhaleye katılmak isteyen firmalar Odamız Mali İşler Veznesi’ne şartname bedeli olan 1.000 TL yatırmaları gerekmektedir.

 

İhale evrakları temin ve Teklif dosyası teslim adresi : İstanbul Ticaret Odası, İdari İşler ve Satınalma Koordinatörlüğü B Blok Giriş Kat Reşadiye Caddesi, 34112 Eminönü, Fatih/İSTANBUL

 

Bilgi için irtibat tel : Bilal Uludağ 212-455 6381 ve Altuğ Karateke 212-455 6373

 

İhale şartnamesi temini tarihleri : 10 Ağustos - 8 Eylül 2017

 

Son zeyil verme tarihi: 31 Ağustos 2017

 

Teklif dosyası son teslim tarihi ve saati : 11 Eylül 2017 Salı, saat 17:00

 

Odamız ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte, dilediğine vermekte ve ihale konusu işin miktarını ihale tarihinden önce  arttırıp, azaltmakta serbesttir.

 

Duyurulur.