Duyurular

Taş Han Binası Rekonstrüksiyonu Götürü Bedel Anahtar Teslimi İhalesi

İhale Duyurusu
İstanbul Ticaret Odası TAŞ HANI BİNASI REKONSTRÜKSİYONU GÖTÜRÜ BEDEL ANAHTAR TESLİMİ yapım işi için kapalı zarf üsulü ile ihale yapacaktır.
İhaleye katılmak isteyen firmaların tekliflerini kapalı zarf içerisinde 25.04.2017 saat 17:00’a kadar Odamız İdari İşler ve Satınalma Koordinatörlüğü Evrak Kayıt bölümüne elden teslim edilmesi gerekmektedir.
İhale dosyasını ve Uygulama Projesinin yer aldığı Usb Belleği Odamız veznesine yatırıldığını gösteren ihale şartname bedeli olan 1.000 TL tutarlı makbuzun ibraz edilmesiyle 01 Mart - 25 Nisan 2017 tarihleri arasında Odamız İdari İşler Ve Satınalma Koordinatörlüğü Personeli Altuğ Karateke’den temin edilebilir.
Odamız ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte, dilediğine vermekte ve ihale konusu işin miktarını ihale tarihinden önce arttırıp, azaltmakta serbesttir.
Duyurulur.

Taş Han Binası Rekonstrüksiyonu Götürü Bedel Anahtar Teslimi İhalesi

İhale Duyurusu
İstanbul Ticaret Odası TAŞ HANI BİNASI REKONSTRÜKSİYONU GÖTÜRÜ BEDEL ANAHTAR TESLİMİ yapım işi için kapalı zarf üsulü ile ihale yapacaktır.
İhaleye katılmak isteyen firmaların tekliflerini kapalı zarf içerisinde 25.04.2017 saat 17:00’a kadar Odamız İdari İşler ve Satınalma Koordinatörlüğü Evrak Kayıt bölümüne elden teslim edilmesi gerekmektedir.
İhale dosyasını ve Uygulama Projesinin yer aldığı Usb Belleği Odamız veznesine yatırıldığını gösteren ihale şartname bedeli olan 1.000 TL tutarlı makbuzun ibraz edilmesiyle 01 Mart - 25 Nisan 2017 tarihleri arasında Odamız İdari İşler Ve Satınalma Koordinatörlüğü Personeli Altuğ Karateke’den temin edilebilir.
Odamız ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte, dilediğine vermekte ve ihale konusu işin miktarını ihale tarihinden önce arttırıp, azaltmakta serbesttir.
Duyurulur.