Document Generator Portlet
Eğitim

İSTANBUL TİCARET ODASI KARŞILIKSIZ ÖĞRENİM BURSLARI HAKKINDA

2013 - 2014 Eğitim Yılı Burs Başvuruları

01 - 31 Ekim 2013 tarihlerinde internet sitemizden yapılacaktır.

İstanbul Ticaret Odası öğrenim bursları üç alanı kapsamaktadır.

Lisans bursları,

Yüksek Lisans bursları,

Doktora bursları.

Yükseköğrenim (lisans) bursları Oda'nın çalışma alanı (İstanbul) içinde bulunan devlet üniversitelerinin İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, Endüstri ve İşletme Mühendisliği, Siyasal Bilimler Fakülteleri ile dört yıllık Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu’nda öğrenim gören yükseköğrenim(lisans) öğrencileri ile vakıf üniversitelerinin İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, Endüstri ve İşletme Mühendisliği, Siyasal Bilimler Fakülteleri ile dört yıllık Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu’na ÖSYM tarafından %100 burslu olarak yerleştirilen yükseköğrenim(lisans) öğrencileri ile vakıf üniversitelerinde yukarıda belirtilen fakültelerde %100 şehit bursu ile eğitim ve öğrenim gören öğrencilere verilir.

Yukarıda adı geçen okullarda öğrenim gören öğrencilerden; T.C vatandaşı olan, yüksek öğrenim birinci sınıfında 22, ikinci sınıfında 24, üçüncü sınıfında 25, dördüncü sınıfında 26 yaşından büyük olmayan, başka bir resmi veya özel kuruluştan burs almayan (KYK Kredisi alabilir.), herhangi bir firma veya kuruluşta çalışmayan, erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmayan, ara sınıf başvurularında yıllık genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,25 veya 100 üzerinden en az 60 olan öğrenciler burslarımıza başvurabilir.

Yüksek lisans (master) bursları Oda’nın çalışma alanı (İstanbul) içinde bulunan devlet üniversitelerinin İktisat, İşletme, İktisadi  ve İdari Bilimler, Endüstri ve İşletme Mühendisliği, Siyasal Bilimler Fakülteleri ile dört yıllık Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu’nda öğrenim gören yüksek lisans (master) öğrencilerine verilir.

Yukarıda adı geçen okullarda öğrenim gören öğrencilerden; T.C vatandaşı olan, başka bir resmi veya özel kuruluştan burs almayan (KYK Kredisi alabilir.), herhangi bir firma veya kuruluşta çalışmayan, erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmayan, lisans bitirme veya yüksek lisans genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden en az 75 olan öğrenciler burslarımıza başvurabilir.

Doktora bursları Türkiye içinde ve/veya yurtdışında bulunan yükseköğrenim kurumlarında öğrenim gören T.C vatandaşı öğrencilere verilir.

Lisans veya yüksek lisans bitirme veya doktora genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden en az 75 olan doktora öğrencileri burslarımıza başvurabilir.

Yükseköğrenim (lisans) bursları ve Yüksek lisans (master) burslarında ana amaç mali durumu yeterli olmayan ve başarılı öğrencileri desteklemektir. Ebeveynlerden birinin veya ikisinin hayatta olmaması, ailenin gelir seviyesi, aile bireylerinin sayısı, yüksek öğrenim gören kardeşlerin olması ve sayısı, ailenin kiracı veya ev sahibi olması, aile yanında veya yurtta kalınması, ailede özürlü birey olması, kriterlerden en önemli olanlarıdır. Doktora burslarında ise başarı esas alınmaktadır.

Burslar aşağıda belirtilen hallerde kesilir:

a)Öğrencinin devam etmekte olduğu öğretim kurumundan mezun olması,

b)Öğrencisi bulunduğu öğretim kurumunca, geçici veya sürekli okuldan uzaklaştırma cezası ile cezalandırılması,

c)Gerek okul içinde ve gerekse okul dışında öğrencilik vakarına yakışmayan bir halinin tespit edilmesi,

d)Öğrencinin kamu düzenini bozucu eylemlere katılıp ceza alması,

e)Öğrencinin herhangi bir kuruluşta ücretli görev alması,

f)Öğrencinin gerçeğe aykırı ve yanıltıcı beyanda bulunduğunun anlaşılması,

g)Öğrencinin alt yıldan başarısız dersinin bulunması,

      h)Öğrencinin başka bir kuruluştan burs alması.