Document Generator Portlet
Eğitim

DEĞERLİ ÖĞRENCİLER

Herhangi bir sorunla karşılaşmamak için

LÜTFEN DİKKATLE OKUYUNUZ!

 

      1-    "Öğrenciler burs almaya hak kazanıp kazanmadıklarını aşağıda yer alan burs sorgulama ekranından kontrol ederek, burs almaya hak kazanan öğrencilerin  14.03.2014 Cuma günü 17.00’ye kadar aşağıda listesi verilen evrakları  İTO İnsan Kaynakları ve Eğitim Şubesi’ne şahsen getirmeleri gerekmektedir."Geçtiğimiz yıllarda burs almaya hak kazanan ve bursları devam eden öğrenciler, belge teslim etmeyeceklerdir."  Posta ile, birinci derece yakını veya vekâletle dahi olsa diğer kişiler aracılığıyla başvuru kabul edilmeyecektir."

 

 

     2-    Oda’mız resmi kurum ve kuruluşlar dahil olmak üzere, başka kurum ve kuruluşlardan karşılıksız burs alan öğrencilere burs verememektedir. (Kredi olabilir.) Başka kurum ve kuruluşlardan da burs almayı hak edenlerin İTO Bursu ile diğer burslar arasında bir tercih yapmaları gerekmektedir. Bu durumda olan öğrenciler, İTO Bursu’nu tercih ettikleri takdirde diğer bursun iptal edildiğine dair, KYK bursu söz konusu ise, yine öğrencilerin tercihine bağlı olarak bursun krediye çevrildiğine dair yazıyı evraklarla birlikte ibraz etmelidirler.

 

    3-    İBRAZ EDİLEN BELGELER BAŞVURU FORMUNDA BEYAN EDİLEN BİLGİLERİ DOĞRULAMALIDIR. BELGELERDE EKSİK OLMASI VEYA FORM İLE ÇELİŞEN BELGELERİN BEYAN EDİLMESİ HALİNDE BAŞVURULAR KESİNLİKLE KABUL EDİLMEYECEKTİR.

 

      4-    Yedek listeden asil listeye geçmek Haziran ayına kadar mümkün olabileceğinden, yedek listede isimleri yer alan öğrenciler, her ay, internet sayfamızda yer alan sorgulama ekranından asil bursiyer listesine geçip geçmediklerini kontrol ederek durumlarını takip etmelidir.

 

Burs miktarları;

Lisans öğrencileri için 250TL, yüksek lisans öğrencileri için 425TL ve doktora öğrencileri için 625TL olarak belirlenmiş olup, ödemeler her ayın 1. , 10. ve 20. günlerinde yapılacaktır." "Belirtilen günlerin haftasonuna denk gelmesi halinde Pazartesi günü, resmi tatil günlerine gelmesi halinde takip eden ilk iş ödeme gününde yapılır."

 

Lisans Öğrencileri için Getirilecek Belgeler

1.    1 resim,

2.    Öğrenciye bakmakla yükümlü bulunan anne, baba veya aileye gelir olarak katkısı bulunan bireylerin:

· Ücretli ise işyerlerinden alınmış, çalıştıklarını ve aldıkları ücreti belirten belge.

· İş sahibi ise 2013 yılı“aslı gibidir” tasdikli vergi beyannamesi.

· Çiftçi ise köy muhtarlığından küçük çiftçi muafiyeti belgesi.

· Emekli ise maaşını gösteren belge (banka dekontu vs.).

· Annenin ev hanımı olması halinde Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan kaydı bulunmadığına dair belge.

3.    Tüm aile bireylerinin nüfus kayıt dökümlerinin bulunduğu VukuatlıNüfus Kayıt Örneği,

4.    Ailede engelli kişiler varsa rapor fotokopisi,

5.    Üniversitede okuyan kardeşlerin öğrenci belgeleri,

6.    Ailenin oturduğu ev kira ise kontrat fotokopisi ve ödeme makbuzu,

7.    İkametgah belgesi

8.    Öğrencinin İstanbul’da kaldığı ev kira ise kira kontratı, yurtta kalınıyorsa ödeme makbuzu,

9.    Lisans öğrenimine yeni başlayan öğrenci için, ÖSYM Sonuç Belgesi fotokopisi,

10. Öğrenci Belgesi,

11. Vakıf Üniversiteleri’nde öğrenim gören öğrenciler için %100 ÖSYM burslusu olduklarına dair belge (Öğrenci belgelerindeki bu ibare kabul edilir.), (Destek Bursu, Onur Bursu, Başarı Bursu başvuruları kabul edilmemektedir.)

12. Ara sınıflarda veya son sınıfta okuyan öğrenci için not durum belgesi (transkript),

13. Cumhuriyet Başsavcılığından Adli Sicil Kaydıbulunmadığına dair belge,

14. Başka kurum ve kuruluşlardan da burs almayı hak edenlerin İTO Bursu ile diğer burslar arasında bir tercih yapmalarıgerekmektedir. İTO Bursu’nu tercih ettikleri takdirde diğer bursun iptal edildiğine, KYK bursu söz konusu ise bursun krediye çevrildiğine (Öğrencinin tercihine bağlıdır.) dair yazı.

 

Lisans Üstü (Master) Öğrencileri için Getirilecek Belgeler

1.    1 resim,

2.    Öğrenciye bakmakla yükümlü bulunan anne, baba veya aileye gelir olarak katkısı bulunan bireylerin:

·         Ücretli ise işyerlerinden alınmış, çalıştıklarını ve aldıkları ücreti belirten belge.

·         İş sahibi ise 2013 yılı “aslı gibidir” tasdikli vergi beyannamesi.

·         Çiftçi ise köy muhtarlığından küçük çiftçi muafiyeti belgesi.

·         Emekli ise maaşını gösteren belge (banka dekontu vs.).

·         Annenin ev hanımı olması halinde Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan kaydı bulunmadığına dair belge.

3.    Tüm aile bireylerinin nüfus kayıt dökümlerinin bulunduğu Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,

4.    Ailede engelli kişiler varsa rapor fotokopisi,

5.    Üniversitede okuyan kardeşlerin öğrenci belgeleri,

6.    Ailenin oturduğu ev kira ise kontrat fotokopisi,

7.    İkametgah belgesi

8.    Öğrencinin İstanbul’da kaldığı ev kira ise kira kontratı, yurtta kalınıyorsa ödeme makbuzu,

9.    Öğrenci Belgesi,

10.  Lisans bitirme not ortalaması ile ilgili belge,

11.  Devam eden öğrenciler için not durum belgesi (transkript),

12.  Cumhuriyet Başsavcılığından Adli Sicil Kaydı bulunmadığına dair belge,

13.  Başka kurum ve kuruluşlardan da burs almayı hak edenlerin İTO Bursu ile diğer burslar arasında bir tercih yapmaları gerekmektedir. İTO Bursu’nu tercih ettikleri takdirde diğer bursun iptal edildiğine, KYK bursu söz konusu ise bursun krediye çevrildiğine (Öğrencinin tercihine bağlıdır.) dair yazı.

Doktora Öğrencileri İçin Getirilecek Belgeler

1.    1 resim,

2.    Öğrenci Belgesi,

3.    Yüksek Lisans bitirme not ortalaması ile ilgili belge,

4.    Devam eden öğrenciler için not durum belgesi (transkript)