Document Generator Portlet
Eğitim

STAJ


  • Yurtiçindeki üniversitelerde eğitim gören öğrencilere, talepleri üzerine Oda bünyesinde staj yapma olanağı sağlanmaktadır.
  • 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında ticaret ve meslek lisesi öğrencilerine staj olanağı sunulmaktadır.
  • Yurtdışındaki üniversitelerde eğitim gören öğrencilere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde staj olanağı sağlanmaktadır.

insankaynaklari@ito.org.tr