Document Generator Portlet
Odamız

İNSAN KAYNAKLARI

  •          İstanbul Ticaret Odası’nda görev yapan personelin özlük işlemlerini ilgili Kanun ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütmektedir.
  •          Personelin bilgi ve deneyiminin artırılması amacıyla insan kaynakları açısından güncel programları takip ederek gerekli hizmet içi eğitim seminerleri düzenlemektedir.
  •          Oda’mız Burs Yönergesi uyarınca, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle, İstanbul Valiliği Türk Dünyası ve Akraba Topluluğu Koordinatörlüğü’nün ilgi ve gözetiminde İstanbul’da öğrenim gören T.C. vatandaşı olmayan öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır.
  •          Yurtiçinde eğitim gören öğrencilerin Oda’da staj yapmalarına yönelik işlemleri düzenlemektedir. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında ticaret ve meslek lisesi öğrencilerinin staj işlemlerini yerine getirmektedir.
  •          6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde yapılması gereken işlemleri koordine etmektedir.