Document Generator Portlet
Odamız

Tarihlerle İstanbul Ticaret Odası


 

 

1876:

Meclis-i Ticaret ve Ziraat kuruldu.
Ticaret Cemiyetleri kuruldu.

 

 

1880:

19 Ocak - Dersaadet Ticaret Odası kuruldu.
Sanayi ve Ziraat Odası kuruldu. (Ancak Sanayi Odası kurulmasına rağmen faaliyete geçemedi)

 

 

1881:

16 Ağustos - Dersaadet Ticaret Odası Dahili Nizamnamesi yayınlandı.

 

 

1882:

14 Ocak - Dersaadet Ticaret Odası Galata’da Mehmet Ali Paşa Hanı’nda ilk toplantısını yaparak faaliyete başladı.

 

 

1884:

Dersaadet Ticaret Odası Gazetesi yayınlanmaya başladı.

 

 

1889:

11 Mart’dan itibaren Ticaret Odaları, Ticaret, Ziraat ve Sanayi Odaları haline dönüştürüldü.  Böylece Ziraat ve Sanayi Odası işlevlerini de kazanan Dersaadet Ticaret Odası 1910’a kadar faaliyetlerini Dersaadet Ticaret, Ziraat ve Sanayi Odası adı altında sürdürdü.

 

 

1891:

Oda Galata’da Lorando Hanı’na taşındı.

 

 

1901:

Tüketim kooperatifleri kuruldu.

 

 

1907:

Oda Galata’daki Mehmet Ali Paşa Hanı’na yeniden geri taşındı.

 

 

1910:

13 Haziran’da yapılan bir nizamname ile Odalar, Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ziraat Odaları yeniden ayrıldı.
İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası kuruldu.

 

 

1912:

Oda gazetesi Dersaadet Ticaret ve Sanayi Odası olarak yayınlanmaya başladı.

 

 

1917:

Oda 2.Vakıf Han’a taşındı.

 

 

1922:

Milli Türk Ticaret Birliği kuruldu.

 

 

1923:

İzmir İktisat Kongresi’ne katılındı.
İstanbul Ticaret ve sanayi Odası millileştirildi.

 

 

1924:

İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası Mecmuası yayınlanmaya başladı. (Osmanlıca ve Fransızca)

 

 

1925:

14 Mayıs -Ticaret ve Sanayi Odaları Nizamnamesi yürürlüğe girdi. Odalara tüzel kişilik hakkı sağlandı ve Odalara üye olunması zorunlu hale geldi.
İstanbul Ticaret Odası 4. Vakıf Han'a taşındı.
İstanbul Ticaret Borsası kuruldu.
Borsa Bülteni yayınlanmaya başlandı.

 

 

1926:

İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası’nın ilk Meclis seçimi  yapıldı.

 

 

1927:

Oda, Milletlerarası Ticaret Odası'na (MTO) üye oldu.
İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası Mecmuası Türkçe-Fransızca harflerle basılmaya başladı. (1954 yılından itibaren bazı makakeler Türkçe-İngilizce yayınlanmaya başlandı)

 

 

1928:

Fiyat İndekleri yayınlanmaya başlandı. Ayrıca Birleşmiş Milletler yayınları arasına girdi.

 

 

1937:

Esnaf Dispanseri  kuruldu.

 

 

1943:

Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları ve Ticaret Borsaları Kanunu yürürlüğe girdi.

 

 

1948:

OECD’nin temelini oluşturan OEEC’ye dahil oldu. (Bu katılım Türkiye’nin iktisadi anlamda dünyaya açılmasının temelini oluşturmaktadır).

 

 

1950:

8 Mart – 5590 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları Kanunu yürürlüğe girdi.
14 Mart 1950 tarihinde ticari uyuşmazlıkların hakem yoluyla çözümlenmesine imkan tanıyan yönetmelik kabul edildi.

 

 

1952:

İstanbul Sanayi Odası kuruldu.

 

 

1958:

İstanbul Ticaret Odası Gazetesi yayımlanmaya başladı.

 

 

1960:

Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları'nın Feshiyle Yeniden Seçimlerinin Yapılması Hakkında Geçici Kanun yürürlüğe girdi.
AET ile ilişkiler başladı.

 

 

1961:

Emekli Sandığı Vakfı kuruldu.

 

 

1963:

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) kuruldu
Esnaf Hastanesi hizmete girdi.

 

 

1968:

“Başarılı İhracatçıların Ödüllendirilmesi” çalışmalarına başlandı.

 

 

1970:

Oda, Haliç kıyısındaki yeni binasına taşındı.

 

 

1971:

İstanbul Huzur Hastanesi ve Dinlenme Evleri Vakfı kurularak inşaatlar başlatıldı.
Küçük ve dağınık sanayi işletmelerinin çalışmalarını düzenlemek, bunların büyük siparişleri karşılayabilmelerini sağlamak amacıyla Yan Sanayi Tanıtma Bürosu kuruldu.

 

 

1974:

Oda İç Yönetmeliği yenilendi.

 

 

1977:

İTO Vergi ödülü uygulaması başladı.

 

 

1979:

Bilgisayar odaklı çalışmaya başlandı.

 

 

1980:

Dünya Ticaret Merkezleri Birliği’ne üye olundu.
Tüketici Şikayetleri Masası kuruldu.

 

 

1981:

Her yıl Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan Ekonomik Rapor’un ilk sayısı yayınlandı.
Ticaret ve Sanayi Odaları,Ticaret Odaları,Sanayi Odaları,Deniz Ticaret Odaları,Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret,Sanayi,Deniz Ticaret Odaları ve ticaret Borsaları Birliği Kanunu yürürlüğe girdi.
“Dış Ticaret Eğitim Çalışmaları” (seminerleri) başlatıldı.

 

 

1982:

İngilizce dergi "İstanbul Chamber of Commerce-ICOC" yayımlanmaya başladı.
“İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A.Ş.” kuruldu.
İstanbul Deniz Ticaret Odası kuruldu. (Armatörler Oda’dan ayrıldı)

 

 

1983:

İş istasyonlarından uygulamaların işletildiği “İTO Network” yapısı oluşturuldu.

 

 

1984:

Türkiye’de ilk “İhracat Pazar Araştırması” Oda’mızca hazırlanarak yayınlandı.

 

 

1987:

Oda İç Yönetmeliği yenilendi.

 

 

1990:

Yan Sanayi Borsası kuruldu.

 

 

1992:

İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) inşaatı başlatıldı.

 

 

1993:

Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği'ne (ASCAME) üye olundu.
İTO'nun "Temiz Toplum" kampanyası gerçekleştirildi.

 

 

1994:

“Sesli Bilgi Sistemi” hizmete girdi.
İTO Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı kuruldu.
Kandilli’ deki çok amaçlı sosyal tesisler hizmete girdi.
İDTM fuar binası açıldı.
Kadıköy Hizmet Birimi açıldı.

 

 

1995:

Dış Ticaret Enstitüsü eğitime başladı.
Tescil Arşiv’inin Elektronik Ortamda Tutulması Projesi başlatıldı.

 

 

1996:

Avrupa Birliği Şubesi oluşturuldu.
“Doğu Yatırım Holding A.Ş.” kuruldu.
İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü Odamıza verildi.

 

 

1997:

İTO Internet Sitesi açıldı.
“Perpa ve İstoç Hizmet Birimleri” açıldı.

 

 

1998:

Bilgisayar, ses, faks ve Internet olanakları ile bütünleşerek hizmetler devreye alındı.

 

 

1999:

ISO-9001 Kalite Güvence belgesi alınarak Toplam Kalite Yönetimi’ ne geçildi.

 

 

2000:

Eminönü'ndeki 2. derece tarihi eser bina, yeni hizmet binası olarak restore edilerek faaliyete geçti.
“Yenibosna Hizmet Birimi” açıldı.

 

 

2001:

İstanbul Ticaret Üniversitesi eğitime başladı.
İTO Sanat Galerisi açıldı.

 

 

2002:

İTO, Eurochambers (Avrupa Odalar Birliği) önderliğindeki Akreditasyon Projesi kapsamında Avrupa’nın en iyi Odası olarak akredite edildi.
Formula 1 İstanbul Projesi başlatıldı.
İstanbul Alışveriş Festivali ” Shopping Fest” hayata geçirildi.
“Kadıköy Hizmet Birimi” yeni yerine taşındı.

 

 

2003:

“İDTM yatırım projeleri” tamamlandı.
Formula 1 İstanbul A.Ş.kuruldu.
Eylül - Formula 1 İstanbul pistinin temeli atıldı.
“İstanbul Motor Sporları ve Organizasyon A.Ş.” kuruldu.
Internet Sitesi İTO Portal’a dönüştürüldü.
“OECD Depository Library”, İTO Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi bünyesinde hizmete açıldı.
“İTO Vizyon dergisi” yayınlanmaya başladı.
“Hünkar Kasrı Restorasyonu” için  İstanbul Ticaret Odası Vakfı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında bir protokol imzalandı.
“İstanbul Ticaret Odası Mesleki Eğitim Merkezi (İTO-MEM)” faaliyete geçti.
4884 Sayılı Kanun ile şirket kuruluş ve ana sözleşme değişikliği işlemlerinde yetki Odalar bünyesindeki “Ticaret Sicil Memurlukları”na devredildi.
4875 Saylı Kanun ile yabancı sermaye işlemlerinde yetki Odalar bünyesindeki Ticaret Sicil Mmemurlukları”na devredildi.
İTO Türk Yan Sanayi Borsası’na “Dünya Ticaret Odaları Federasyonu Küçük İşletmelere Yönelik En İyi Hizmet Ödülü” verildi.

 

 

2004:

“Açıkhava Sanat Merkezi” açıldı.
“1.Tarih-Sanat Buluşması” resim yarışması yapıldı.
“İstanbul Resimleri Sergisi” açıldı.
“İTO Nadir Eserler Sergisi” açıldı.
“İTO Bilgi Hattı” hizmete girdi.
“Bilgi Edinme Birimi” kuruldu.
“PERPA Hizmet Birimi” yeni yerine taşındı.
“TOBB Kanunu (5714 sayılı)” yenilendi.
Formula 1 yarış takvimine, İstanbul alındı.
“Başarılı KOBİ” yarışmalarının ilki düzenlendi.

 

 

2005

Yatırım ve Teknoloji Geliştirme Ofisi hizmete girdi.
İhracata ilk Adım programı başlatıldı.
Oda seçimleri yapıldı.
Formula 1 Türkiye Grand Prix’si ilk kez İstanbul’da yapıldı.
AB ve Uluslararası İş Birliği Şubesi kuruldu.
Bilişim Teknoloji ve E-Ticaret Şubesi kuruldu.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Şubesi kuruldu.
İştirakler Şubesi kuruldu.
Fon Hizmetleri ve Değerlendirme Şubesi kuruldu.
Kadıköy Hizmet Temsilciliği Kadıköy Hasanpaşa’da yeni binasına taşındı.

 

 

2006

E-İTO Projesi başladı.
Teknopark Projesi hazırlık çalışmaları başlatıldı.
İstanbul için “Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması” yapıldı.
GİYİMKENT Bölge Temsilciliğimiz kendi binasında hizmete girdi.
“Han Mektupları Sergisi” yapıldı.
34. Uluslararası İstanbul Müzik Festivali-German Brass Konser etkinliğine sponsor olundu.
“Musikişinas Tüccarlarımız” adlı müzik cd’si kitapcığı hazırlanarak, konser etkinliğinde dağıtıldı.
“Barışı Taşıyan Vapur: Kurtuluş” belgesel filminin galası ve sergisi yapıldı.

 

 

2007

125. Kuruluş Yıldönümü kutlamaları yapıldı.
125. Yıl etkinlikleri kapsamında; İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde, Taksim Metro İstasyonunda, “Atatürk Resimleri Sergisi” yapıldı.
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Günübirlik Cerrahi Servisinin restorasyonu Odamızca yaptırılarak, servisin açılışı yapıldı.
Taksim Metro İstasyonunda ,“Kurtuluş Savaşı ve Cephe Fotoğrafları Sergisi” yapıldı.
Kadınlarçeşmesi İlköğretim Okulu restorasyonu tamamlandı.
Yeni Camii Hünkar Kasrı Restorasyonu 2.Kısım inşaatı başladı.
Kızlarağası Mehmet Ağa Medresesi restorasyonu tamamlandı.
4. Açıkhava Sanat Merkezi etkinliği yapıldı.
35. Uluslararası İstanbul Müzik Festivali - Rus Masalları Konser etkinliğine sponsor olundu.
İTİCÜ'nün yeni kampüsü tadilatına başlandı.
Pendik Anadolu Ticaret Meslek Lisesi yapımına başlandı.
Bağcılar Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi yapımına başlandı.
Rüstempaşa Medresesi restorasyonu çalışmalarına başlandı.
Yorgo Zarifi Köşkü restorasyonu ile ilgili proje çalışmalarına başlandı.
Anadolu daki çeşitli Odalardan aldığımız davetlere binaen , odalar arası işbirliğini geliştirmek amacıyla Van-Bitlis, Adapazarı Şanlıurfa, Sivas, Erzincan, Malatya-Kemaliye (Eğin),Mersin illeri ziyaret edilmiştir.
Giyimkent Bölge Temsilciliği Bayrampaşa İrtibat Bürosu açıldı.

TİM Gösteri Merkezi’nde “Küresel Isınmaya Yükselen Çığlık” gösterisi yapıldı.


2008-                Oda’mızın hem danışma hem de yürütme kurulu asil üyesi olarak yer

aldığı 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı kuruldu.

İTO Meslek Komiteleri, Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE) sistemine göre yeniden oluşturuldu.

Üyeliği 50 yılı aşan firmalarımız ödüllendirildi.

2009-                 İTO-SSM Teknopark’ı niyet mektubu imzalandı.

Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Başkanlığı’na Yönetim Kurulu Başkanımız ikinci kez seçildi.

2010 -                İstanbul Ticaret Odası AB Bilgi Merkezi açıldı.

Teknopark İstanbul’un ortaklık sözleşmesi imzalandı.