Document Generator Portlet
Tescil İlan Kuruluş

GENEL KURUL

1.       Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)

2.       Genel kurul toplantı tutanağı (2 nüsha)

3.       Hazirun cetveli

4.       Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

5.       Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise;
Görev taksimi ve şirketin temsil ve ilzamının ne şekilde olacağına dair yönetim kurulu kararı (2 nüsha)
Yetkili olanların şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (1 nüsha)
yönetim kurulu üyelerinin T.C Kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilmelidir.

6.       Genel kurul ve yönetim kurulu kararlarında yetkililerin adları kısaltılmadan yazılmalıdır.