Document Generator Portlet
Tescil İlan Kuruluş

YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN İSTİFASI VE YENİ ATAMA

1.       Dilekçe

2.       Yönetim Kurulu Kararı (noter onaylı 2 nüsha)

3.     Yeni atanan üyenin T.C Kimlik numarası (Yabancı uyruklu ise vergi dairesinden alınacak vergi numarası)  belirtilmelidir.