Document Generator Portlet
Tescil İlan Kuruluş

TASFİYE SONU

1.     Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)

2.     Ortaklar Kurulu Kararı (Noter onaylı - 2 nüsha)

     3.     Tasfiye Sonu Beyanı (2 nüsha - Şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanır).

·      Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait ortaklar kurulu  TTK’nın 552.maddesinin atfı ile 447.maddesi gereğince alacaklıları 3.defa davetten itibaren 1 yıl sonra toplanabilir.

·       Ticari defterlerin saklanması yönünde karar alınacak ise "Saklanması zorunlu defterler için TTK.68. maddeye göre işlem yapacaktır". ifadesine yer verilmesi yeterlidir

4.       Ortakların / Yönetim Kurulu üyelerinin TC kimlik numaraları kararda yazılmalı veya karar ekinde internet çıktısı verilmeli.