Document Generator Portlet
Tescil İlan Kuruluş

Üye aidat işlemleri

5174 Sayılı Kanun gereğince, İstanbul Ticaret Odası’na kayıtlı bulunan şahıs firmalarından ve şirketlerden her yıl Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere 2 eşit taksitle tahsil edilir.

Aidat :

İTO üyeleri  kayıtlı bulunan sermayelerine veya öz varlıklarına  göre derecelendirilir ve ilgili tarife esas alınarak yıllık aidat tahakkuk ettirilir.

2016 Yılında Uygulanan Aidat Tarifesi

DERECELER

SERMAYE VE ÖZ VARLIK

AİDAT (TL)

Fevkalade

1.000.001

Ve yukarısı

375

1

250.001

1.000.000

310

2

25.001

250.000

235

3

1.001

25.000

205

4

1

1.000

190

* Kayıt ücreti alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz.

Munzam aidat

Gerçek kişi tacir ve sanayicilerin Gelir Vergisi’ne ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari kazanç toplamı,Tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise Kurumlar Vergisi Beyannamesinde gösterilen Ticari Bilanço karı üzerinden %0.5  (binde 5) oranında munzam aidat tahakkuk ettirilir. Zarar eden firmalar o yıl için munzam aidat ödemezler.

·     Not:Odalar 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 5. maddesi hükmü çerçevesinde Vergi Dairelerinden bilgi isteyebilirler. Üye tarafından bilançonun verilmemesi ve Vergi Dairesi’nden de sağlanamaması halinde Yıllık aidat tavanının 3 katından az olmamak üzere, bir önceki yılın munzam aidatı geçici olarak aynen tahakkuk ettirilir.

·     Munzam aidat tahakkuklarını yaptıracak firmalar, beyanname suretini veya yıllık bilançolarını İstanbul Ticaret Odası’na elden, faksla ya da e-posta adresine yollayarak bildirebilirler.

Munzam Aidat = Bir önceki yıla ait Ticari Kazanç X %0,5 (Binde beş)

Munzam aidat tavanı, aidat tavanının 20 katıdır. Aidat Tavanı  :823,50

Bu tavan 2016 yılında 16.470.-TL olup,

 

2015 yılında 12.015.-TL  

2014 yılında 10.710.-TL

2013 yılında  9.786.-TL

2012 yılında  8.865.-TL

2011 yılında  7.965.-TL

2010 yılında  7.290.- Türk Lirası olarak uygulanmıştır.

 

Ödeme Yapılacak Yerler :

İTO Merkez Binası ile İnternet Sitemiz Online İşlemler Borç Sorgulama/Ödeme Linkinden ve  

tüm Bölge Temsilciliklerinden tahsilat yapıldığı gibi,

Yapı Kredi Bankası'nın tüm şubelerinden Sicil Numarası ile masraf ödemeden veya Yapı Kredi Bankası, İş Bankası, Akbank, Halkbank ve Şekerbank’ın İnternet Şubeleri Ödemeler menüsü kullanılarak borçlar yatırılabilir.

Aşağıda ismi bulunan bankalardan da, sicil numarası belirtilerek, ödeme yapılabilir;

 • T.Garanti Bankası   (IBAN No. TR38-0006-2000-0860-0001-2997-95)
 • T.İş Bankası          (IBAN No. TR30-0006-4000-0011-3850-0030-92)
 • Yapı Kredi Bankası  (IBAN No. TR29-0006-7010-0000-0060-6147-79)
 • T.Halk Bankası       (IBAN No. TR77-0001-2009-1420-0012-0000-15)
 • T.Vakıflar Bankası   (IBAN No. TR46-0001-5001-5800-7287-9858-62)
 • T.C. Ziraat Bankası (IBAN No. TR22-0001-0003-8338-1954-0750-01)
 • Akbank                 (IBAN No. TR62-0004-6008-3588-8000-0386-57)
 • Denizbank             (IBAN No. TR51-0013-4000-0009-0730-0000-99)
 • Şekerbank             (IBAN No. TR42-0005-9017-6051-0017-6503-95)
 • Finansbank            (IBAN No. TR24-0011-1000-0000-0011-1703-05)
 • T. Ekonomi Bankası (IBAN No. TR19-0003-2000-0290-0000-9300-52)
                           

Para Cezası ve İcra Takibi

Zamanında ödeme yapmayan İTO üyelerine 6183 sayılı Amme Alacakları Kanunu’nda belirlenen ve şu an itibariyle aylık %1,40  oranında gecikme zammı uygulanır. Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesaplanır. Geçmiş yıllara ait ödenmeyen borçlar için İCRA takibi yapılır.

Şirketlerin Sermaye Artışları ile İlgili Derecelendirme;

Şirketler, sermaye artışı yaptıktan ve bunu tescil ve ilan ettirdikten sonra, derecelendirme değişikliği yapılır.

Not : Şirketlerin sermaye artışlarına istinaden yapılacak derece değişikliği, tescil edildiği tarihi takip eden yıldan itibaren geçerlidir.

İrtibat Bilgileri :

Para Cezası ve İcra Takibi:

Telefon:

0212 455 62 47 / 0212 455 62 48 / 0212 455 62 49

0212 455 62 57 / 0212 455 62 58

Faks:

0212 520 10 25 / 0212 455 62 67

Aidat İşlemleri:

Telefon:

0212 455 62 44 / 0212 455 62 46 / 0212 455 62 56

0212 455 62 61 / 0212 455 62 64


 

Faks:

0212 520 10 25 / 0212 455 62 67

Derece ve Değişikliği:

Telefon:

0212 455 62 44

Faks:

0212 520 10 25 / 0212 455 62 67

maliisler@ito.org.tr 

 

İTO Merkez Binası

Bölge Temsilcilikleri