Document Generator Portlet
Tescil İlan Kuruluş
Firmaların Kuruluşunun Ticaret Siciline Tescilinden önce yapılması gereken işlemler;

 
Gerçek kişiler : Noterden, en az 1 nüsha  Ticaret Ünvan Tasdiknamesi düzenletirler. Bu tasdiknamede firma sahibinin ev, iş adresi, iş konusu, işe başlama tarihi, uyruğu, ticaret ünvanı belirtilir ve ticaret ünvanı altında kullanacağı imza 3 kere tekrarlanır.

Tüzel kişiler: Kolektif ve Komandit şirketler ile donatma iştirakleri, noterden en az 3 nüsha ana sözleşme ile temsile yetkili kişilerin imza beyannameleri düzenletirler.

Limited şirketler ile bakanlık iznine tabi olmayan Anonim şirketler notere onaylattıkları ana sözleşmelerini; Bakanlık iznine tabi Anonim Şirketler ile Kooperatifler ise Notere onaylattıktan sonra bakanlıktan kuruluş izni alırlar.

 
tescil@ito.org.tr