HEDEF PAZAR BELİRLEME

Müşteri sayısının sınırlı, ürün ve firma sayısının neredeyse sonsuz olduğu uluslararası pazarlarda başarılı olmak ve yoğun rekabete karşı ihracatı gerçekleştirmek için ürün ve pazar odaklı çalışmak ve hedef Pazar seçimi çok önemlidir. Hedef Pazar seçimi, ihracat stratejisi oluşturmanın ilk ve en önemli adımıdır.

Hedef Pazar seçerken; rekabet, pazar büyüklüğü, müşterilerin ve ülkelerin kültürel, ekonomik, bürokratik farklılıkları, müşteri istek ve ihtiyaçları, pazar bilgileri, demografik yapı, coğrafi konum,sosyal, teknolojik ve endüstriyel yapı, politik ve hukuki durum, tüketiciler, dağıtım kanalları, rakipler dikkate alınmalıdır.

Pazar belirlemede büyümeyi hedefleyen firmalar cok önemli tespitlerde bulunmalıdır. Başarılı ihracatçılar; doğru malı, piyasayı ve zamanı iyi tespit edebilmelidirler. Bunun için aşağıda belirtilen konuların tespiti iyi yapılmalıdır.

 

Dış Pazar Araştırmasında; masa başı pazar araştırması ve yerinde alan araştırması olmak üzere birbirini tamamlayan iki yöntem mevcuttur. Genellikle önce masa başı çalışması daha sonra yerinde pazar araştırması yapılmaktadır.
Masa başı araştırma yönteminde öncelikle yapılması gerekenler; hedef pazar belirlenir ve ardından hedef pazar potansiyelinin ölçümü yapılır.
Masa başı araştırmasında, üç yol takip edilir. Dünyadaki olaylar günü gününe takip edilir, ticari ve ekonomik istatistiklerin analizi yapılır ve uzman görüşlerine başvurulur.
d) Yerinde Pazar Araştırması Nasıl Yapılır?
Yerinde Pazar araştırması, firmaların pazarı doğrudan ziyaret edilmesidir. Pazar yerinde yapılan doğrudan görüşme ve incelemelerle, potansiyel alıcılar ve firma temsilcileriyle yapılan birebir görüşme ve ziyaretlerle veri toplanır. Özellikle yerinde pazar araştırmasının, firmanın ihtiyaçlarına göre planlanması ve özel sorulara cevap alınması açısından önem arz etmektedir. Ancak yerinde Pazar araştırması veri toplama, zaman ve para gerektirebilir. Maliyeti firmanın özel ihtiyaçlarına bağlı olarak değişmekle birlikte genellikle pahalıdır.
e) Dış Pazar Araştırmasında yaralanılacak web sitesi ve yayınlar nelerdir?
Dış Ticaret İstatistikleri ve Pazar Bilgileri:
· İGEME Ürün/Ülke ve Yerinde Pazar Araştırmaları .www.igeme.org.tr
· DTM Web Pazara Giriş Servisi. www.dtm.gov.tr/pazaragiris
· Yurt dışındaki Ticaret Müşavirlikleri. www.musavirlikler.gov.tr
· ITC(International Trade Center) web sitesinden Aggregated Trade Statistics başlığı
altında bulunabilir. www.intracen.org.trhttp://trademap.net
· World Trade Atlas: http://www.gtis.com/gta  (üye olmak gerekiyor)
· Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK, ülke raporlari. http://www.deik.org.tr
.  The Economist Intelligence Unit, www.eiu.com
   Global Market Information Database, www.euromonitor.com
· ABD Ticaret Bakanlığı http://www.tradeport.org, http://www.ita.doc.gov/
· ABD Tarım bakanlığı http://www.fas.usda.gov
· ABD dış ticaret istatistikleri: http://dataweb.usitc.gov
· ABD imalat sanayi üretim: http://www.statusa.gov/
  · OECD’nin üye ülkelerle ilgili ekonomik ve sosyal istatistiklerine “ Main Economic
Indicators” başlığı altında ulaşılabilir.www.oecd.org
· Birleşmiş Milletler web sitesinden “The Human Development Report” ve “UNESCO
Statistical Yearbook “ başlığı altında eğitim, nüfus, ekonomi ve kültürle ilgili verilere
Ulaşılır- www.un.org
· Hollanda’nın Ithalatı Geliştirme Merkezi http://www.cbi.nl
· İngiltere Ticareti Geliştirme Kuruluşu: http://www.tradepartners.gov.uk
· Kanada: http://strategis.ic.gc.ca, www.infoexport.gc.ca
· Japonya: http://www.jetro.go.jp
· BDT ülkeleri ve Rusya:http:www.itaiep.doc.gov/bisnis, www.bisnis.doc.gov    
· Çin’le ilgili ekonomi ve nüfus İstatistikleri:China Statistical Inf.Network www.stats.gov.cn
· Australian Trade Commission. www.austrade.gov.au
Gümrük vergileri:
· DTM Web Pazara Giriş.www.dtm.gov.tr/pazaragiris
 · AB ve Diğer Ülkeler Güm.Ver:EU Market Access Data Base www.mkaccdb.eu.int
· ABD gümrük vergileri: http://dataweb.usitc.gov·
· Rusya (Moskova Ticaret Müşavirliğimizin web sayfası) : www.turkishline.ru
· Japonya: http://www.jetro.go.jp
· AsyaPasifikülkeleri: http://www.apectariff.org
· Çin:State Economic and Trade Commission.www.setc.gov.cn

Standardlar
· Uluslararası Standardizasyon Örgütü http://www.iso.ch
· Amerikan Ulusal Standardlar Enstitüsü www.ansi.org,
· Avrupa Birliği http://europa.eu.int/business,
· Avrupa Standardizasyon Komitesi http://www.cenorm.be
· Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi, http://www.cenelec.be
· Avrupa Telekominikasyon Standardları Enstitüsü http://www.etsi.org

Fiyat Bilgisi
· International Trade Center: http://www.pmaps.org/mns
· Metal fiyatlari: Metal Bulletin
· Kimyasal Maddelerin Fiyatları: Chemical Marketing Reporter
· Endüstriyel mineraller: Industrial Minerals
· Tarım ürünleri: Public Ledger; Food News

Uluslararası Fuarlar
· http://www.expocentral.com
· http://www.expodatabase.com
· http://www.aumamessen.de

Hedef pazardaki üretici/thalatçı/alıcı/satıcı/hizmet sağlayıcı firmalar
· Kompass (http://www.kompass.com ): Dünya geneli üretici, ihracatçı, ithalatçı,
distribütör ve servis sağlayıcı firmalar
· BizEurope (http://www.bizeeurope.com ): Sektörel dünya geneli ithalatçı ve
distribütör
· Europages ( http://www.europages.com ): Avrupa
· Thomas Register (http://www.thomasnet.com ) : Kuzey Amerika sanayi ürünleri
üretici ve tedarikçi bilgileri (http://www.thomasglobal.com ):Dünya sanayi ürünleri
üretici ve tedarikçileri
· Arap Dünyasi: http://www.arabia.com
· Orta Doğu ülkeleri: http://www.ameinfo.com
· Türk Cumhuriyetleri: http://www.bisnis.doc.gov
· Merkezi ve Doğu Avrupa: http://www.mac.doc.gov
· Birleşik Arap Emirlikleri: http://www.nationalpinkpages.com
· Çin: Business China http://www.businesschina.com/
· China Sources www.china.globalsources.com  (kayıt zorunluluğu var)
· Almanya: http://www.bfai.de
· Tayvan: http://www.cetra.org.tw
· İran: http://www.iranyellowpages.net