"7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Hk.

Sayın Üyemiz,

7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 26.10.2021 tarihli ve 31640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup bahis konusu Kanun’a ilişkin hazırlanmış olan Bilgi Notu ilişikte yer almaktadır.

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol