Araç Tescil Bilgisayar Kaydında Şerhi Bulunan Ticari Plakalara Yeni Plaka Belirlenmesi Teklifi Hk. (UKOME Kararı)

Sayın Üyemiz,

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınan 06.10.2020 tarih ve 144651 sayılı yazıda;

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'nin "Araç Tescil Bilgisayar Kaydında Şerhi Bulunan Ticari Plakalara Yeni Plaka Belirlenmesi Teklifi" hususunda aldığı 24.09.2020 tarih ve 2020/5- 8 sayılı kararın ilgili yazı ekinde gönderildiği belirtilmiştir.

Anılan kararda, İBB Toplu Ulaşım Müdürlüğü'nün Raporu doğrultusunda;

- Araç sicil ve tescil sisteminde ticari amaçla taşımacılık yapan taşıtlar hakkında, istihbari bilgi veya terör nitelikli ikiz plaka eylem istihbaratı olan, mükerrer ya da sahte plakalı araç şerhi bulunan, çalıntı ve kayıp ve benzeri nedenlerle engellenmiş taşıtların plakaları iptal edilerek yeni plaka tahsis edilmesi,

- LAN, LEN, LEZ serili plaka kombinasyonlarının sakıncalı plaka kombinasyonundan sayıldığı gerekçesiyle verilmemesi ve sehven verilmişse de diğer uygun plaka kombinasyonlarıyla değiştirilmesi gerektiği,

belirtilerek ilgili yazıda tablolarda belirtilen ve Araç, Sicil ve Tescil Sisteminde kayıp şerhi bulunan plakaların Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 44.maddesi gereği, yine ilgili yazı ekinde belirtilen tabloda gösterilen yeni plakalar ile değiştirilmesi ve yeni tahsis edilen plaka değişikliği işlemlerinde Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden güncel "Tahditli Plaka Tahsis Belgesi" düzenlenerek tescil işlemlerinin yapılmasına karar verildiği belirtilmiştir. 

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol