ATF ASIA TV FORUM VE MARKET FUARI SİNGAPUR TÜRKİYE MİLLİ İŞTİRAKİ İSTANBUL TİCARET ODASI ORGANİZASYONU FUAR KONSEPT, PROJE, PROJE GERÇEKLEŞTİRME STAND VE İNŞAAT İHALESİ HAKKINDA

Sayın Üyemiz, 

7-9 Aralık 2022 tarihleri arasında Singapur’da düzenlenecek ATF Asia TV Forum ve Market Fuarı Türkiye Milli İştiraki İstanbul Ticaret Odası Organizasyonu İTO ve katılımcı firmalara ait standların proje, proje gerçekleştirme ve stand inşaatı ihalesi ekli Şartnameye göre kapalı zarf usulü ile ihale yapılacaktır. 

İhaleye katılmak isteyen firmaların tekliflerini kapalı zarf içerisinde en geç 4 Temmuz 2022 saat 16.30 kadar Odamız İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü Evrak Kayıt birimine (Reşadiye Cad. 34112 Eminönü, İstanbul) elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Odamız ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte, dilediğine vermekte ve ihale konusu işin miktarını ihale tarihinden önce arttırıp, azaltmakta serbesttir.

Duyurulur.

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol