Basit Konaklama Tesisleri İle Plaj İşletmelerinin Belgelendirme İşlemleri

Sayın Üyemiz,

T.C. İstanbul Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yatırım ve İşletmeler Şube Müdürlüğü’nden alınan 21.10.2021 tarihli yazıda;

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunun 18.07.2021 tarihli ve 7334 sayılı Kanunla değişikliğin 5’inci maddesinde; yetkili idare tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen konaklama işletmelerinin, bu ruhsatı aldıkları tarihten itibaren bir yıl içinde Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi almalarının zorunluluğu ile konaklama içermeyen müstakil plaj işletmelerinin, işyeri açma ve çalışma ruhsatı almalarını takiben yedi gün içerisinde turizm işletmesi belgesi almak için Bakanlığa başvuru yapmaları ve başvuruyu takiben yapılacak denetim sonucunda varsa belirtilen eksikliklerini, tebligat tarihinden itibaren otuz gün içerisinde gidererek turizm işletmesi belgesi alma zorunluluğunun getirildiği bilgisi verilmiştir. Kanunun geçici 11’inci maddesi ile belgelendirilecek konaklama tesisleri ve plaj işletmelerinin niteliklerine ve denetimlerine ilişkin konaklama ve belgelendirme usul ve esaslarının Bakanlıklarınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirleneceği hususlarının hüküm altına alındığı belirtilmiştir.

Turizm İşletmesi Belgesi’nin düzenlenmesi durumunda, Bakanlıklarınca belirlenen miktarda “Belge Ücreti” alındığı ve bunlardan 29.12.2019 tarih ve 31349 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen bedeller üzerinden “Turistik Müessese Harcı” tahsil edildiğinden, 2021 yılı için Basit Konaklama Tesisleri ve Plaj İşletmeleri Belge Ücreti ile Turistik Müessese Harcı ücretlerinin 05.10.2021 tarihli ve 1772238 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile belirlenmiştir.

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol