Bitkisel Yağların Supalan Elleçlenmesi Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda;

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, bitkisel yağların supalan elleçlenmesine ilişkin taşıma işlemlerine ait bilgilendirme yapıldığı,

Bahsi geçen yazıda, liman idari sahasında uygun altyapıya sahip bir kıyı tesisi var iken supalan olarak elleçlenmesi yasak olan bitkisel yağların, 1 Şubat 2023 tarihine kadar kapsam dışına alınarak supalan olarak elleçlenmesinin 19.08.2022 tarih ve 576010 sayılı yazı ile TOBB’a bildirildiği,

Yine bu yazıda, belirtilen yükler için yapılacak yük operasyonlarında “Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelik” kapsamında gereken emniyet tedbirlerinin alınması ve 23.maddenin üçüncü fıkrası gereğince Bakanlıktan özel izin alınması gerekmekte olduğu belirtilmekte olup, sadece liman idari sahasında gerekli altyapıya sahip liman bulunmaması şartıyla göz önünde bulundurulmayacağı ifade edilmektedir. 

Bu itibarla, uygulamaya ilişkin idari sahada bulunan kıyı tesislerinin konu hakkında bilgilendirilmesi ve özel izinler için başvuruların sadece kıyı tesislerinden kabul edileceği belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

 

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol