D-8 TTA / Endonezya'nın İmza ve Mühür Örnekleri İle Gümrük Tarifeleri Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan 09.03.2023 tarihli yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 03.03.2023 tarihli yazısından bahisle; Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı Sekretaryası'ndan alınan bildirime atfen, Endonezya tarafından D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması'nın uygulanması kapsamında kullanılan menşe ispat belgesi örneği, ilgili belgede bulunabilecek imza/ mühür örnekleri ve Endonezya'nın taviz listesindeki ürünler iletilmiştir.

Bu itibarla; Endonezya tarafından D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması'nın uygulanması kapsamında kullanılan menşe ispat belgesi örneği, ilgili belgede bulunabilecek imza/ mühür örnekleri ve Endonezya'nın tavizli ürünler listesinden edinilmesi rica olunur.

Saygılarımızla,

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol