Daha İyi Bir Gelecek Platformu – Verim Karnesi

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamız’a iletilen 17.04.2024 tarihli yazıda; Birlikleri, Enerjisa ve TBWA\İstanbul işbirliğiyle ülkemizin verimlilik alanında bir haritasını oluşturmak ve bu alanda yürütülebilecek çalışmalara ilişkin politika geliştirmek amacıyla "Daha İyi Bir Gelecek" Platformunun hayata geçirildiği belirtilmektedir. Söz konusu platformda gerçekleştirilecek faaliyetler neticesinde; ülkemizdeki bölge, sektör, kurum ve şirketlerin, verimlilik artırıcı uygulamaları hayata geçirmeleri için bir altyapı oluşturulmasının hedeflendiği ifade edilmektedir. 

Platform çalışmaları kapsamında, Türkiye'deki işletmelerin verimlilik alanındaki performanslarını ölçmeleri ve bu alandaki çalışmalarını değerlendirmeleri amacıyla "Verim Karnesi" adında çevrimiçi bir öz değerlendirme aracının geliştirildiği belirtilmektedir. Verim Karnesi Anketini dolduran işletmelerin, performans skorları doğrultusunda “Daha İyi Bir Gelecek Platformu” web sitesi üzerinden verimlilik, sürdürülebilirlik ve afet dirençliliği temalarında kurgulanmış olan çevrimiçi ücretsiz eğitim programına davet edilecekleri ifade edilmektedir. Verim Karnesi’nin Türkiye Verim Haritası'na entegre bir kurguyla çalışarak, ülkemizde işletmelerin bölgesel ve sektörel bazda verimlilik seviyelerini görselleştirme fonksiyonunu da yerine getirecekleri belirtilmekte olup, “Daha İyi Bir Gelecek Platformu”nun resmi web sitesi üzerinden (https://www.dahaiyibirgelecek.org) "Verim Karnesi" başlığı altında giriş yapılmak suretiyle işletmeler tarafından ilgili anketin kolaylıkla doldurulabileceği ifade edilmektedir.

Bilgi edinilmesi saygıyla rica olunur.

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol