Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali Hakkında

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü yazısına atfen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza iletilen 03.01.2024 tarihli yazıda;

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali Hakkındaki 27/12/2023 tarihli ve 2023/16 sayılı Genelge iletilmiş olup, söz konusu Genelgenin https://ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/mevzuat/genelge/2023 adresinde yer aldığı hususu ifade edilmektedir.

Bilgilerinize saygıyla sunulur.

EK:

Yeni Altın Genelgesi 2023-16 (4 sayfa)

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol